een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De waardevolle mens

In het vorige artikel schreef ik over ‘nutteloze mensen’. Dit is een uitspraak van Yuval Harari, die van mening is, dat de computertechnologie de opkomst van de klasse van nuttelozen teweeg heeft gebracht, zoals twee eeuwen geleden de industriële revolutie het arbeidersproletariaat voortbracht. Het gaat mij er niet om Harari als slecht mens neer te zetten. Je zou kunnen zeggen dat hij stevig concentrisch in het mensheidsbeeld zit dat de programmeurs in gedachte hebben.

Ik heb in het artikel ook getracht uit te leggen dat wij als mensheid onze creatiekracht hebben aangewend om vorm te geven aan de impulsen die de programmeurs via de pijnappelklier aan de mens hebben doorgegeven. De wereld waarin wij leven is daardoor onze creatie, geïnspireerd door de programmeurs. Degenen die een zijn met deze inspiratie zijn ervan overtuigd dat deze werkelijkheid de enige is en dat zij als wetende de rol hebben van leiders van de mensheid. Desnoods met harde hand willen zij de aarde redden van de velen die in hun ogen een plaag zijn geworden.

Het goede nieuws is, dat wij niet nutteloos zijn. Wij zijn veel meer dan de kleine mens die erin faalt om keurig mee te marcheren in het leger van gerobotiseerde transhumanen. Wij kunnen en willen dat niet omdat we innerlijk weten dat er in onze kern alles aanwezig is om ons ver te laten uitstijgen boven de wereld van Yuval Harari, Klaus Schwab, Bill Gates et cetera. Zo ver, dat we gaan inzien dat deze mensen in feite in hun beperktheid meelijwekkend zijn. Niet dat we medelijden met ze moeten hebben, wel echter dat we stoppen met in gevecht te gaan met hen. Want zolang we dat doen, maken we deel uit van hun wereld.

Verder goed nieuws is dat we in toenemende mate geïnspireerd worden in ons leven vanuit onze kern. Door de tijden heen zijn er mensen geweest die zich hebben losgemaakt van de invloed van de programmeurs. Zij zijn de autonome mens geworden, die via hun kern met alles verbonden zijn en in eenheid leven. Geïnspireerd door Intelligentie en Liefde hebben zij het veld gevormd waarin wij kunnen genezen van de vele trauma’s die dit matrix veld ons heeft bezorgd. Daarvoor is het niet nodig om veel kennis te hebben, wilskrachtig te zijn of om altijd klaar te staan voor de ander. Het enige dat wij hoeven te doen is open te staan voor dat wat zich via de kern in ons hart aan ons mededeelt. En zelfs als dat moeilijk is omdat er in ons als gevolg van alle trauma’s steeds weer verstoringen zijn, dan mogen we erop vertrouwen dat alles wordt gedaan om ons vrij te maken van de programmeurs.

Profetieën over wat ons te wachten staat in de komende tijd, gaan alleen op in de mate waarin wij verbonden blijven met de geprogrammeerde werkelijkheid. Veel mensen gaan steeds beter begrijpen dat tijd vloeibaar is. Het kan zich anders gaan bewegen naarmate ons bewustzijn zich ontwikkelt. Dit betekent ook dat wij ons kunnen losmaken van de onontkoombare ontwikkeling in de tijd zoals de programmeurs voor ons in gedachte hebben. Niets staat vast, ook op de bijbel gebaseerde profetieën niet. Ook dit is goed nieuws. Naar de mate waarin ons bewustzijn ons daartoe ons in staat stelt, ziet onze toekomst er geheel anders uit dan wat de profeten van deze tijd ons willen doen geloven.

Mijn eindejaar ’boodschap’ is gevuld met hoop. Het Nieuwe Jaar gaat ons brengen waar ons hart naar verlangt. Wij zijn in staat om ons autonome Zelf tot ontplooiing te laten komen. Daardoor zijn we in staat de banden met het oude te verbreken en vrij te komen van de geprogrammeerde werkelijkheid waarin we zolang gevangen zijn gehouden.

© Ad Broere