een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De overdraagbaarheid van Covid-19

Op 2 april 2020 verscheen een onderzoeksrapport over de overdraagbaarheid van Covid-19, op naam van viroloog onderzoeker Prof. Hendrik Streeck. Zijn bevindingen waren zonder meer van groot belang voor de aanpak van het virus. Ze werden echter helaas genegeerd.

Prof.dr. Hendrik Streeck (42) is als directeur van het Instituut voor Virologie van de universiteit Bonn vooral geïnteresseerd in het effect van het coronavirus op de mens en zijn immuunsysteem. Hij baseert zich op feiten en niet op algemene rekenmodellen.

Als eerste onderzoeker trok Streeck met zijn team van deur tot deur in de zwaar getroffen gemeente Gangelt (Heinsberg), waar het virus midden februari uitbrak na een carnavalszitting. Elke coronapatiënt hebben ze er ondervraagd en er zijn stalen genomen van de lucht, en uitstrijkjes van deurklinken, gsm’s, afstandsbedieningen, wc-brillen, enz. Eerste vaststelling was dat twee op de drie besmette personen een paar dagen last hadden van ruik- en smaakverlies.

Dinsdagavond verraste Streeck door nieuwe bevindingen kenbaar te maken in de ZDF-talkshow Lanz. “We weten nu zeker dat Covid-19 geen contactbesmetting is. Er is geen enkel levend virus aangetroffen op voorwerpen, ook niet bij de zwaarst geïnfecteerde gezinnen. Er is ook geen enkele bewezen besmetting bij het inkopen, bij kappers of in restaurants”, aldus viroloog Streeck. “Een deurklink kan alleen besmettelijk zijn als iemand in zijn handen hoest, de klink vastneemt en direct erna iemand anders de klink aanraakt.”

Viroloog Streeck zelf is voorstander van een exit uit de strenge maatregelen. Hij neemt landen als Zuid-Korea of Zweden als voorbeeld, landen waar geen uitgaansbeperkingen zijn ingevoerd. Zijn raad blijft: “Wie ziek is, blijft thuis. Je moet daarvoor niet een heel land lamleggen. Het gevaar van dit virus zit vooral in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en rustoorden. Daar moeten we het personeel goed testen om de zwakkere groepen te beschermen”, aldus nog Streeck.

Was er maar geluisterd naar Streeck. In feite is precies het omgekeerde gedaan dan wat door hem was geadviseerd. Het personeel van ziekenhuizen, verpleeginstellingen en rustoorden is niet goed getest en heeft evenmin in voldoende mate beschermende kleding en medische mondkappen gedragen. Wel werd het land stil gelegd en werden vooral de kinderen, mannen en vrouwen in de leeftijdcategorie tot 60 jaar aan huis gebonden, onder psychische druk gezet en aan allerlei regels blootgesteld. Er zijn vrijwel geen sterfgevallen onder 60 jaar die kunnen worden toegeschreven aan Covid-19 behoudens een aantal gevallen van mensen met een of meer ernstige gezondheidsproblemen, waarvan gezegd kan worden dat ze met Covid-19 zijn gestorven en niet door. Veel mensen weten het inmiddels en de ergernis is groot en algemeen over het handhaven van de maatregelen en over de pogingen die worden gedaan om die maatregelen nog verder aan te scherpen.

Men beroept zich daarbij op het ‘explosief’ toenemen van het aantal besmettingen. Er wordt geschermd met grafieken met donkerblauwe kleuren voor waar in Nederland die explosies plaatsvinden. Die kleur spreekt voor zich, het maakt indruk. Weinig mensen beseffen daarbij nog dat het gaat om 1 op de 1000 geteste mensen die positief getest worden. Positief getest betekent niet dat de persoon dan ook ziek is. Uit een serologische test kan blijken dat die positieve test is gebaseerd op antigenen in het bloed, die erop duiden dat de geteste persoon immuniteit heeft opgebouwd. Ook genereert de PCR test relatief veel vals positieve uitslagen, dus geeft het regelmatig ten onrechte een besmetting aan. Verder kan een ander virus uit de corona stam worden getest.

