een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Marten Toonder over mindcontrol

Professor Sickbock heeft een instrument ontwikkeld, waarmee via het denken het doen en laten van de inwoners van Rommeldam kan worden beïnvloed. Magister H. Pas, meester in de zwarte kunsten, ziet de mogelijkheden die dit instrument hem biedt. Hij koopt het van Sickbock en ziet kans om in de Rommeldamse krant dagelijks een astrologische rubriek te zetten. Al snel wordt de rubriek HET nieuws in de krant. De voorspellingen die erin worden gedaan, zijn verbazingwekkend nauwkeurig.

Magister H. Pas

Magister Pas is uit op ongeluk en tegenspoed. Het is zijn grootste genoegen om mensen te laten lijden. Het mindcontrol instrument van Sickbock is daarom heel geschikt voor zijn duistere doeleinden. Het lukt hem vrij snel om de Rommeldamse samenleving compleet te ontregelen en in chaos te brengen. Vanzelfsprekend lukt het uiteindelijk Heer Olivier Bommel, of beter Tom Poes, om het instrument zo te saboteren dat Magister Pas in zijn boze opzet niet kan slagen. Nadat het instrument onklaar is gemaakt, gaan de Rommeldammers weer over tot hun dagelijkse leven. Zonder iets geleerd te hebben van wat hen is overkomen.

Dit stripverhaal van Marten Toonder is zoals meer van zijn verhalen spot on. Getekend en geschreven in een tijd dat mindcontrol nog geheel onbekend was. In deze tijd beginnen mensen te begrijpen dat het meer is dan ‘een stripverhaaltje’. Onder andere het Tavistock Institute heeft mindcontrolmethodes ontwikkeld. Methodes waarmee het doen en laten van grote groepen mensen kan worden beïnvloed, zoals bij verkiezingen. Omdat het onzichtbaar is, kan mindcontrol eenvoudig naar het rijk der fabelen worden verwezen. Mensen, die hun objectieve waarnemingsvermogen nog tot hun beschikking hebben weten beter. Wie is Magister Pas in dit verband, als er zoiets zou zijn? De Sickbockken zijn duidelijk aanwijsbaar: de corrupte wetenschapper, die zijn kennis verkoopt voor geld aan de hoogste bieder.

(c) Ad Broere