een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

‘Big Tech’ is de hedendaagse ‘Big Tobacco’

Dit artikel over zelfmoord onder jongeren in de VS laat zien, hoe diep hypocriet de sociale media zijn. Hun communityrichtlijnen komen niet voort uit ethiek of moraliteit. Het draait allemaal om het grote geld. De Big Tech bedrijven hebben met de sociale media een gigantisch verdienmodel. Ze verkopen als prostituees hun diensten aan de hoogste bieder. Dat mensen over de hele wereld verslaafd raken aan hun handel – vooral jongeren – is niet iets dat hen weerhoudt. Tegelijkertijd onderdrukken ze – in opdracht van – de vrije meningsuiting en bevorderen zij eenzijdige politiek gekleurde informatie.

De auteur van dit artikel, Erich E. Mische is de uitvoerend directeur van SAVE-Suicide Awareness Voices of Education. SAVE is een 35 jaar oude, in Minnesota gevestigde, nationale non-profit die zich richt op bewustwording en preventie van zelfmoord door middel van onderwijs, training, belangenbehartiging en steun voor overlevenden van zelfmoord.

Ik was 12 jaar toen ik mijn eerste sigaret opstak, in wat een 25-jarig gevecht met tabaksverslaving zou worden.

Sigaretten- en tabaksfabrikanten, met hun berekende strategie van verslaving , hebben mij en miljoenen anderen in de val gelokt. Ze hielden ons verslaafd en spendeerden een fortuin aan het tegenwerken van beleid dat levens zou kunnen redden.

Vandaag de dag hebben we te maken met een nieuw ras van verslavingshandelaren.

Big Tech-bedrijven die Facebook, Instagram, Discord, YouTube, Snapchat, Twitter, TikTok en andere bedrijven bezitten, zijn de sigaretten- en tabaksfabrikanten van de generatie van onze kinderen. Sigaretten en tabak hebben weinig verlossende maatschappelijke waarde gehad.

Sociale media kunnen dat wel en doen dat ook.

Maar het voordeel dat het kan hebben, wordt ondermijnd door de onmiskenbare schade die het aanricht.

De sociale mediabedrijven verwerpen het steeds sterker wordende bewijs dat hun platformen in verband brengt met de verslechtering van de geestelijke gezondheid van jongeren, de toename aan zelfmoordgedachten en zelfmoord onder onze jongeren. Ze ontlopen hun verantwoordelijkheid met holle beloften over inhoudelijke moderatie en pr-gimmicks zoals veiligheidsbeoordelingen.

Volgens gegevens van het Center for Disease Control (CDC) daalde het aantal zelfmoorden in de leeftijd van 10-14 jaar van 2000 tot 2007 en verdrievoudigde het vervolgens bijna van 2007 tot 2017.

Vandaag de dag is zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen van 10-14 jaar en de tweede doodsoorzaak voor mensen van 10-24 jaar.

Wat draagt bij aan deze angstaanjagende en tragische toename van het aantal zelfmoorden onder kinderen in ons land?

Tussen 2006 tot 2015 ontwikkelden YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en Discord zich tot openbare sociale mediaplatformen.

Toeval?

Waar rook is, is vuur.

In Minnesota hebben we de kans om het voortouw te nemen bij de bescherming van onze jongeren door wetgeving onder de naam Minnesota Kids Code. Het is een cruciale stap om van social media-bedrijven te eisen dat ze de veiligheid en het welzijn van onze kinderen prioriteit geven boven hun winstmarges.

Deze wetgeving verstikt de vrijheid van meningsuiting niet, brengt de privacy niet in gevaar, belemmert kinderen niet om de positieve voordelen van sociale media te ervaren of legt geen zware lasten op aan de media. Het eist gewoon verantwoording van degenen die profiteren van de ellende van onze kinderen.

Ondanks de inspanningen van de auteurs en voorstanders van de Minnesota Kids wet om tegemoet te komen aan de zorgen en bezwaren van Big Tech, proberen de Techbedrijven deze wetgeving in Minnesota desondanks te dwarsbomen.

Hetzelfde doen ze met de federale wetgeving onder de naam Kids Online Safety Act (KOSA) die de steun heeft van 66 leden in de Amerikaanse Senaat.

Waarom?

Omdat elke verandering in het bedrijfsmodel van Big Tech, dat gericht is op kinderen, de bedrijven geld zal kosten in de strijd om kinderlevens te redden.

We hebben deze strategie al eerder gezien en de impact ervan op de levens van het Amerikaanse volk.

In 1954 begon Big Tobacco met een massale public relations campagne om Amerikanen ervan te overtuigen dat hun producten mensen niet ziek maakten of doodden. Ze spendeerden miljoenen aan marketing om Amerikanen ervan te verzekeren dat ze niet alleen het probleem serieus namen, maar zich ook inspanden om hun producten veiliger te maken.

Vandaag de dag is Big Tech geavanceerder maar niet minder creatief in zijn PR-inspanningen. Ze zijn deelnemers aan pogingen, of financieren pogingen, om aanpassing van inhoud en veiligheidsbeoordelingen voor sociale mediaplatforms te promoten.

Ondertussen verzetten ze zich tegen de echte oplossing om kinderlevens te redden: Het aanpassen van hun platforms en bedrijfsmodellen.

De huidige Big Tech is de Big Tobacco van onze kinderen en de Grote Leugen is dat er geen bewijs is dat sociale media de geestelijke gezondheid van onze kinderen schaadt.

De harde waarheid voor de ouders is, dat de sociale media een verwoestende invloed hebben op de geestelijke gezondheid van hun kinderen en dat het heeft geleid tot een toename van zelfmoordgedachten en zelfmoord.

SAVE-Suicide Awareness Voices of Education heeft zich aangesloten bij een brede politieke coalitie om ouders en kinderen te steunen en KOSA en de Minnesota Kids Code goed te keuren.

SAVE zal samenwerken met elk Big Tech bedrijf, organisatie of vereniging die zich inzet voor echte oplossingen om het leven van kinderen op sociale media te beschermen, zolang ze ook de aanname van deze twee wetsvoorstellen steunen.

Big Tech heeft te lang het voordeel van de twijfel gehad.

Er is te veel geld verdiend ten koste van het leven van onze kinderen.

Het wordt tijd dat we ouders en kinderen de wetgeving geven die ze nodig hebben om kinderlevens te redden en de Minnesota Kids Code in Minnesota en KOSA in Washington, D.C. aannemen.