een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Brood en spelen

In wat voor wereld leven wij, waarin de aarde en alles wat erop leeft worden gezien als ‘dingen’ waaruit je munt kunt slaan. De economie wordt voor dit doel gedreven tot voortdurende groei. Het leidt tot uitputting van alle natuurlijke hulpbronnen, inclusief de mens zelf en tot enorme vermogens bij relatief weinigen. Beleggers en multinationale ondernemingen – inclusief banken –  met hun aandeelhouders zijn hiervoor de hoofdverantwoordelijken. Toch lijkt er geen einde te komen aan de roofzucht van de op geld beluste mede-aardbewoners. Sterker, zij worden op meerdere manieren gefaciliteerd door overheden met voor hen gunstige belastingmaatregelen zoals het afschaffen van de dividendbelasting, (zeer) lage vennootschapsbelasting, lage vermogensbelasting en andere lasten zoals bijvoorbeeld energiebelasting en waterschapsbelasting.

Omdat de rijken bijna volledig vrij gelaten worden om hun vermogens te beleggen zoals zij dat willen is het proces van automatisering en internationalisering van de productie van goederen en diensten in de afgelopen decennia enorm versneld. Het gevolg hiervan is dat de kwalitatieve werkgelegenheid afneemt. Jongeren komen steeds minder in een beroep terecht waarvoor ze zijn opgeleid. De reëel besteedbare inkomens zijn al heel lang voor de meesten mensen in loondienst niet toegenomen, er is een groeiend aantal ZZP’ ers met een onzeker economisch bestaan en een grote groep ouderen die zelfs niet meer voor de inflatie worden gecompenseerd. Toch gaat het goed in Nederland, want de economie groeit en de koopkracht wordt voor vrijwel iedereen groter, jokken de autoriteiten.

Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen dit allemaal accepteren? In de Romeinse oudheid leefde van 60-130 Juvenalis, een groot dichter in die tijd. Hij deed sterke uitspraken zoals: “Geef ze brood en spelen en ze zullen niet in opstand komen.”

Brood En Spelen

De autoriteiten van deze tijd hebben dit advies tot zich genomen, want we worden overspoeld met ‘spelen’ met logo’s die voer zijn voor massapsychologen:

Wk VoetbalVoice Of HollandDance Event 2

 

Het ‘brood’ dat we krijgen toegediend om ons – vooral de jeugd- de energie te ontnemen om in opstand te komen,  bestaat voor een belangrijk deel uit drugs. Op 25 augustus meldden de media dat de omzet in Nederland van speed en XTC op zo’n 19 miljard euro wordt geschat.

Ik besteed er in ‘Geld in de Bijrol‘ dat in de eerste week van september wordt gepubliceerd aandacht aan:

“Behalve dat drugs een kortere gezonde levensverwachting tot gevolg hebben, tasten ze ook de financiële positie van heel wat Nederlanders aan. Volgens een enquête, uitgevoerd door het Trimbos-instituut, heeft een kwart van de Nederlanders weleens cannabis gebruikt, 5 procent heeft cocaïne genomen en 8 procent ecstasy (12,5 procent van de jongeren). In werkelijkheid zal het gebruik (veel) hoger liggen. Drugsgebruik is tevens verbonden met criminaliteit zoals geweld, diefstal en witwaspraktijken. Verder zijn prostitutie en drugs met elkaar verbonden. Drugs hebben een ontwrichtende uitwerking op de samenleving.

De Amerikaanse Catherine Austin-Fitts spreekt in een YouTube-filmpje over de Solari Index8. De index, die door haar adviesbureau werd ontwikkeld, is een maatstaf voor het welzijn en de veiligheid van een gemeenschap. Austin-Fitts zegt dat de gemeenschap waarin zij opgroeide een Solari Index van 100 procent had. De Dow Jones stond toen op 500. In deze tijd is het omgekeerd: de Dow Jones stond in mei 2018 op ruim 24.000 en de Solari Index is gezakt naar zo ongeveer het nulpunt. Austin-Fitts zegt dat de drugsverkoop aan onze jeugd deze omkering teweeg heeft gebracht. Volgens haar gaat er in deze handel en de hieraan gerelateerde georganiseerde criminaliteit zo’n 500 tot 1.000 miljard dollar per jaar om en bezorgt het banken en multinationals veel winst. Stoppen met de drugshandel zou betekenen dat de beleggingsfondsen een enorme dreun krijgen en dat de overheidstekorten niet meer afdoende gefinancierd worden. Austin-Fitts hield een gezelschap aan wie zij een lezing gaf voor dat zij voor de keuze werden gesteld tussen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de jeugd en hun inkomen. Het gezelschap van gerespecteerde Amerikaanse burgers koos voor hun inkomen in het besef dat mede hierdoor de jeugd in de kou werd gezet.”

 

(c) Ad Broere