een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Barsten in het bolwerk

I can’t run no more
With that lawless crowd
While the killers in high places
Say their prayers out loud
But they’ve summoned, they’ve summoned up
A thundercloud
And they’re going to hear from me

Ring the bells that still can ring
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in

“Anthem”, Leonard Cohen

over mondkappen

Het RIVM ziet op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens geen bewijs om het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht te stellen.
Toch wordt er wel een basis gezien om mondkappen verplicht te stellen als het gaat om een experiment om het gedrag te beinvloeden en de NOS haast zich te verklaren dat het niet is bewezen dat er geen bewijs is. Daarmee de tactiek van ‘de gerede twijfel’ voort te zetten, die door dit staatspropaganda instrument al maanden succesvol wordt toegepast.

Het wordt hoe langer hoe duidelijker, de mondkap is een gedragsbeinvloedingsinstrument om de 1,5 meter in stand te houden en ons te blijven herinneren aan het ‘grote gevaar van de moeder aller virussen’. Met maar een logische uitkomst: massale vaccinatie. Succesvol is de strategie wel, want van alle kanten hoor je het geluid dat mensen vooraan staan als ‘de vaccinatie’ er is. Dat het vaccin niet goed is getest doet er niet toe, want gevaccineerd zijn ‘we’ veilig en kan het gewone leven weer worden opgepakt. Dit is de opinie van de meeste mensen. Wetenschappelijk onderbouwde informatie die alles rond Covid-19 op zijn kop zet ten spijt, want de rede heeft het afgelegd tegen de angst.

Er zijn veel artsen en medisch onderzoekers die waarschuwen voor de negatieve gevolgen voor de gezondheid van het dragen van mondkappen. Bijvoorbeeld:
“Op basis van een uitgebreide beoordeling en analyse lijdt het voor mij geen twijfel dat gezonde mensen geen chirurgische of stoffen maskers zouden mogen dragen, noch zouden we mogen aanbevelen dat de hele bevolking mondmaskers draagt.” Jim Meehan, chirurg

Ook de psychologische gevolgen van de mondkappen zijn niet misselijk. Het versterkt de angst.
Of gaat het juist daarom?
Het RIVM gedraagt zich momenteel als een echte Pontius Pilatus. Veel wijst erop dat men inmiddels beter weet, maar het instituut wast zijn handen in onschuld en laat het vuile werk over aan de ‘dienaren van het volk’ (burgemeesters).

De burgemeesters die besluiten tot het verplicht dragen van mondkappen en dreigen met hoge boetes moeten worden gewezen op hun foute handelen. Viruswaanzin heeft hiervoor een actie: “Stel uw burgemeester aansprakelijk“. Ik heb de brief inmiddels naar mevrouw Halsema, burgemeester van Amsterdam verstuurd.

Testen op Covid-19

Hoe meer er wordt getest op Covid-19 met de PCR testmethode en hoe lager het aantal positief getesten (=besmet), hoe groter de kans dat er GEEN positief getesten zijn vanwege de relatief grote kans op fout positieve testuitslagen.


Voorbeeld: in een week worden 81.000 tests afgenomen, waarvan 810 (=1 procent) postief wordt getest. Daar komt bij dat er een vrij grote kans is dat 810 niet klopt vanwege de testmethode die relatief veel fout positieve uitslagen geeft. Dus uiteindelijk is de kans reeel dat er weinig tot niets van die 810 overblijft na correctie vanwege de methode.


Dan zou er ook nog een serologische test moeten worden uitgevoerd op die 810 om te bezien of er antigenen in het bloed zitten. Dit betekent dat de geteste persoon wel in aanraking is geweest met Covid-19 maar er inmiddels immuniteit tegen heeft opgebouwd.
Dan komt daar nog bij dat van degenen die wel ziek blijken te zijn het nog de vraag is of ze Covid-19 hebben of een ander corona (=verkoudheids-)virus.
Plus dat vrijwel alle gevallen een mild verloop hebben.
Plus dat het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 al weken lang vrijwel nul is in Nederland.

De naam van Feike Sijbesma komt naar voren als de grote strateeg achter de Covid-19 aanpak van de overheid. Hier staat meer te lezen over Sijbesma. ‘Naming and shaming’ is niet fijn, maar wel noodzakelijk om de dames en heren achter de schermen in de schijnwerper te zetten.

Vechten tegen de bierkaai?

Het lijkt onbegonnen werk. Feiten, wetenschappelijke analyses, verklaringen van gekwalificeerde onderzoekers en van artsen ten spijt blijft de overheid onverdroten doorgaan met het zaaien van angst en onzekerheid onder de bevolking. Toch zit er ook in dit bastion inmiddels een barst in de persoon van Jaap van Dissel, die met zijn twijfel over de mondkappen iets zegt, dat onmiddellijk moest worden gerepareerd door de Staatspropaganda. ‘There is a crack in everything, that’s how the light gets in.’ Het gaat erom vertrouwen te blijven houden dat de angst- en onzekerheid verspreiders niet de enige werkzame kracht zijn en dat ons eigen menselijk potentieel daar ver boven uitstijgt als we afrekenen met onze angst voor dood, macht en geweld.

(c) Ad Broere

Toegevoegd op 2 augustus 2020

Het OMT en het RIVM zijn niet langer heilig. Hun advies wordt door bijvoorbeeld burgemeester Aboutaleb van Rotterdam naast zich neergelegd zonder veel weerwoord en burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer refereert aan wat een inwoner zegt: “Is mijn burgemeester dan niet bezorgd om mijn gezondheid?”


Dus nu het OMT en RIVM hun oor te luisteren hebben gelegd bij wetenschappers die een andere wetenschappelijke opinie hebben dan die van het WHO, wordt hun advies terzijde geschoven door de bestuurders. Waarom? Volgens mevrouw Schuurmans omdat ‘het volk het wil’.
De angst zit er zo diep in dat de rede opzij is geschoven. Liever een schijnveiligheid in de vorm van mondkappen dan onder ogen te zien dat samenleven risico’s met zich meebrengt op besmetting met virussen. Daar helpt geen anderhalve meter en geen mondkap tegen. Sterker, het bevordert de angst en angst is slecht voor het immuunsysteem.


We moeten het hebben van dat immuunsysteem. Het is de beste bescherming die we hebben tegen virussen en bacterien. Maar er wordt ons geleerd dat we ons immuunsysteem niet moeten vertrouwen en dat alleen vaccinatie helpt om ons te beschermen tegen dit virus en de volgende.


Zweden laat zien dat een ‘explosie van besmettingen’ niet leidt tot een tweede golf. Sinds juni zijn daar 54 procent meer besmettingen geconstateerd. Tegelijkertijd zijn de ziekenhuizen en de IC’s vrijwel leeg en is het aantal sterfgevallen laag. Die besmettingen betreft lang niet altijd ook ziektegevallen want de PCR test meet niet of er sprake is van antigenen, waardoor de geteste persoon immuniteit heeft. Dat moet worden gedaan door serologische tests. (bloedonderzoek). Die tests tonen aan dat veel mensen immuniteit hebben opgebouwd en dat het virus in heel veel gevallen van een ander type is dan Covid-19. Het RIVM weet dat ook inmiddels. In elk geval heeft Zweden bewezen dat er wel degelijk sprake is van immuniteit door antigenen en T-cellen. Het RIVM moet de burgemeesters niet halfslachtig informeren en vervolgens aan hen overlaten wat ze ermee doen.