een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Geld, het instrument waarmee enkelen de mensheid controleren

17 oktober 2017 In de publicatie ‘Bankers, Bradburys and the carnage on the Western Front!’ laat Justin Walker geen spaan heel van het huidige financiële systeem en de hierachter schuilgaande krachten. Walker schrijft letterlijk dat deze krachten de wereld op hun condities willen controleren. De huidige lage rente camoufleert enigszins hoe ver dit proces naar wereldcontrole is gevorderd. Als de rente weer omhoog gaat, zoals nu in de V.S. en Canada al het geval is, dan zal snel blijken hoezeer de elite waarover Walker schrijft de wereld door het ‘geld door schuld systeem’ al in zijn greep heeft. De publicatie van Walker is uit 2012. In een volgend artikel gaat De Vrije Media in op de voorstellen van Walker om ons zo snel mogelijk los te maken van de druk van de elite.

Toen ik aan dit artikel begon was het ‘ Remembrance Sunday’ en ik luisterde naar de sombere maar magnifieke klanken van Elgar’s Nimrod, terwijl de parade voor de gevallen klaar staat voor vertrek. Zoals bijna iedereen voel ik me altijd bescheiden en emotioneel bij de mars van de veteranen, die hun gevallen vrienden en kameraden herdenken. Dit jaar is echter wel heel speciaal omdat ik onderzoek heb gedaan naar een weinig bekende oorzaak van het uitbreken van de eerste wereldoorlog.

Laat het mij uitleggen: Gisteren zag ik bij toeval het theater van de Lord Mayor’s Show op de televisie. De optocht ter gelegenheid van de inhuldiging van de 685ste Lord Mayor van Londen, Alderman Roger Gifford, was niet anders dan de voorgaande edities. Zoals altijd was het een combinatie van eeuwenoude bedrijventraditie en een stoet van voertuigen en verklede figuren. Het leek allemaal erg onschuldig, omgeven door vrolijkheid. Roger Gifford, een handelsbankier, liep opgetogen rond in zijn klassieke kleding en met zijn mooie driekantige donkere hoed. Rondom hem was de elite van de Londense City verzameld.

Terwijl ik hier naar keek moest ik plotseling denken aan de rol van Richard Hannay in het beroemde boek ‘The Thirty-Nine steps’ van John Buchan. De held uit het verhaal, Hannay, wordt uiteindelijk geconfronteerd met The Black Stone, een intelligent Duits spionage netwerk, dat tot de hoogste kringen van de Britse samenleving was doorgedrongen. Door vermomming en misleiding was men op de hoogte van de oorlogsstrategie van de Royal Navy. Het netwerk was dermate intelligent opgezet, dat Hannay aan zichzelf ging twijfelen toen hij zag hoe volstrekt normaal Engels het gedrag van de spionnen was. Totdat iets hem de signatuur van The Black Stone plotseling deed herkennen en Hannay zich losmaakte van zijn twijfel.

Zo’n moment had ik toen ik de figuren van Gog en Magog , de ‘mythische beschermers van de City van Londen’ in de stoet zag meebewegen. Mijn verwarring verdween als sneeuw voor de zon. Weg was de façade van fatsoen en eerbiedwaardigheid.

Gog en Magog zijn in de eerste betekenis een persoon en een land genoemd in de Hebreeuwse Bijbel in het Bijbelboek Ezechiël 38. Gog is de heerser van het land Magog die de uiteindelijke strijd zal voeren tegen het volk van God. In het Nieuwe Testament worden in de Openbaring van Johannes 20:8 Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van Satan. Gog en Magog zijn ook twee beelden van reuzen die zich bevinden in de Guildhall in Londen en die teruggaan op de mythische verhalen over het ontstaan van Brittannië. (Wikipedia)

Ik was me plotseling bewust van waar ik in werkelijkheid naar keek. Ieder, die op basis van lange jaren zorgvuldig en gedetailleerd onderzoek de verborgen manipulaties van het wereldwijde financiële systeem heeft doorgrond en zich ervan bewust is dat het in stand wordt gehouden door een geheim netwerk van boeven en verraders, die naar de wereldmacht onder hun condities willen grijpen, ziet hetzelfde. Dit jaarlijkse evenement, dat eerbiedwaardigheid en integriteit verbeeldt, herbergt in werkelijkheid een kwaad dat zo spoedig mogelijk en zo grondig mogelijk moet worden ontmaskerd.

