een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Brede steun voor bodemprocedure pensioenen

De bodemprocedure die in september gaat worden aangespannen tegen de Staat kan rekenen op een steeds breder wordende steun. Zo gaat de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB de coalitie van Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant versterken. Pensioenfonds PGB werd in 1953 opgericht door de Grafimedia. Ook andere bedrijfstakken zijn toegetreden en PGB is daardoor ontwikkeld tot een van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland.

Uit de vele positieve reacties in de sociale media op het bericht over de komende rechtszaak blijkt, dat het initiatief door veel Nederlanders – niet alleen ouderen – wordt gewaardeerd. De hoop groeit op een succesvolle actie om de onrechtvaardige rekenrente van de baan te krijgen. Daardoor wordt indexatie van de aanvullende pensioenen na tien jaar eindelijk weer mogelijk. Hoe meer financiële middelen hoe krachtiger de procedure tegen de Staat kan worden gevoerd. Ook uw donatie is daarom zeer welkom.

Ook uit de professorale hoek komen er steeds meer geluiden die ons doen afvragen waarom de Staat en De Nederlandsche Bank zo hardnekkig blijven vasthouden aan hun foutieve beleid. Een van hen is Emeritus Hoogleraar Oosterhaven. Hij schrijft het volgende:

Pensioenen: politiek bevoordeelt 20- tot 40-jarigen

De rekenrente voor de bepaling van de omvang van de toekomstige verplichtingen van de pensioenfondsen is door de politiek gekoppeld aan de rente op staatsobligaties. De feitelijke rendementen op de miljarden aan pensioenpremies zijn al vele, vele jaren vijf tot zes maal hoger dan de door de politiek verplichte rekenrente. Door de scherpe daling van de rente de
afgelopen weken zijn de daarvan afgeleide, theoretische dekkingsgraden fors gedaald. Bij de beide metaal pensioenfondsen PME en PMT, de nummers drie en vijf, was kans op een door de politiek afgedwongen korting op de pensioenen al heel groot. Dat wordt nu waarschijnlijk ook de situatie bij de twee grootste pensioenfondsen, het ABP en Zorg en Welzijn.

Wat zijn de gevolgen van dit systeem? Wel dat is niet zo moeilijk. Over vijftien tot twintig jaar zal de naoorlogse geboortegolf wel ongeveer het loodje hebben gelegd en dan zal blijken dat de pensioenfondsen veel meer vermogen hebben dan noodzakelijk is voor de uitbetaling van de pensioenen aan de dan veel kleinere groep gepensioneerden, de huidige
vijftigplussers. Als de politiek er zich niet mee bemoeit, een ondenkbaar scenario, kunnen de pensioenpremies voor de huidige twintig- tot veertigjarigen dan fors omlaag. Maar de politiek zal ongetwijfeld zelf willen beschikken over die tientallen miljarden en het dan “overbodige” vermogen van de pensioenfondsen zal dus worden “afgeroomd”.

Kortom, de huidige gepensioneerden betalen met de bevriezing van hun pensioenen over de afgelopen tien jaar en de aanstaande verlaging van hun pensioenen dus in feite voor de over vijftien tot twintig jaar voorspelbare verlaging van de belastingen en/of verhoging van de overheidsuitgaven.


Dr. Jan Oosterhaven,
Emeritus hoogleraar algemene economie,
Rijksuniversiteit Groningen

Duidelijke taal dus. De Staat wil volgens Oosterhaven ‘de pot’ afromen en kan dat over vijftien tot twintig jaar als de babyboom generatie (grotendeels) ter ziele is gegaan. De Staat toont hiermee aan geen onderscheid te maken tussen het ‘mijn en dijn’. Dat is ook niet het geval geweest in de jaren ’80 en ’90 toen er vele miljarden aan de reserves van het ABP zijn onthouden. We zijn dus gewaarschuwd. Het is nu of nooit. Als deze kans niet wordt gegrepen om grootschalige verarming van de ouderen te voorkomen, dan zijn de gevolgen ernstig.

Ad Broere, auteur en econoom