een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De tijd is -bijna- verstreken

Velen hebben het gemerkt. Het betalingsverkeer van de banken is/wordt overgedragen aan credit/debit card organisaties (Master, Visa). Behalve dat dit leidt tot ongemak, is het natuurlijk een flagrante schending – de zoveelste – van onze privacy. Mega organisaties verzamelen onze betaalgegevens en wat zij ermee doen laat zich niet moeilijk raden.

Zo worden we de CBDC ingerommeld en wordt van iedereen in een centrale computer geregistreerd of er wel of geen recht is op een uitkering in digitaal contant geld. Geld dat naar believen stop kan worden gezet, als jij iets doet wat Big Brother onwelgevallig is. En vanzelfsprekend wordt contant geld eruit gewerkt, dat gebeurt al, zij het op dezelfde achterbakse manier.


Helaas, helaas, er zijn zo weinig die zich beseffen wat er aan het gebeuren is. Mijn voortdurende inzet van de afgelopen jaren om uit de afhankelijkheid van de euro te stappen, vindt weinig weerklank. Ik bedoel hiermee ook de munten die herleidbaar zijn op euro’s en die vooral worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden. Onafhankelijk worden van de euro begint tussen de oren. Het klinkt misschien als een dooddoener, maar het is de enige manier waarop wij vrij kunnen worden en onze eigen keuzes gaan maken. Keuzes, die goed zijn voor onszelf en die niet de doeleinden dienen van machten en krachten buiten ons.

Door vast te houden aan de euro, ondergaan we het lot van de euro (en de dollar). Er zijn meerderen die waarschuwen voor de aankomende crash. Toch doen velen alsof er niets aan de hand is. Ik overdrijf niet als ik zeg dat alles wat er aan het gebeuren is – tot en met oorlog en oorlogsdreiging – alles te maken heeft met de ondergang van de dollar en in zijn kielzog de euro. Wij dreigen gemangeld te worden in dit geopolitieke geweld. Tenzij we onze EIGEN keuzes gaan maken en een samenleving bouwen, die onafhankelijk is van GELD. Het gaat er daarbij niet om dat we geld moeten afschaffen, want het ligt niet aan geld. De problemen zijn ontstaan door hoe wij met geld om gaan. We hebben het centraal geplaatst in ons leven. Is het er, dan kunnen we wat. Is het er niet dan kunnen we niets. DAT denken maakt dat we ons er niet meer van bewust zijn dat we te allen tijde, onder welke omstandigheid ook, WAARDE voor elkaar kunnen creëren. Door waarde als uitgangspunt te maken, beginnen we met de opbouw van een compleet andere samenleving van vrije mensen. Dat wat wij produceren aan goederen of diensten, is omdat de ander er iets aan heeft. NIET om zoveel mogelijk geld te verdienen.

Verder wil ik nog een misverstand uit de weg ruimen. Als een ondernemer gaat meedoen aan een kring waarin waardecreatie centraal staat, dan wordt er niet verwacht dat er geen euro’s meer worden gevraagd. We leven vooralsnog in een eurowereld en elke ondernemer heeft zijn of haar euro uitgaven. Daarnaast heeft elke ondernemer echter ook een vrij deel, dus een deel waarvoor hij geen euro’s nodig heeft en waarvoor het waardecreatie centraal uitgangspunt kan worden toegepast. Hoe het zou KUNNEN werken, wordt in deze animatie gecomprimeerd uitgelegd:

Er is samenwerking voor nodig om het gevaar dat nu levensgroot voor ons staat te stuiten. Ik hoop zeer dat mijn zoveelste oproep deze keer niet tevergeefs is.

(c) Ad Broere

Heeft mijn werk waarde voor jou? Een donatie is van harte welkom. Ook ik heb – vooralsnog- te maken met de euro-wereld en daarin heb ik weinig vrienden gemaakt door mijn inzet voor verandering. Betalingen op NL59TRIO0379342502 tnv Humane Economy Publishing zijn welkom.