een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Is dit de toekomst van Europa?

De Oostenrijkse Vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi was de grondlegger van de PanEuropese beweging. In 1923 publiceerde hij: “Paneuropa – ein Vorschlag”. In dit boek beschrijft Coudenhove-Kalergi zijn visioen van een verenigd Europa als antwoord op een in afzonderlijke landen versnipperd Europa. Bijna honderd jaar later is het gedachtegoed van Coudenhove-Kalergi nog springlevend. Een gedachtegoed op basis van een wereldvreemd ideaal, met een nieuwe elite als leider van Europeanen, die een mengras zijn geworden en in niets meer lijken op Nederlanders, Duitsers, Fransen etc. Er zijn velen die dit toejuichen, want ‘nationalisme is niet meer van deze tijd’. Maar gaat het wel om het doen verdwijnen van nationalisme? Of liggen er heel andere motieven ten grondslag aan het opbreken van het oude Europa?

“De opgave in de globaliserende wereld zal zijn nog een keer een massale revolutie te veroorzaken, een grondige verandering zonder overdrijving te veroorzaken.”

“Nu moeten”, zegt Schauble, “alle muren vallen die het oude Europa nog scheiden van Europa met het Midden Oosten en Afrika. De oude schotten moeten weg!”

“Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”

“En verder moet er heel veel geld naar Noord-Afrika, moet de ondersteuning van de Europese boeren worden opgeheven en moeten de overgebleven Duitsers door aanhoudende immigratie en ‘diversiteit’ geciviliseerd worden.”

Wolfgang Schauble in Die Zeit

Toekomst Europa 1

Schauble staat niet alleen in zijn ideeën. Het is de desem waarmee de Europese Unie is gekneed. De grondslag van het gedachtegoed van Schauble werd gelegd door Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi, die op 16 november 1894 werd geboren en op 27 juli 1972 overleed.

De Oostenrijkse Vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi was de grondlegger van de PanEuropese beweging. In 1923 publiceerde hij: “Paneuropa – ein Vorschlag”. In dit boek beschrijft Coudenhove-Kalergi zijn visioen van een verenigd Europa als antwoord op een in afzonderlijke landen versnipperd Europa. De politieke, economische en culturele vereniging van alle Europese landen – met uitzondering van Groot-Brittannië en Turkije (…) zou ‘Paneuropese Unie’ moeten gaan heten. Tot de leden van de beweging behoorden de latere Duitse Bondskanselier Adenauer, de eveneens latere Oostenrijkse Bondskanselier Kreisky, Franse Minister van Buitenlandse Zaken Aristide Briand, schrijver Thomas Mann en de natuurwetenschapper Albert Einstein.

Toekomst Europa 2

De PanEuropese beweging was voor de Tweede Wereldoorlog zeer actief in Duitsland en Oostenrijk. Vanaf de opkomst van het Hitler regime werd het werk van de PanEuropese beweging echter steeds moeilijker gemaakt en na de aansluiting van Oostenrijk aan Duitsland in 1938 vluchtte Coudenhove-Kalargi met zijn joodse vrouw Ida Roland naar Zwitserland, waar hij vanuit Bern de PanEuropese beweging voortzette. In 1940 emigreerde de familie naar de Verenigde Staten, waar hij werkte aan het nieuwe Europa zoals dat volgens zijn ideeën na de Tweede Wereldoorlog gestalte zou moeten krijgen.

In 1946 keerde Coudenhove-Kalergi terug naar Europa. In dat jaar schreef hij de beroemde rede die Winston Churchill hield over een Verenigd Europa, gebaseerd op een stevig Frans-Duits bondgenootschap. Zo diepgaand was de invloed van Coudenhove-Kalergi dat een van de meest prominente staatslieden uit de geschiedenis zijn tekst uitsprak.

Toekomst Europa 3

In 1952 werd de PanEuropese Unie nieuw leven ingeblazen, waaraan politieke kopstukken uit die tijd zoals Goppel, Strauss, Pompidou en Barre deelnamen.

Deze feiten opsomming onderstreept dat de Vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi een grote invloed heeft gehad en ook vanuit de hoogste politieke regionen steun kreeg voor zijn ideeën. Daarom kan zijn boek ‘Praktischer Idealismus’ (Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-English ), dat al in 1925 werd gepubliceerd niet als een vage boodschap van een vaag figuur worden afgedaan. Dit boek is niet echt prettig qua inhoud. Coudenhove-Kalergi zag als ideaal voor Europa het ontstaan van een gemengd ras, dat leek op de oude Egyptenaren. Dus het verdwijnen van Nederlanders, Duitsers, Italianen, Fransen enz, om te worden vervangen door een mengras ZONDER individuele kenmerken van de verschillende nationaliteiten.

“Als je aan mensen op straat vraagt wat typisch Nederlands is, dan krijg je veel verschillende opmerkingen. Toen Máxima zei: ik heb dé Nederlander niet gevonden, vond ik dat een compliment. Ze zei: kijk eens wat een prachtige, veelzijdige samenleving. Sommigen zagen dat als een belediging. Ik niet”, aldus Pechtold.

Kalergitotaal

‘Er zijn altijd mensen geweest die zichzelf plaatsen in de rol van God. Het is echter ondoenlijk om die rol te spelen als je de kwaliteit van alwetendheid mist.’