Met uitzondering van een paar duizend zeer machtigen zijn alle zeven miljard aardbewoners gevangen in een misdadig schuld creërend systeem dat zich in de afgelopen driehonderd jaar tot in zijn perfectie heeft ontwikkeld. Dit systeem is gericht op slavernij en horigheid. Het heeft diep ongeluk bij gewone, fatsoenlijke mensen tot gevolg en het veroorzaakt oorlogen, schuld, honger, armoede, vervuiling en vernietiging van het milieu. Het wordt gevoed door hebzucht, angst en verdeeldheid. Het dwingt mensen om in een tredmolen te leven van hersenloze massaconsumptie.

Dit jaarlijkse evenement, dat eerbiedwaardigheid en integriteit verbeeldt, herbergt in werkelijkheid een kwaad dat zo spoedig mogelijk en zo grondig mogelijk moet worden ontmaskerd.

Het maakt onveranderd door de eeuwen heen gebruik van leugens, misleiding, intimidatie en uitlokking. Het is een systeem dat zo sluw is opgezet dat de wereld haast volledig onbekend is met zijn bestaan. Het is een systeem dat enkele winnaars kent ten koste van massa’s verliezers. Het is een systeem dat zichzelf onverslaanbaar en onvernietigbaar acht en het is zo arrogant, dat het alles en iedereen op zijn voorwaarden denkt te kunnen controleren. Het is een systeem waarin psychopaten en sociopaten floreren. Zonder enige twijfel is het hart van dit systeem gelegen in de zo onschuldig lijkende ‘Square Mile’, beter bekend als de City van Londen. Nog directer gesteld, de bank dynastieën, zoals het Huis van de Rothschilds, controleren de politieke processen in de hele wereld. Tot een hoogte dat hun netwerk van private centrale banken het op schuld gebaseerde geldscheppingsproces uit het niets en op dit ‘niets’ rente geheven geld geheel in handen heeft.

Het wordt aangeduid met het vriendelijk klinkende ‘Fractioneel Reserve Bankieren’, maar het is in werkelijkheid niets meer of minder dan oplichterij. Het gevolg van deze praktijk is dat de hele wereld letterlijk verdrinkt in een oceaan van frauduleuze schuld. De geplande besmetting met onwettige en exponentieel toenemende schuld zwiept over Europa met vernieuwde kracht. De zuidelijke Europese landen worden uiteengereten door walgelijke bezuinigingen, tot het punt waarop de dreiging van een burgeroorlog of van militair ingrijpen een realiteit wordt.

“De weinigen die het systeem begrijpen, zijn dermate geïnteresseerd in haar winsten of zo afhankelijk van haar gunsten, dat er geen oppositie uit die hoek te verwachten zal zijn, terwijl anderzijds de grote massa, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te begrijpen…. de last (het systeem) zonder klachten zal dragen, omdat ze niet in de gaten hebben dat het systeem vijandig is aan hun grootste belangen.” N.M. Rothschild & Sons naar partners in de VS, 1863

Tientallen miljoenen Europeanen, niet alleen in Griekenland en Spanje, zien dat door de overheidsbezuinigingen hun kwaliteit van leven sterk is teruggelopen. Zelfs in de welvarende landen zoals Duitsland en Nederland is dit het geval. Dit alles onder druk van de door de Rothschilds gecontroleerde rating agencies, zoals Moody’s en Standard and Poor’s, die dreigen met een ‘downgrading’ als de overheden hun werk niet naar behoren doen. Met als afschrikwekkend voorbeeld Griekenland waar het hele land lijdt onder de druk van het internationale bankierskartel.

 

© Justin Walker Bankers, Bradburys and the carnage on the Western Front!