een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Annuleren van een reis…

De mailcorrespondentie die ik kortgeleden met D-reizen had, geef ik in dit blog weer. Niet om mijzelf te beklagen. Ik ben me al lang bewust van hoe er met ‘de consument’ wordt omgegaan. Ik plaats het om op deze manier bij te dragen aan het bewustzijn dat de huidige economie ver van menswaardig is. Wat ik met D-reizen heb ervaren, is symptomatisch voor hoe het individu gedicteerd wordt door grote bedrijven en organisaties op een manier die met redelijkheid en menselijkheid niets te maken heeft.

3 mei 2024:

Mijn Klacht

Op 15 april 2023 ontving ik een boekingsbevestiging met reserveringsnummer D-23564562

Op 5 mei 2023 gaf ik aan te willen annuleren, omdat uit de media naar voren was gekomen dat Transavia geen garantie gaf dat vluchten, waaronder die naar Lefkas, zouden worden uitgevoerd.

Ik vond dit een reden om de boeking te annuleren en de aanbetaling aan mij terug te betalen.

In gesprekken en correspondentie werd door D-reizen toegezegd dat er het mogelijke zou worden gedaan om de boeking geheel ongedaan te maken. Het hotel kon kosteloos worden geannuleerd. Met Transavia ging dat niet, werd mij gezegd door D-reizen, omdat mijn naam en die van mijn vrouw op de passagierslijst stonden.

Op 5 juli 2023, de dag van vertrek, gebeurde waarom ik had geannuleerd. De vlucht werd afgelast vanwege storm Polly. Uit de recent aan mij door Transavia gestuurde mail bleek, dat de vlucht niet op een later tijdstip of op een andere dag zou kunnen worden uitgevoerd.Transavia heeft op 5 juli het namens mij ontvangen bedrag geretourneerd naar Elaysa (Eliza’s?), die de boeking heeft gedaan. In samenwerking met D-reizen, neem ik aan. Het argument dat het geld, betaald aan Transavia, niet aan mij kon worden terugbetaald vervalt daardoor.

Het is onjuist dat dit geld is geïncasseerd door D-reizen/Elaysa zonder het aan mij door te vergoeden. Immers de reden waarom dat eerder niet zou kunnen, omdat mijn vrouw en ik op de passagierslijst stonden, was vervallen.Ik neem het D-reizen kwalijk dat er in de correspondentie na 5 juli 2023 niets is gezegd over de terugbetaling door Transavia aan D-reizen/Elaysa Ik vertrouw erop dat D-reizen/Elaysa mij alsnog het door Transavia terugbetaalde bedrag per ommegaande doorvergoedt. Het is niet meer dan redelijk.

Gewenste Oplossing

100% aan mij doorvergoeden van het door Transavia terugbetaalde bedrag

de verlokking, die regelmatig neerkomt op teleurstelling

15 mei, antwoord van D-reizen:

Graag reageren wij op het door u verzonden verzoek tot terugbetaling van de vliegtickets.
Zoals al door uzelf aangegeven heeft u op 5 mei 2023 aangegeven de reis te willen annuleren i.v.m. de mogelijke annuleringen van vluchten door Transavia. 
Hierover is herhaaldelijk per mail en telefonisch contact geweest waarna op 2 juni u ons opdracht gegeven heeft om de reservering definitief en onherroepelijk te ontbinden tegen de dan geldende annuleringskosten vanuit de reisorganisatie.
Dit is per mail ook aan u bevestigd.
Vanaf dat moment is er geen sprake meer van een reisovereenkomst en verviel het recht om alsnog van de eerder voor u gereserveerde vliegtickets gebruik te maken.
Het feit dat de vlucht door onvoorziene omstandigheden buiten de annuleringen van Transavia om alsnog niet is uitgevoerd, verandert niets aan deze situatie.
Zoals vorig jaar al aan u aangegeven, kan de annulering niet met terugwerkende kracht hersteld worden en is er dus ook geen sprake van recht op compensatie van dit bedrag.
 
Het spijt me u niks anders mee te kunnen delen.

17 mei, mijn reactie naar D-reizen

Geachte mevrouw,

In uw antwoord slaat u essentiële zaken over. In de gesprekken en correspondentie is vanuit D-reizen begrip getoond voor de reden waarom ik wilde annuleren. Dat de hotelreservering werd gecanceld is een bewijs hiervoor. Het was niet simpelweg, van klant wil de overeenkomst beëindigen, D-reizen wijst hem op de gevolgen, klant zet de annulering door en verliest daardoor zijn rechten. Ik heb pas geannuleerd nadat mij is gezegd dat Transavia het betaalde bedrag voor de tickets niet zou terugstorten. Geconfronteerd met dit onontkoombare feit, heb ik me neergelegd bij de gang van zaken. Ik ontving op 5 juli 2023 een sms van Transavia om 03:30 (in mijn bezit), dat de vlucht was afgelast. Hieruit blijkt, dat ik op die dag had kunnen vliegen als de vlucht was doorgegaan. Omdat Transavia geen kans zag om de vlucht later op de dag of op een van de volgende dagen alsnog uit te voeren, heeft de maatschappij de voor mij en mijn vrouw betaalde ticketprijs teruggestort. Niet naar D-reizen, maar naar Elaysa, zo staat het in de mail die ik onlangs van Transavia ontving. Elaysa is volgens Transavia ook de organisatie die de tickets heeft geboekt. Ik heb dit niet geweten totdat ik de mail van Transavia ontving. Pas toen, begreep ik, dat er geld is terugbetaald, dat aan mij doorvergoed had moeten worden. Ik ben zeer ontstemd over de manier waarop D-reizen mij nu tracht weg te schuiven. Het draaide allemaal om Transavia en om de onzekerheid dat er wel of niet zou worden gevlogen op 5 juli 2023. Transavia heeft het geld terugbetaald, geld waarop D-reizen/Elaysa geen recht heeft. De juiste oplossing is daarom om mij dit geld terug te betalen. 

Hoogachtend,

Ad Broere

Ik heb inderdaad geannuleerd op 5 juni en nadat ik was gewaarschuwd voor de gevolgen ervan. Wat daaraan vooraf is gegaan wordt door D-reizen echter weggelaten in het antwoord. Daarom heb ik opnieuw gereageerd op hun mail. Mijn conclusie is, dat annuleringen onderdeel zijn van het verdienmodel van D-reizen. Het is en blijft onrechtmatig om geld dat wordt terugbetaald door Transavia in de eigen zak te steken. Ik weet inmiddels via een incassojurist dat deze zaak bij de rechter aanhangig maken, geheel zinloos is. Hij wees me ook op het feit dat het bij D-reizen juridisch niet klopt, maar dat de rechter dit negeert. Wie het geld heeft, heeft de macht, wie de macht heeft bepaalt.