een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De markt op 7 oktober gaat door!

Op een bijeenkomst met mede-organisatoren Kathinka en Wouter Kamphuis, is besloten om de markt voor kleine zelfstandigen en bezoekers te laten doorgaan, ongeacht het definitieve aantal aanmeldingen. De markt is op 7 oktober van 13:00 – 16:00 op het terrein van biologisch dynamisch bedrijf ‘t Leeuweriksveld bij Emmen. Omdat de opzet nu kleiner van omvang wordt, zijn de tijden aangepast. De markt begint nu 13:00 uur en eindigt 16:00 uur. Tussen 12:00 en 13:00 uur is er de gelegenheid om te lunchen en voor de deelnemers om de kraam in te richten. Door dit latere begintijdstip is er mogelijk een bezwaar weggenomen voor mensen die van ver(der) komen. Je kunt je alsnog opgeven bij adbroere@protonmail.com. Dit geldt voor zowel deelnemers als voor bezoekers. Verdere informatie volgt hierna:

Vandaag, 8 september 2023 zijn er 24 aanmeldingen van zelfstandigen die producten of diensten gaan aanbieden op de markt. Daarnaast zijn er initiatieven die op die dag informatie geven over wat zij voor ogen hebben. Ook niet ondernemers die de markt willen bezoeken zijn welkom.

Als je je nog niet hebt opgegeven als kleine zelfstandige deelnemer of als bezoeker, dan kan dat alsnog via adbroere@protonmail.com. De organisatoren hopen op aanmeldingen van kleine zelfstandige ondernemers die een ambacht uitoefenen, zoals een klussenbureau, leverancier van big tech vrije laptops en – telefoons, mecaniciens zoals een automonteur, leverancier en installatie van eigen energievoorziening, zuiver water, inmaak van groenten et cetera. Op dit moment is de alternatieve geneeskunde ruim vertegenwoordigd en zijn er niet meer aanmeldingen op dit vlak nodig.

De opzet van de dag is om te experimenteren met waardecreatie als uitgangspunt. Bijvoorbeeld twee deelnemers komen met elkaar in contact op de markt. De eerste is automonteur en de tweede levert levensmiddelen De automonteur koopt levensmiddelen met een waarde van 60 euro. De levensmiddelenleverancier vraagt 50 euro contant en is akkoord met de rest in Leeuwerik. De waarde van de Leeuwerik kan 10 zijn, maar ook een andere waarde, afhankelijk van wat de twee overeenkomen. Na akkoord schrijft de automonteur een Leeuwerik uit met een waarde van 10. Hij schrijft op het biljet waarde, het deelnemersnummer en zet een handtekening.

De Leeuwerik is geen geld in de traditionele betekenis ervan, maar een belofte aan de kring of de community om voor de ontvangen waarde, ook waarde terug te leveren. In dit voorbeeld maakt de automonteur een afspraak voor een kleine onderhoudsbeurt van de auto met een andere deelnemer. Die onderhoudsbeurt kost 80 euro. De andere deelnemer betaalt de automonteur 70 euro (kan natuurlijk ook na de onderhoudsbeurt die niet op dezelfde dag als de markt wordt gedaan). Na de transactie is het saldo bij de automonteur dus 0 Leeuwerik en heeft nu de andere deelnemer een belofte ter waarde van 10 aan de community. Als alle deelnemers veel met elkaar uitwisselen op de marktdag, dan kan het netto saldo voor allen idealiter op nul uitkomen.

Het gaat erom dat er een eerste kleine stap wordt gezet in de richting van het loskomen van de euro en het huidige geldsysteem. Die stap kan door ‘omdenken’ worden gezet en het omdenken wordt bevorderd door er op de markt mee te experimenteren op een haalbare manier en dat is niet veel meer dan 10 procent van het overeengekomen bedrag. De kring op 7 oktober bestaat uit de dan deelnemende bedrijven en zelfstandige beroepsbeoefenaren. Het is een eendaags kring, die aan het einde van de markt weer wordt ontbonden.

Omdat het een eendaags kring is, moet geen van de deelnemers met een groot saldo aan I Owe You’s blijven zitten. Daarom is het verstandig om voor een relatief klein deel met I Owe You’s af te rekenen bij elke transactie.

Internet doet op 7 oktober even niet mee. Alle transacties worden contant in euro’s of in contante Florijnen afgerekend en voor een klein deel worden er I Owe You’s afgegeven. De I Owe You’s gaan alleen rond als alle deelnemers bereid zijn ze te accepteren. Dan blijft niemand ermee zitten. Idealiter is er zoveel aanbod dat er voor ‘elk wat wils is’. Daarom hopen we erop dat er aanmeldingen komen die diversiteit in dat aanbod brengen. Aanmelden bij adbroere@protonmail.com.

Op de eerder genoemde bijeenkomst met de kleine ondernemers werd gevraagd om in plaats van I Owe You’s een andere naam te bedenken. We kwamen uit op ‘Leeuwerik’. Dit past bij de plaats van de markt en is een buiging naar Kathinka en Wouter voor hun inzet.

De Leeuwerik zoals die op 7 oktober wordt gebruikt

Vanzelfsprekend speelt afstand een rol. Toch roepen we zelfstandige ondernemers uit het hele land op om deel te nemen. Er zijn geen verdere verplichtingen na de markt. Hopelijk levert het ook verkoop en afspraken op, want dat maakt deelname aantrekkelijk. Dus, laat je niet weerhouden door de afstand om aan dit spraakmakende experiment mee te doen. Het kan het begin betekenen van het gewenste omdenken met betrekking tot geld en waarde.

Bezoekers die geen product of dienst aanbieden zijn welkom. Wel graag vooraf je komst melden bij adbroere@protonmail.com. Bezoekers betalen met contante euro’s of contante Florijnen.

We hopen je/jullie te mogen verwelkomen op 7 oktober;

Kathinka en Wouter Kamphuis, Ad Broere