een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag

Registeraccountant drs. L.W.Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. De uitkomsten van zijn onderzoek zijn ronduit schrikbarend. Het is werkelijk verbijsterend dat het werk van Leo Verhoef totaal aan de media voorbij lijkt te gaan. Door dit te negeren dragen ze medeverantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen.

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is opgelopen naar 4,1 miljard euro. Amsterdammers betaalden over periode 1998-2018 geheel onnodig onroerendezaakbelasting, met boekhoudfraude verbloemd.

Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1,5 miljard euro.

Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag opgelopen naar 1,1 miljard euro.

Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht opgelopen naar 0,7 miljard.

Bij menige andere gemeente is het niet anders. Klokkenluider onthoofd en door pers en media totaal doodgezwegen (met gevolg: bijstand). De persberichten van gemeentebesturen over hun (vermeende) jaarlijkse financiële overschotten of tekorten worden door de reguliere pers en media doorlopend klakkeloos overgenomen. Hierdoor blijft een gigantische boekhoudfraude bij veel gemeenten onbesproken. Hierdoor blijft ook onbesproken dat veel gemeentebesturen hun gemeenteraden zwaar misleiden. Veel gemeentebesturen misleiden hun burgers. De boekhoudfraude bij bijvoorbeeld Ahold verbleekt hierbij totaal.

De klokkenluider is onthoofd. Ook dit blijft totaal onbesproken. Hieronder de uitkomsten van het onderzoek naar de boekhoudfraude en de omvang daarvan bij de vier grootste gemeenten. Bij de meeste andere gemeenten is het niet anders.

Amsterdam In de door gemeente Amsterdam uitgebrachte jaarrekening 2018 presenteerde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 35,9 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een voordelig saldo had van € 36,0 miljoen. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend.

Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2018 een voordelig saldo van € 1.309 miljoen. Onderzoek van de jaarrekeningen levert op dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van € 5.382 miljoen (5,4 miljard). Boekhoudfraude dus van 4.073 miljoen (4,1 miljard) euro.

Opvallend detail, de opbrengst van de onroerendezaakbelasting was in deze periode 3.166 miljoen euro. Die was dus totaal overbodig. Met boekhoudfraude werd dat gecamoufleerd. Bij de meeste gemeenten is het precies andersom, zoals ook bij Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Rotterdam In de door gemeente Rotterdam uitgebrachte jaarrekening 2018 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 57,3 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening zelf, levert op dat er in werkelijkheid een nadelig saldo was van 34,6 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2007-2018 een voordelig saldo van 729 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 722 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.451 miljoen (1,5 miljard) euro. (De schulden en daarmee de rentelasten stegen navenant.)

Den Haag In de door gemeente Den Haag uitgebrachte jaarrekening 2018 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 8,5 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening zelf leert dat er in werkelijkheid een nadelig saldo was van 157,8 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2018 een voordelig saldo van 242 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 815 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.057 miljoen (1,1 miljard) euro. (De schulden en daarmee de rentelasten stegen navenant.)

Utrecht In de door gemeente Utrecht uitgebrachte jaarrekening 2018 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 26,5 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening zelf leert dat er in werkelijkheid een nadelig saldo was van 16,8 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2018 een voordelig saldo van 544 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 139 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 683 miljoen (0,7 miljard!) euro. (De schulden en daarmee de rentelasten stegen navenant.)   

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. De uitkomsten van zijn onderzoek zijn ronduit schrikbarend. Even schrikbarend is het dat hij en zijn onderzoek door de reguliere pers en media totaal geboycot worden.   Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de respectieve gemeenteraden is te vinden op www.leoverhoef.nl

Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers:

Dossier: Amsterdam  ( http://www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html ) Dossier: Den Haag  ( http://www.leoverhoef.nl/dossiers/denhaag.html ) Dossier: Rotterdam  ( http://www.leoverhoef.nl/dossiers/rotterdam.html ) Dossier: Utrecht  ( http://www.leoverhoef.nl/dossiers/utrechtgem.html )  

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vroegere) NIVRA (beroepsorganisatie van Registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .  

Meer informatie bij: drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670