een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Groeiende tweedeling, verdwijnende middenklasse

Bij de media begint het schijnbaar eindelijk door te dringen dat een steeds grotere groep Nederlanders steeds dieper in de schuld raakt en te weinig inkomen heeft om de voor een gezin normale uitgaven te kunnen doen nadat de vaste lasten zijn betaald. Ik schreef er in december 2018 al over en in een artikel in De Telegraaf werd bevestigd dat twee modale inkomens onvoldoende zijn om op een fatsoenlijke manier van rond te komen. Het besef groeit dat er een relatief kleine groep heeft geprofiteerd van de enorme geldgroei door de 2,6 biljoen euro die de ECB in omloop heeft gebracht en de enorme groei van schulden na de vorige crisis.

Groeiende tweedeling

Het lijkt niet bekend dat het meer van de een het minder voor de ander betekent. Als er teveel geld in omloop is en het stroomt naar relatief weinigen toe, dan is daarvan een grote onevenwichtigheid in de samenleving het gevolg, want aan de andere kant neemt de armoede erdoor toe. Het helpt niet dat de Staat dan met lapmiddelen de tekorten aan de onderkant van de samenleving enigszins repareert, want het lost het probleem structureel niet op. Een veel grotere groep dan alleen de minstbedeelden verkeert inmiddels in een wankele positie. Als er een plotselinge grote uitgave is, dan ontstaat er bij velen een proces dat tot tekorten, schulden en uiteindelijk armoede leidt. Als de media het hebben over economische groei en over stijgende koopkracht, dan hebben ze het over een gemiddelde. Een kleinere groep zit tot ver boven dat gemiddelde en een grote groep zit eronder. De middenklasse is daarbij aan het verdwijnen en er ontstaat een steeds grotere kloof tussen degenen die in welstand leven en hen die tekort komen of in armoede verkeren.

De tweedeling valt met de gebruikelijke middelen niet meer op te lossen. Er is een andere, structurele aanpak voor nodig om het evenwicht te herstellen. De maatregelen die in dit kader echt kunnen helpen zijn:

1. Geen geld met geld verdienen door rente en speculatievrij geld in omloop te brengen, in een hoeveelheid die aansluit bij de maatschappelijke behoefte.

2. Grote inkomensverschillen vermijden. Er moet een einde komen aan inkomensverschillen in de orde van de meestverdienende die 90 keer zo veel verdient dan de minstverdienende in een onderneming.

3. Geen belastingdruk op de lagere tot modale inkomens. Bijvoorbeeld door 25.000 euro inkomen vrij van inkomstenbelasting te stellen.

Deze maatregelen kunnen worden beschouwd als een eerste stap in de richting van een menswaardiger samenleving dan de huidige. Allereerst moet echter het inzicht groeien dat er echt iets moet veranderen. De wijze woorden van een gehandicapte jongen kunnen hierbij helpen. Enige jaren geleden sprak ik na een lezing met Patty Zervaas, de moeder van de toen kort daarvoor overleden zwaar gehandicapte zoon Niek Zervaas. Patty Zervaas gaf mij informatie van en over Niek mee, die Ivo Valkenburg heeft overgenomen in zijn boek ‘Louter Leven‘. De volgende quote komt uit dit boek:

Wie was Niek

“Hallo, mijn naam is Niek en ik ben 23 jaar. Wanneer je naar mij kijkt, zie je iemand met een zwaar gehandicapt lichaam, die niet kan lopen of praten en overal ondersteuning bij nodig heeft. Maar niets is wat het lijkt. Ik aanvaard mijn leven ‘pal in de wind’ en nodig anderen uit dit ook te doen. Ik ben geboren in een lichaam dat vele fysieke beperkingen kent. Mijn lichaam stelt mijn familie regelmatig voor uitdagingen die voor de persoonlijkheid moeilijk te aanvaarden zijn. Mijn lichaam is beperkt, maar mijn geest is vrij en stelt mij in staat mijn bewustzijn te vergroten waardoor ik leef in vrijheid, welk probleem zich ook aandient. Sinds mijn achttiende jaar heb ik door een techniek uit Amerika, Faciliterende Communicatie, de mogelijkheid gekregen te communiceren en nu kan ik mensen laten weten wat een vrije geest ervaart.

Ik ben niet gebonden aan tijd en ruimte: ik leef in de eeuwigheid. Ondanks dat je het niet altijd aan mij ziet, versta, zie, hoor en begrijp ik alles en hou ik van dezelfde dingen als iedereen. Daarbij heb ik alleen wat meer hulp nodig. Ik heb dezelfde gevoelens als iemand van mijn leeftijd en ik praat terug met lichamelijke ondersteuning en mijn letterbord.

Over geld

Geld is een leermiddel van de materiële wereld. Het is een uiting van vastgestelde waarde op papier, die volledig uit de hand is gelopen op hoog niveau. Het bepaalt de machtsverhoudingen in de wereld op micro en op macroniveau. Maak je los van de gedachte dat geld dingen mogelijk maakt die anders onmogelijk zouden zijn. Geld is een ruilmiddel in ons bestaan in een lichaam.

Een bepaalde hoeveelheid geld brengt comfort en ondersteuning in het leven. Te veel geld brengt onevenwichtigheid in de wereld, waardoor enerzijds verspilling en anderzijds tekorten ontstaan. Het evenwicht is verstoord.

De crisis op wereldniveau is bedoeld om het evenwicht weer terug te krijgen. Dat is geen eenvoudige zaak. De geldhebbers leven in angst en willen hun onmacht niet tonen. Vrijgevigheid en eerlijke verdeling brengen hartenliefde in een ongekende energiestroom die daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Dat gaat nog gebeuren. Het begin is er, maar de geldhebbers moeten nog worden wakker geschud. De openheid die ontstaat is het begin.

Laat geld stromen op een zinvolle wijze, die bijdraagt aan een liefdevol bestaan. Dat betekent niet zomaar weggeven, maar een balans zoeken tussen uitgaven en inkomsten die een bijdrage levert aan de mensheid. Wees niet bang voor schaarste, die creëer je zelf. Wees kritisch op wat nodig is, maar geniet van de vreugde die geld kan brengen. Wees er niet bang voor.”