een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De beurs kan stijgen en dalen…

‘De beurs kan stijgen, de beurs kan dalen maar onze – vorstelijke – provisie zal nimmer falen’. Aan deze gevleugelde uitspraak die geheel wordt onderschreven door de grootste vermogensbeheerder ter wereld Blackrock, waarvan Larry – goud – Fink de CEO is, moest ik denken toen ik pensioenfonds ABP over de vijf jaren van 2018 tot en met 2022 analyseerde.

De prestaties van het ABP

Het volgende is er gebeurd: ABP: 2018-2022 (5 jaar) Beleggingsresultaat, opgeteld 51,3 miljard, vermogensbeheer, opgeteld 17,9 miljard (34,9% van het beleggingsresultaat!! ), ingelegde premies 63,5 miljard, uitgekeerde pensioenen 61,7 miljard. Waarde activa eind 2017 454,6 miljard, eind 2022 493 miljard, waardevermindering activa in 2022 96 miljard euro, waarvan 71 miljard verlies op aandelen en obligaties en 25 miljard euro op rentederivaten.

ABP is het grootste pensioenfonds in Nederland, gevolgd door Zorg en Welzijn. Samen beheren ze zo’n zestig procent van het pensioenkapitaal. ABP 35 procent daarvan. Andere fondsen geven hetzelfde beeld te zien als dat bij ABP, omdat er een grote mate van sturing vanuit De Nederlandsche Bank plaatsvindt.

Opvallend is dat bij een vergrijzend fonds zoals ABP er over de jaren 2018 – 2022 meer pensioenpremies zijn ingelegd dan dat er pensioenen zijn uitgekeerd. Dit bevestigt slechts dat het vermogen dat het ABP beheert niet vermindert door hogere pensioenuitkeringen dan pensioenontvangsten en dat het vermogen van eind 2022 van 493 miljard euro slechts lager kan worden door het beleggingsgedoe, verliezen op de beurs, miskleunen van de vermogensbeheerders en buitensporig hoge vergoedingen voor dat vermogensbeheer (34,9 procent van het beleggingsresultaat).

Goldman Sachs

Van de evaluatie van de bankencrisis weten we dat het vermaledijde Goldman Sachs dik verdiende met derivaten ten koste van zijn klanten, door 1. derivaten aan de klanten te verkopen, 2. op het verlies van de klanten op die derivaten, in het bijzonder de enorme verzekeraar AIG. Die laatste moest overeind gehouden worden door de belastingbetaler in de bankencrisis 14 jaar geleden. Het verlies op de rentederivaten van ABP, zal ongetwijfeld winst hebben opgeleverd voor de vermogensbeheerders van ABP, waarvan Blackrock de grootste is. Kortom een herhaling van wat er in 2008 gebeurde.

Geen verhaal mogelijk

Het ergste is dat er geen verhaal mogelijk is, want Blackrock cs. opereren binnen het kader van de wet. De wet waarvan wij weten dat deze niet voor het volk is maar voor de elite. Dus gebruik maken van de kennis van wat je voor de klant hebt geregeld om daarmee je eigen zakken nog eens extra te vullen mag gewoon.

Verlies op obligaties

Het verlies op obligaties is vooral het gevolg van het feit dat De Nederlandsche Bank aandringt bij de pensioenfondsen om een aanzienlijk deel te beleggen in Staatsobligaties, ook in de tijd dat beleggen hierin vrijwel zeker verlies opleverde.

Daarom uit het geldsysteem

Ben ik hier boos over? Nee hoor, het is zoals het in deze wereld geregeld is. Het geldsysteem en alles wat ermee samenhangt is er voor een betrekkelijk kleine groep, van wie de rijkdom tegen de klippen op is gegroeid. De rest wordt uitgemolken doordat het nooit genoeg is voor deze rijken en ze hun al onvoorstelbare kapitaal verder willen laten groeien door er hoge rendementen op te maken. Daarvoor zorgen de Blackrocks van deze wereld.

Kan het anders?

We kunnen het van de grond op anders dan zoals het in de afgelopen eeuwen is gedaan. Daarvoor is nodig dat we ons eigen denken over geld en waarde gaan veranderen. We moeten leren anders te denken dan degenen die dit geldsysteem zonder enig mededogen exploiteren en bij wie egoïsme, streven naar macht en gebrek aan empathie centraal staan. Ik noem het de omkering. Binnenkort, op 18 juni 2023, is de feestelijke première van de animatiefilm ‘Waardecreatie centraal, Geld in de Bijrol.’ In deze animatiefilm wordt op een luchtige manier uitgelegd hoe we afscheid kunnen nemen van het geldsysteem.

(c) Ad Broere

Ik word op de huid gezeten door Visual Rights Group/ANP, niet alleen ik alle kleine bloggers, actief op internet. Deze club plukt op een laakbare wijze vooral economisch kwetsbaren, waarbij wordt voorgedaan alsof men opkomt voor de fotografen. De werkelijkheid is dat men ruimschoots de eigen zakken vult door vette rekeningen te sturen als er een ‘overtreding’ is geconstateerd. In mijn geval een foto, waarvan ik dacht dat het een uit mijn eigen collectie was. De rechter is niet van zins om de ‘overtreders’ in bescherming te nemen. Ook geldt hier niet dat mijn blogs niet commercieel zijn. Mocht je mij willen steunen om overeind te blijven in dit structurele geweld, een donatie wordt zeer op prijs gesteld NL59TRIO0379342502 tnv Humane Economy Publishing