 

Dit ras moet volgens Coudenhove-Kalergi worden geleid door adellijke bloedlijnen EN door joden. Om die leiding te kunnen geven moesten zowel de adellijke bloedlijnen als het joodse ‘ras’ worden uitgezuiverd, want beiden waren tot op zekere hoogte gedegenereerd door inteelt, machtsmisbruik en kapitalisme. De joden moesten hun kracht herwinnen, om onder leiding van hun God de leidende rol op het wereldtoneel te kunnen innemen. De adellijke bloedlijnen moesten van op militair gezag gebaseerde macht toegroeien naar een op spiritualiteit gebaseerd gezag, dus een koninklijk priesterschap.

Net na de Kristalnacht verklaarde Ben Goerion, later premier van Israël: ‘Als men mij voor de keuze plaatst en zegt dat ik alle (Joodse) kinderen in Duitsland kan redden door ze naar Engeland te laten vertrekken, of dat ik maar de helft kan redden door ze naar Eretz Israël te laten komen, dan kies ik voor de tweede mogelijkheid.’ De toenmalige leider van de Zionistische Wereldorganisatie, Haim Weizman, later president van Israël formuleerde het nog cynischer dan Ben Goerion: ‘Zionisme is het eeuwig leven, en in vergelijking daarmee is het redden van enkele duizenden joden slechts een uitstel van executie die niets oplost.’

Coudenhove-Kalergi had niets minder voor ogen dan een niet geïndividualiseerde massamens, lijkend op de oude Egyptenaren en geleid op theocratische basis door de nieuwe adel en het uitgezuiverde joodse ras. Als je luistert naar Schauble, als je de massa-immigratie naar Europa ziet, dan is duidelijk dat de voorwaarden voor het ontstaan van dat mengras worden gecreëerd. Als je verder kijkt naar de huwelijken binnen de koningshuizen van bijvoorbeeld Nederland, Engeland, Spanje, Noorwegen en Zweden, dan is duidelijk dat er ‘vers bloed’ aan de oude bloedlijnen wordt toegevoegd. Als je let op de verhoudingsgewijs machtige positie van een klein land als Israël en de lange arm van de Israëlische geheime dienst de Mossad, dan vindt je daarin een aanwijzing van hoezeer het gedachtegoed van Coudenhove-Kalergi heeft postgevat in Europa en daarbuiten. Niet voor niets is er een Europese ‘Coudenhove-Kalergi prijs’, die inmiddels is uitgereikt aan Bondskanselier Merkel en aan ex EU president Herman van Rompuy.

Toekomst Europa 5

De basis van dit alles is een verwrongen soort idealisme. Coudenhove-Kalergi droomde van een vreedzame wereld. Nooit meer oorlog, geen tegenstellingen meer tussen landen en tussen individuen. Een op theocratische leest geschoeide samenleving, geleid door zuivere en krachtige mensen. De praktijk is echter een enorme chaos, lijden en angst. De Amerikaanse econoom Martin Armstrong schrijft hierover: ‘Er zijn altijd mensen geweest die zichzelf plaatsen in de rol van God. Het is echter ondoenlijk om die rol te spelen als je de kwaliteit van alwetendheid mist.’

© Ad Broere

 

11 december 2018

opmerking van een lezer:

Wees wel voorzichtig zodra je met het “rassenverhaal” gaat stoeien, Ad! Om opbouwende kritiek te geven. Je schrijft: “Dus het verdwijnen van Nederlanders, Duitsers, Italianen, Fransen enz, om te worden vervangen door een mengras ZONDER individuele kenmerken.” Je kent Sylvia en mij goed. Ik ben Nederlands, Duits, Frans, Belgisch, Andalusisch Spaans, Joods, Galisisch Spaans, Zwitsers, Albanees en Sylvia is Nederlands, Surinaams (Afrikaans, Braziliaans-Indiaans, Indiaas), Portugees Joods. Je kunt toch niet stellen dat wij verstoken zijn van individuele kenmerken en een uitgesproken mening hebben we ook nadrukkelijk.

mijn antwoord:

Ja, je hebt gelijk. Alleen, IK schrijf dit niet, het zijn de woorden van Coudenhove-Kalergi, die hij opschreef in een periode dat de wereld en de mensen er nog anders uitzagen. Coudenhove-Kalergi had een van bovenaf geleide vermenging voor ogen in de richting van een menstype dat in geen enkel opzicht meer leek op een Nederlander, Duitser, Belg etc., dus zonder de individuele nationale kenmerken. Hij wilde hiermee bereiken dat er geen nationaliteit en nationaal bewustzijn meer was en zag dat als de beste garantie tegen oorlog. Maar zoals Martin Armstrong zei naar aanleiding van de ideeën van Coudenhove-Kalergi: ‘Er zijn altijd mensen geweest die zichzelf plaatsen in de rol van God. Het is echter ondoenlijk om die rol te spelen als je de kwaliteit van alwetendheid mist’. Dit neemt niet weg dat een spontane, niet gedwongen vermenging van mensen uit alle hoeken van de aarde op basis van liefde veel kan bijdragen aan ontspanning in de wereld. Het moet alleen niet worden opgelegd door een stelletje halve zolen met alle nare gevolgen van dien, zoals we nu meemaken in Europa.