een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De macht die de wereld stuurt

In de schematische weergave van de hiërarchie die de wereld stuurt en hoe de macht tot op het laagste niveau in de hiërarchie – de mens – wordt geeffectueerd, worden een aantal dingen duidelijk gemaakt.

 1. N.N. (betekent naam onbekend) controleert (controleren) de BIS Bank
 2. De BIS Bank staat daar direct onder in de hiërarchie en controleert de geldhoeveelheid,
 3. Centrale banken worden gecoördineerd door de BIS,
 4. Centrale Banken voeren een fiscale politiek in plaats van een monetaire politiek,
 5. Beleggingsfondsen (niet in het schema) oefenen een directe invloed uit op multinationals en internationale commerciële banken,
 6. De denktanks en de grote influencers, zoals het WEF zijn de beleidsmakers,
 7. De beleidsmakers worden aangestuurd door de BIS/Centrale Banken,
 8. De beleidsmakers sturen de policy distributeurs aan,
 9. Beleidsdistributeurs, zoals de WHO en de VN, geven vorm aan de van bovenaf bepaalde strategie, (pandemie wet, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s),
 10. Beleidshandhavers zijn overheden, defensie, politie, geheime diensten, ondersteund door daartoe aangewezen wetenschappelijke autoriteiten,
 11. Beleidshandhavers worden ondersteund door beleidspropaganda, via diverse platforms,
 12. Onderaan in de hiërarchie staat de mens, die geld uit het niets leent en daarvoor arbeid levert om het geld waarde te geven.
 13. De mens wordt in toenemende mate nutteloos en overbodig verklaard in dit systeem, door automatisering en digitalisering.

Het systeem is gebaseerd op economische slavernij in gang gezet door geld. Nathan Rothschild (1777-1836): ‘Wie geldschepping in handen heeft, stuurt de overheid.’ De N.N., die aan de absolute top van de hiërarchie staan zijn de multibiljonairs, die op geen Forbes lijst of Quote 500 voorkomen. Zowel hun bezit als hun macht zijn onzichtbaar. Ten diepste gaat het mijns inziens niet om geld, maar om de totale controle over de mensheid.

Zij staan buiten en boven het systeem waarin wij allen gevangen zijn. Ook George Soros en Bill Gates zijn uitvoerders van hun wil. Ze komen in de positie doordat het hun wordt toegestaan en omdat ze de geschikte persoon zijn om een bepaalde rol te spelen. De macht van N.N. is diep in het systeem geworteld en het is dus gebaseerd op geld. Loskomen van dit geld is daarom de weg om los van het systeem te komen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat zeker en toch de enige weg naar vrijheid.

(c) Ad Broere