een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Er is leven na de crisis

De crisis waarin de samenleving op meerdere vlakken wordt gedompeld zal voorbijgaan. Hoe lang het duurt, hoeveel slachtoffers er vallen, het is op dit moment een grote vraag. Een ding is voor mij zeker, ook als deze oorlog voorbij is, zullen er mensen zijn. En als er mensen zijn dan is er ook een economie. Dat het nooit meer wordt wat het geweest is en dat die economie in niets meer lijkt op wat we hebben gehad is heel waarschijnlijk. Het is echter totaal onnodig om te gaan doemdenken over die toekomst. In de podcast hieronder, waarin ik wordt geinterviewd door Bas van Vugt, komt dit thema aan de orde.

Het hoeft echt niet te betekenen dat we een ellendig leven gaan krijgen onder een Orwelliaanse dictatuur. Het is een scenario, maar als we dat als – nabij – toekomstige waarheid gaan zien, dan maken we het ook waar en daarmee benadelen we vooral onszelf.

Het kan heel anders gaan. Wij krijgen nu ook de kans om met elkaar een samenleving vorm te geven die niet is gebaseerd op de dictatuur van het geld. Van onderen op, gericht op ieders welzijn. Er is zo veel mogelijk. De enige voorwaarde ervoor is dat we het echt gaan willen. Nu is de tijd er misschien niet geschikt voor omdat de onzekerheid en verwarring groot zijn. Dit maakt het moeilijk om redelijk na te denken, laat staan om na te denken over de toekomst.

Er komt echter een moment waarop daar wel ruimte voor is. Dan kunnen we gaan werken aan een economie waarin de mens en niet het geld centraal staat. Bas van Vugt gaf mij in het onderstaande interview de kans om mijn visie te delen. Ik heb die graag benut en ben zeer verheugd dat veel belangrijke aspecten van die visie in het gesprek aan de orde zijn gekomen.

Een betekenisvol gesprek

Twee vrouwen, een man en een gespreksleidster, bij elkaar in een bijzonder interview. Een vrouwelijke huisarts, die vijfendertig jaar praktijkervaring heeft, een […]