een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Klimaatverandering

CO2 wordt een broeikasgas genoemd. Verhoging van de CO2 concentratie zou leiden tot opwarming van de aarde. Momenteel wordt er niet meer gesproken over klimaatopwarming, maar over klimaatverandering. Gelet op de weersomstandigheden van de afgelopen maanden tot en met nu in West- en Midden Europa lijkt er sprake te zijn van klimaatverandering. Uit het bijgevoegde plaatje van sneeuw en ijs op het noordelijk halfrond, wordt in elk geval niet bevestigd, dat er sprake is van opwarming. De winter heerst op 4 april 2024 nog steeds in grote delen van het noordelijk halfrond, tot en met in Scandinavië.

Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de CO2 concentraties in de afgelopen 500 miljoen jaar. Een conclusie uit dit onderzoek luidt:

‘Klimaatonderzoeker Caitlyn Witkowski, hoofdauteur van het artikel en promovendus bij het NIOZ: “In onze gegevens zien we hele hoge niveaus van koolstofdioxide, van meer dan 1000 ppm in tegenstelling tot de huidige 410 ppm. De huidige concentraties zijn vanuit dit perspectief niet uniek – maar de snelheid waarmee die veranderingen nu plaatsvinden is dat wel.’

Door statistische manipulatie lijkt die toename op de beweging van een hockeystick en daarmee wordt bedoeld de toename van 300 ppm in 1950 naar 390 ppm in 2010. De samenstelling van de lucht is als volgt: 78 volume procent bestaat uit stikstof, 21 volume procent uit zuurstof, verder is er nog iets minder dan 1% argon. De 0,04 volume procent kootstofdioxide steekt daar magertjes bij af. Toch zou verhoging ervan de oorzaak zijn van klimaatverandering.

Universiteit Utrecht is daar realistischer over. In het eerder aangehaalde artikel staat:

‘Om het klimaat van de toekomst beter te voorspellen, bestuderen geologen de samenhang tussen veranderende hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het klimaat.’

Dus, voordat er een conclusie kan worden getrokken, moet de samenhang worden bestudeerd. Kennelijk is dit de ‘Groenen’ ontgaan. Het concilie van de Club van Rome heeft al in de zestiger jaren het dogma uitgevaardigd dat CO2 de oorzaak is van klimaatopwarming en dat wij – mensen – daarvoor de schuld dragen. De gelovigen, die dit dogma hebben aangenomen, weten dat wij moeten bloeden voor ons vergrijp. Zij verkondigen met droge ogen dat het verminderen van de opwarming met 0,000036 graad Celsius ons 28 miljard euro mag kosten. Ook wordt er met dezelfde droge ogen beweerd dat de klimaatverandering in Europa sneller gaat dan in de rest van de wereld. Zonder erover na te denken hoe strijdig deze opmerking is met hun geloofsuitgangspunt. Immers als CO2 de grootste factor is voor klimaatverandering, dan zou China met zijn omvangrijke industrie en verbruik van fossiele brandstoffen (inclusief steenkool) ver voorop lopen bij de klimaatverandering. Gelovigen houden echter vast aan dogma’s en verketteren daarom andersdenkenden. Serieus onderzoek zou ook andere factoren kunnen blootleggen. Factoren, waarvan niet wordt gewild dat deze openbaar worden gemaakt.

Ad Broere