een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Grond is van de aarde

Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen.
Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede.
Dat is zeer goed van hem omdat hij onze vriendschap niet nodig heeft.
Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt.

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen?
Dat is voor ons moeilijk te bedenken.
Als wij de prikkeling van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons kopen?

Uit een toespraak van Indiaans opperhoofd Seattle

Varik is een dorp aan de oever van de Waal.  Aan de rand van dit dorp staat het Veerhuis. Hier heeft Henry Mentink twintig jaar geleden een doe en kennishuis voor de nieuwe economie gevestigd. Hij is een praktische idealist die al veel jaren mensen enthousiast maakt voor een samenleving waarin de mens en niet het geld centraal staat. Het Veerhuis staat open voor groepen en individuen die werk maken van die andere samenleving.

Henry vertelde mij in een gesprek dat ik onlangs met hem had over de 6.000 ecodorpen die er al over de hele wereld zijn. In hun ontwikkeling naar zelfvoorzienend te zijn, stuiten deze dorpen op het probleem van de grond. Er moet in het algemeen een hoge pacht worden betaald, of de grond wordt voor een hoge prijs te koop aangeboden. “Grond”, zegt hij,” is ten prooi gevallen aan speculatie waardoor dit een enorme kostenpost is geworden voor bouwers, boeren et cetera.  De ontwikkeling van ecodorpen zou er zeer mee gebaat zijn als grond geen speculatiemiddel meer zou zijn.”

In ‘Geld in de Bijrol’ schrijf ik over de ideeën van Silvio Gesell. Hij had een zeer eigen visie op geld en ook op grond. Toch was zijn visie niet zo ver van de werkelijkheid dat de bekende econoom Keynes er enthousiast over was.

‘Grond is een product van de natuur en niet van de mens. Eigendom van de grond wees Gesell daarom af. Het moet aan alle leden van een gemeenschap in gelijke mate toebehoren. De revenuen van het gebruiksrecht voor de grond zou aan alle leden van die gemeenschap, eveneens in gelijke mate moeten toekomen.’ (quote uit Geld in de Bijrol)

Henry Mentink wil grond teruggeven aan de gemeenschap en nodigt mensen uit die daartoe in de gelegenheid zijn om grond te schenken aan die gemeenschap. Woningen zouden aanzienlijk goedkoper worden en boeren zouden zich veel minder in de schuld hoeven te steken als de kosten van het gebruik van grond betaalbaar zou zijn.

In het volgende filmpje laat hij op een ludieke manier zien hoe ‘grond van de beurs wordt gehaald’ en aan de gemeenschap wordt geschonken. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het inzicht dat grond geen middel moet zijn om rijkdom mee te verwerven.

Ad Broere, auteur en econoom