een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Het militair-industrieel complex en de geopolitiek

President Eisenhouwer waarschuwde destijds al voor het militair- industrieel complex, die als macht achter de schermen een grote bedreiging vormt voor de vrede, veiligheid en stabiliteit in de VS en de rest van wereld. In een periode dat de VS op het toppunt van zijn macht in de wereld stond.


Robert F. Kennedy jr. licht in dit interview toe dat dit militair-industrieel complex zijn macht en invloed doet gelden in Oekraïne.
Hij spreekt over bedrijven zoals wapengigant Northrop-Grumman, maar ook over Cargill, Bayer-Monsanto en als de zwarte spin in het web BLACKROCK. Het gaat om het rijke landbouwareaal van Oekraïne, het gaat om wapenleveranties, het gaat om vernietigen en daarna opbouwen, het gaat om absolute controle.


Het Oekraïense volk betaalt een hoge prijs voor de zogenaamde bescherming van het Westen. Het militair-industrieel complex heeft geopolitieke doelstellingen, waarover bijvoorbeeld General Clark een tipje van de sluier heeft opgelicht en waarover Brzezinski uitlatingen heeft gedaan.


Het wapen in handen van het militair-industrieel complex bij uitstek is GELD. Er is een geldsysteem geconstrueerd met de dollar als wereldmunt om de macht van het complex te ondersteunen en bestendigen.


In deze tijd lijkt de positie van het militair – industrieel complex onder druk te staan. De opkomst van de BRICS landen en de veranderende houding van de olie- en gaslanden lijkt verandering te brengen in de verhoudingen in de wereld. Misschien is het waar dat de dollar zijn tijd heeft gehad. Datzelfde geldt echter niet voor het militair-industrieel complex. Ik denk dat het heel goed mogelijk is, dat de macht in de wereld gaat verschuiven, maar achter die macht blijft de werkelijke macht bestaan.


Het gaat niet om mensen, het gaat niet om vrede en veiligheid, alles draait om controle, macht en invloed. GELD is daarbij het middel, het wapen. Lees hierover in mijn boek Geld in de Bijrol,