een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

300 miljoen vaccins…

Nederland bestelt namens de ‘Inclusive Vaccine Alliance’ 300 miljoen vaccins. De geschatte kosten hiervan bedragen volgens leverancier AstraZeneca € 800 miljoen “een paar euro per vaccin”. Dit lijkt erg laag. We kwamen eerder op een schatting van € 8 miljard. Minister Hugo de Jonge tekende het contract. Zoals hij naar Frank Ruesink reageerde: “vaccineren is de enige oplossing” en “er zijn al internationale afspraken gemaakt.” Dat blijkt.

Nederland richtte samen met Duitsland, Frankrijk en Italië de ‘Inclusive Vaccine Alliance’ op en sloot daarmee dit weekeinde een contract met farmaceut AstraZeneca om 300- tot 400 miljoen van de vaccins aan te schaffen (voor de EU) die in Oxford worden ontwikkeld. Overigens tot onvrede van de Europese Commissie, die liever had gezien dat lidstaten het mandaat voor onderhandelingen aan Brussel had gelaten.

Nergens wordt ingegaan op de vele bezwaren die er van wetenschappelijke zijde worden gemaakt tegen vaccineren. Nergens wordt er ingegaan op de vraag of vaccineren wel bescherming biedt tegen het virus. Discussie is uitgesloten. De trein is in beweging gezet en dendert door.
Het meest frustrerend is de onbuigzaamheid van de bewindvoerders. Er wordt een programma uitgevoerd en wij moeten het ondergaan.Bezwaar maken is uitgesloten.

Er zijn ‘internationaal’ afspraken gemaakt en de bewindvoerders laten zich uitsluitend leiden door het WHO, OMT en RIVM, die op hun beurt doof zijn voor feiten en meningen die afwijken van de heersende lijn.

De mindf*ck is dermate diep dat weinig mensen zich afvragen hoe het kan dat een virus waaraan tot dusver wereldwijd 436.000 doden worden toegeschreven zo’n enorme impact heeft. 436.000 doden is gelijk aan 6 op 100.000 wereldburgers.
Tegelijkertijd zijn er tot vandaag – 15 juni – 5,9 miljoen mensen over de hele wereld overleden aan besmettelijke ziektes en 3,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar zijn overleden, vooral door ondervoeding en slechte gezondheidszorg. Deze aantallen staan in schril contrast tot het aantal aan Covid-19 toegeschreven doden. Toch raakt de wereld er kennelijk niet van in paniek.

Het is zolangzamerhand bekend dat de PCR testmethode, waarmee Covid-19 wordt vastgesteld, aantoonbaar onjuiste resultaten oplevert en niet enkele maar minstens de helft. Toch blijft men onverdroten doorgaan met de PCR test en het leidt tot alarmerende resultaten van een snelgroeiend aantal besmettingen. Op 15 juni bedraagt het aantal gemeten ziektegevallen 8 miljoen. Dit betekent dat 1 op de 1000 wereldbewoners ziek zou zijn door Covid-19. Het is in elk geval genoeg om de spanning erin te houden en daarmee de vaccinatiebereidheid van de meeste mensen.

Tegelijkertijd verschijnen er in de media de verhalen van mensen die weliswaar zijn hersteld van Covid-19, maar die door een hel zijn heengegaan en nog steeds in de naweeen ervan zitten. Het is vanzelfsprekend niet passend om hier badinerend over te doen, maar mensen die een dubbele longontsteking hebben gehad of die genezen zijn van kanker hebben een eensluidend verhaal. Bovendien is al jarenlang bekend dat de gezondheidstoestand van veel Nederlanders te wensen over laat. Volgens Volksgezondheideninfo.nl hadden op 1 januari 2018 9,9 miljoen Nederlanders een of meer chronische kwalen. Dit is 58 procent van de bevolking en het betreft niet uitsluitend ouderen, want 40% van de jongeren onder 40 jaar heeft een of meer chronische kwalen.

We worden door de bewindvoerders meegevoerd naar een steeds grotere afhankelijkheid van de farmaceutische industrie, zonder dat dit leidt tot een betere volksgezondheid. Integendeel, want we worden steeds meer kasplantjes die alleen kunnen overleven door de nieuwe uitvindingen van de farmaceutische laboratoria. Dit terwijl elke natuurgenezer ons kan uitleggen dat een goed werkend immuunsysteem, niet belast met ontregelende gifstoffen de beste garantie voor gezondheid is. Om het lichaam de kans te geven zijn eigen zaken te regelen moeten wij echter wel eerst zelf een stap doen en die is: Afrekenen met de angst voor de dood. Leven, echt leven, is pas mogelijk als wij ons gaan beseffen dat ons lichaam de tijdelijke uitdrukking is van een onsterfelijk bewustzijn. Met de nadruk op tijdelijk en op het feit dat we dit lichaam hebben om ons leven te leven. Zonder angst.

Er wordt gezegd dat ieder volk de regering krijgt die het verdient. Als dat waar is dan krijgen we via Rutte en De Jonge het loon van de angst. Dan is er maar een uitkomst: vaccineren, geneesmiddelen, vaccineren et cetera in een neergaande spiraal. Hoeveel gewicht zal 21 juni in de schaal kunnen leggen om de bewindvoerders bereid te maken om los te komen van hun mindf*ck? Als het grootste deel van de Nederlanders hun beleid toejuicht dan heb ik daarover grote twijfels.

(c) Ad Broere

update: een verklaring voor de lage kosten voor het vaccin is dat het vaccinatieproject wordt gesubsidieerd door de Bill&Melinda Gates Foundation. Marketwatch schrijft over de samenwerking tussen Gates en AstraZeneca in het artikel: AstraZeneca starts manufacturing potential Oxford University vaccine Het Parool schrijft dat het vaccin slechts ‘een paar euros gaat kosten’ dat het in september gereed is en dat de productie op gang wordt gebracht nog voordat afdoende is getest of het vaccin ook echt werkt “anders verliezen we tijd”. Grootste producent ter wereld: Coronavaccin zal slechts een paar euro kosten en daar zijn we gek op in Nederland, het werkt niet en je krijgt onbekende stoffen ingespoten, maar het is goedkoop.