Er zijn bij het RIVM gemelde personen die positief zijn getest op Covid-19 en er zijn door het laboratorium bevestigde ziektegevallen van Covid-19.
Nog een keer:
De PCR testmethode is voor research doeleinden ontwikkeld en niet voor medische tests. De uitvinder van de test zelf heeft gewezen op het grote gehalte aan false positives en op de onnauwkeurigheid van de meting als het erom gaat een specifiek virus te identificeren.
Je moet de publicaties van het RIVM goed lezen om te weten dat dit instituut de bezwaren tegen de PCR methode omzeilt door de formulering. Het RIVM heeft het over positief geteste personen, niet over zieken als gevolg van Covid-19.
Toch hebben de media het alweer opgepakt met de mededeling dat het aantal BESMETTE personen door Covid-19 in 1 week tijd is verdubbeld.
Maar kijk nu eens naar het grafiekje hieronder van de RIVM over de periode 22 juli – 4 augustus 2020. Hooguit 150 ziektegevallen per 100.000 inwoners in de Rijnmond, verder overal wit of lichtgekleurd.
En het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 blijft – heel – laag, weinig ziekenhuisopnames en weinig ic-opnames.

Ook deze informatie van het RIVM is onthullend. Quote: “In de periode van 22 juni t/m 26 juli 2020 (weken 26 t/m 30) werd in geen van de totaal 56 ingestuurde IAZ en ARI acute respiratoire infectie  monsters het influenzavirus, SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 of enterovirus gevonden. Er werd in deze periode 15 maal rhinovirus en één maal RSV Respiratoir Syncytieel Virus  gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ).” Als in de monsters geen Sars-CoV-2 virus is aangetroffen, zouden de in de RIVM rapportage zogenoemde ‘Covid-19 patienten’ dan in werkelijkheid het Rhino-virus kunnen hebben? De PCR methode is immers niet geschikt om een specifiek virus te identificeren. In elk geval kan er niet eerder dan na een serologisch onderzoek worden vastgesteld of het om Sars-CoV-2 gaat. Ook de vaststelling: “Afgelopen week (20 t/m 26 juli) bezochten 13 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, wat hoger is dan voorgaande weken, maar vergelijkbaar met voorgaande seizoenen” , is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

Zweden heeft inmiddels bewezen dat hun aanpak blijkt te werken door de sterke afname van het aantal sterfgevallen (tussen 22 juli en 4 augustus 31 overledenen), toegeschreven aan Covid-19 en door het leeg raken van de ziekenuizen en ic’s van corona patienten. Zweden heeft de bevolking de kans gegeven om immuniteit op te bouwen tegen het virus en is daarin wel degelijk succesvol. Het grote aantal positief getesten met de PCR methode (tussen 13 juni en 5 augustus + 60 procent) toont niet een herleving van het virus aan, maar wel een breed gespreide groepsimmuniteit, dus dat er bij een groot aantal Zweden antigenen in het bloed zijn aangetroffen. De Zweedse arts Soo Aleman licht toe dat een combinatie van antigenen en T-cellen bescherming blijkt te bieden.

Onlangs verscheen een nieuw onderzoeksrapport over de overdraagbaarheid. Het rapport van de Amerikaanse hoogleraar Emanuel Goldman werd in The Lancet Infectious Diseases geplaatst. In feite komt Goldman tot exact dezelfde conclusies als maanden daarvoor Hendrik Streeck. De overdraagbaarheid van Covid-19 via voorwerpen is (vrijwel) nihil. Dus niet via boodschappenkarren, deurklinken, tafelbladen et cetera. Epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) reageert op het rapport van Goldman met: “Hij slaat de spijker op de kop”.

In een technisch rapport erkende de WHO onlangs dat er niet een enkel gedocumenteerd geval van besmetting per voorwerp werd geregistreerd. Mooi zou je dan denken, dan kan het spastische gedoe worden beeindigd, maar nee, de WHO blijft bij haar adviezen omdat: “Het lang niet altijd bekend is hoe iemand het virus heeft opgedaan.” Dit is hetzelfde als erkennen dat het aan kennis over dit virus ernstig schort bij de WHO. Er worden draconische maatregelen getroffen zonder dat daarvoor enige grondig onderzochte wetenschappelijke basis is. Daarom is het echt de hoogste tijd dat er een internationaal congres wordt georganiseerd, gericht op waarheidsvinding met betrekking tot alles rond Covid-19, alias ‘corona’ alias Sars-CoV-2.

(c) Ad Broere