een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Het is geen spelletje

Er zijn al een respectabel aantal ‘eigen geld’ initiatieven in de wereld. Ook in Nederland is dat het geval. De Florijn, URA, United, Utrechtse Euro, Zwolse Pepermunt, Alkmaarse Vix en nog veel meer. Er bloeien op dit vlak al honderd bloemen. De nadruk ligt vaak op de voordelen die de munt biedt, zoals het stimuleren van de regionale economie of de rol die het kan spelen bij het realiseren van een ideaal, zoals sustainability. Geen van deze munten heeft tot dusver een groot draagvlak kunnen realiseren. Ondernemers kijken er met een zekere terughoudendheid naar en consumenten zien beperkte bestedingsmogelijkheden. Is de ‘eigen munt’ gedoemd om een marginale rol te blijven spelen?

Mahatma Gandhi de man die India voorging bij de bevrijding van de Engelsen heeft zijn leven ingezet voor burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloosheid. Hij leerde de Indiase bevolking honderd jaar geleden om zelf garen te spinnen en textiel te weven. Hij deed hierdoor iets wat niet toegestaan werd door de Engelsen. Waarom niet? India werd gedwongen om textiel te importeren uit Engeland, waar de textielindustrie in die tijd machtig was. De Indiase markt was belangrijk voor de Engelse textielbaronnen. De daad van Gandhi werd daarom niet geaccepteerd. Hij werd gevangen gezet. Dit mocht echter niet baten, want Gandhi had de geest uit de fles bevrijd. Hij bewees aan het Indiase volk dat zij niet machteloos waren tegenover de Engelsen zonder geweld te plegen. Dat de Engelsen probeerden het initiatief van Gandhi te ondermijnen door geweld uit te lokken deed niets af aan het precedent dat door hem was geschapen.

“Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je”

Mahatma Gandhi

We zijn honderd jaar verder en het bewustzijn groeit bij mensen over de hele wereld dat wij te maken hebben met een kolonisator die pas in deze tijd zichtbaar begint te worden. Het zijn de relatief weinigen die door hun onvoorstelbare geldbezit invloed uitoefenen op politiek, media, bedrijven, gezondheidszorg, onderwijs, rechtssysteem, banken, beurzen et cetera. Zij kopen invloed en krijgen daardoor gedaan wat zij voor ogen hebben. Hun plan heet ‘de vierde industriele revolutie’ of ‘the great reset’. Zij beogen niets minder dan het managen van de mensheid in een richting waardoor er minder mensen zullen zijn en de overblijvende mensheid controleerbaar wordt door een combinatie te worden van mens en machine. De CEO van het World Economic Forum, Klaus Schwab, verklaarde vijf jaar geleden in een gesprek met de Zwitserse televisiezender RTS dat het doel van ‘het plan’ is om van de mensen een fusie te maken van biologische, fysieke en digitale elementen, resulterend in wat wordt genoemd de transhumane mens. Niet in het belang van de mensheid, want daar gaat het hen niet om. De mensheid is in de ogen van de reset planners een ‘pest’ geworden voor de aarde en de natuur. Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat zij hun machtspositie baseren op het geld dat zij door de eeuwen aan de mensheid hebben onttrokken. Zij hebben immers het ‘geld voor zich laten werken’ tot kunst verheven, geholpen met behulp van een geldsysteem dat dit enorm heeft gefaciliteerd. Zij hebben met HUN geld de mensheid ondergedompeld in schulden en tevens volkomen afhankelijk van hen gemaakt. Op die afhankelijkheid baseren zij hun macht en kunnen ze hun plannen met de mensheid uitvoeren door hun geld daarvoor strategisch in te zetten.

Het is duidelijk dat wij er niet mee zijn om de volledige verantwoordelijkheid bij hen neer te leggen. Wij geven hen die macht. Vooral door geld in de absolute hoofdrol te zetten. Het komt niet bij ons op dat het geld zoals wij dat nu hebben niet van ons is, maar van die relatief kleine groep. Van iedere euro, dollar et cetera die door SCHULD ontstaat verdwijnt het leeuwendeel via wat omwegen in hun zakken. Als je eenmaal in de gaten hebt hoe het systeem werkt en hoe je moeiteloos door geld voor je te laten werken een enorm vermogen bijeen kunt vergaren en dat dit ook nog normaal gevonden wordt door de mensen van wie je het – in feite- steelt, dan is de stap naar de idee van oppermachtig te zijn en neer te kijken op de rest niet zo groot. De volgende stap, die van als een god te beschikken over mensenlevens ligt dan voor de hand. Dit heeft de wereld tot gevolg waarin we momenteel leven. Door het uitvoeren van de great reset ligt de mensheid geheel aan hun voeten. Als de great reset wordt uitgerold dan kunnen wij onszelf vooral verwijten dat we onze levens uit handen hebben gegeven vanuit een verwijtbare onwetendheid over wat geld werkelijk is en doet en door te accepteren dat geld een product is waarmee je geld kunt verdienen. Nog steeds zijn er massa’s die geloven in het grote casino doordat sommigen de jackpot winnen en daardoor het geloof overeind blijft dat er ‘iets te halen valt’. De enige echte winnaars zijn evenwel de casinobazen.

De vraag is nu wat we gaan doen. Buigen we voor de geldmagnaten, die voor zichzelf een wereld willen creeren waarin de rest van de mensheid een ondergeschikte rol speelt? Of maken we onszelf los van hen door allereerst hun grote casino te sluiten? Kunnen we dat? Ja, daar zijn we toe in staat als we ons idee over geld en waarde radicaal wijzigen. Wij accepteren geen geld meer waarmee geld kan worden verdiend. Dit heeft tot gevolg dat we nee zeggen tegen de euro. Zoals Gandhi in 1921 nee zei tegen de Engelse textiel. Door burgerlijk ongehoorzaam te zijn keren we ons af van dit destructieve en onrechtvaardige geldsysteem. Op basis van strijdloosheid. Vanzelfsprekend is dit niet eenvoudig. Er zal druk op ons worden uitgeoefend om weer binnen het systeem te komen. Daarom hebben we elkaar daar hard voor nodig en we moeten vastbesloten zijn. Dat kunnen we alleen als we ons ervan bewust zijn welke risico’s we lopen als we afwachtend blijven. Het is geen spelletje.

(c) Ad Broere