een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

BRICS landen en onze toekomst

De dollar en zijn vazallen, zoals de euro, zijn gebaseerd op het fiat geld systeem. Dit wil zeggen dat ze ontstaan uit het niets, door schuld. Het dollar geldsysteem heeft voor onnoemelijk veel problemen gezorgd in de wereld. Het heeft geleid tot enorme schulden en tot een diepe ongelijkheid in bezit en geen bezit. Enkelen hebben onevenredig geprofiteerd van het systeem en de meeste mensen over de hele wereld hebben er alleen maar de nadelen van ondervonden.

Tot dusver was de dollar leidend in de wereld. Door de positie van de dollar had de VS grote macht. Er is echter een proces op gang gekomen, waarin landen op zoek zijn om los te komen van de dollar. Dit wordt de-dollardisering genoemd. De dollar heeft geen dekking in goud of zilver. Als dat er wel zou zijn, dan zouden er niet zo schuw veel dollars en euro’s zijn gecreĆ«erd, puur op schuldcontracten van overheid, bedrijven en particulieren.

Als het de BRICS landen zou lukken om hun geld te koppelen aan goud, dan is het snel afgelopen met de dollar (en de euro). De inflatie in onder andere Nederland zou onhoudbaar worden. Een grote crash is het logische gevolg hiervan. De macht is dan verschoven naar het Oosten. Europa zou economisch in een lange winter terecht komen. De euro is ten opzichte van het geld van de BRICS landen en alle landen die erbij aansluiten niets meer waard, dus de importen uit China bijvoorbeeld, worden onbetaalbaar.

Uit het artikel van Kitco nieuws blijkt dat er nog veel analisten zijn die denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, omdat de BRICS landen die gouddekking niet voor elkaar krijgen. Ik denk dat zij zich vergissen, want als de prijs van goud gaat stijgen naar zijn feitelijke waarde, dan ligt een goudwisselstandaard wel degelijk binnen het bereik. Het gevolg hiervan is dat er in het Westen veel zeepbellen worden doorgeprikt, zoals de onroerend goed markt. Na een mogelijke megainflatie slaat het dan om in sterk dalende prijzen en het geld wordt schaars.

Met andere woorden de prijzen zijn dan weer genormaliseerd, maar heel weinigen hebben het dan om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. Ook lenen bij de bank – als ze nog bestaan – wordt een zware opgave. Reden temeer om aandacht te geven aan de uitweg uit dit geldsysteem, door afscheid te nemen van het geld-denken. Lees hierover in mijn nieuwsbrieven. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief via dit blog (zie rechterkolom) voor het geringe bedrag van 2 euro per maand.

(c) Ad Broere