een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Over vrijheid en zelfbeschikking

Het is nu ruim een maand geleden dat de animatiefilm ‘Waardecreatie centraal’ werd gepubliceerd. Inmiddels heb ik heel wat aanvragen gehonoreerd door de film via WeTransfer naar de aanvrager te sturen. De reacties zijn in het algemeen heel positief. Velen zien het als de enig juiste oplossing. De terugkerende vraag is echter: Hoe doen we het? en ook: Waarom eigenlijk? Daarom schreef ik deze gecomprimeerde tekst.

Ik zet mijzelf in voor een economie gebaseerd op waardecreatie en niet op geld. Onze uitweg uit het destructieve digitale geldsysteem is dat wij onze eigen mindset met betrekking tot geld veranderen. De oplossing zit niet in ander geld, maar in anders denken. Ons huidige denken over geld en waarde zit als het ware in ons dna gegrift. We komen er alleen van los door naar ons eigen denken en gedrag te kijken, om erachter te komen hoe we onszelf door geld gevangen zetten.

crop man getting dollars from wallet
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Door geld maken we ons afhankelijk van externe krachten die duidelijk niet het goede met de mens en de mensheid voor hebben. Dit geldstelsel is parasitair van karakter. Degenen die de minste waarde creëren hebben daardoor het meeste geld. Hoe veranderen we onze mindset met betrekking tot geld? Door ons ervan bewust te worden dat geld niet meer dan een hulpmiddel is dat volgt uit de waarde die wij voor elkaar creëren. Geld is dus geen uitgangspunt en een maatschappij waarin eerst geld aanwezig moet zijn voordat je iets kunt doen is een onvolwassen niet-menswaardige samenleving.

Ik wil hiermee uitdrukkelijk niet beweren dat we geld direct moeten afschaffen. Sterker, we moeten elkaar helpen om zolang geld er is uit de geldzorgen te blijven. Betaal zoveel mogelijk contant. Geef de voorkeur aan zelfstandige ondernemers en ondernemingen, houd het geld lokaal door naast de contante euro ook met rente- en speculatievrij geld te betalen, zoals bijvoorbeeld de florijn. Forceren is ongewenst. We moeten toegroeien naar een economie die gebaseerd is op vrijheid en onafhankelijkheid, waarin geld in de bijrol wordt geplaatst en uiteindelijk in zijn huidige vorm gaat verdwijnen. Dan kunnen we zonder dwang van bovenaf bouwen aan een werkelijk vrije en menswaardige samenleving.

Meer hierover lees je in mijn nieuwsbrieven. Ook over het wennen aan de nieuwe manier van denken door live bazaars te organiseren. Je kunt je voor het geringe bedrag van 2 euro per maand abonneren via dit blog, zie de rechterkolom. Ook kun je dan de animatiefilm ‘Waardecreatie eerst’ aanvragen, die je gratis wordt toegestuurd en die je buiten de sociale media om mag delen met andere geïnteresseerden. Laten we met elkaar aan het werk gaan om een einde te maken aan de huidige dwang van bovenaf.

Ad Broere