een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De BRICS neemt het over?

De groeiende populariteit van de BRICS is onderwerp van gesprek. Er zouden een groot aantal landen willen toetreden, waaronder ook Saoedi Arabië. Dit land heeft in de afgelopen vijftig jaar centraal gestaan in de petrodollar deal met de Verenigde Staten, waardoor de V.S. zijn suprematie nog met een halve eeuw heeft kunnen verlengen, ondanks een enorme groei van de overheidsschuld. Zit er iets in dat het einde van de petrodollar is ingeluid?

In mijn boek ‘Geld komt uit het Niets’ (2012) heb ik een interview opgenomen met een Zwitserse oud-bankier, die goed op de hoogte was van hoe de financiële elite te werk ging (en gaat). Over de ondergang van de economie in Noord Amerika en Europa zegt hij het volgende:

‘Ze hebben een gigantische hoeveelheid geld tot hun beschikking en wenden het volgens plan aan om landen te vernietigen en elders op te bouwen. Zoals de afbraak van de industrie in Europa en Noord Amerika en de opbouw hiervan in Azië, in het bijzonder in China. Tegelijkertijd zijn Europa en de V.S. opengesteld voor de import van Chinese producten. De beroepsbevolking in Europa en Noord Amerika zal het steeds moeilijker krijgen om nog (passend) werk te vinden. Alleen het slecht betaalde (en niet bij het opleidingsniveau passende) werk blijft over. Hun werkelijke doel is de vernietiging van de economieën van Europa en Noord Amerika.’

We zijn nu twaalf jaar verder en de juistheid van wat deze oud-bankier heeft gezegd wordt steeds duidelijker. In mijn artikel ‘Waarom is er zoveel schuld’ heb ik duidelijk gemaakt dat het gehele financiële stelsel gecontroleerd wordt door ‘De City’, ook wel ‘de bankiers’ genoemd. Als de oud-bankier het heeft over ‘ze’, dan doelt hij op ‘De City’. Mensen, die buiten het systeem staan en die geen loyaliteit aan welk land of werelddeel ook hebben. Zij zijn volkomen ongevoelig voor menselijk lijden. De gedachte, dat de opkomst van Azië en China op eigen kracht zou zijn bewerkstelligd is naïef. Zoals ‘De City’ in het begin van de twintigste eeuw via de Federal Reserve en Wall Street de Verenigde Staten het economische leiderschap heeft bezorgd, zo heeft dezelfde ‘City’ China economisch op het paard geholpen. De BRICS steunt vooral op China, het is een nieuwe economische machtsstructuur met China als leider. Waarschijnlijk komt China met het voorstel om de SDR te gaan gebruiken als munt voor de internationale handel. De SDR is een samengestelde internationale munt:

Als de SDR daadwerkelijk de dollar gaat vervangen, dan zal de huidige verhouding, waarin de US dollar en de Euro nog een grote rol spelen, anders van samenstelling worden. Ook zullen er onder druk van de BRICS nieuwe landen toetreden. Dit gaat gebeuren als de val van de dollar (en daarmee van de euro) zich heeft ingezet.

Rusland heeft geen grote economische macht. Het land is belangrijk voor China vanwege de grondstoffen. Verder is er mijns inziens geen belang. Rusland hoort bij het oude Europa en gaat dezelfde toekomst tegemoet als de rest van dit werelddeel. Meegesleept met de ondergang van het dollar imperium.

Het enige passende antwoord is ons losmaken van het financiële stelsel dat ons dreigt te vernietigen – dus ook de opvolger met z’n CBDC – . Kleinschaligheid en waardecreatie centraal in plaats van geld als uitgangspunt voor een nieuwe start, is mijns inziens het enige passende antwoord.

(c) Ad Broere