een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Zweden in lockdown?

In de media verschijnt het bericht dat Zweden een lockdown overweegt. Dit is niet juist. Zweden heeft in het voorjaar te kampen gehad met oversterfte als gevolg van het relatief hoge overlijden van oude en kwetsbare mensen. Vooral de leeftijdgroep vanaf 80 jaar werd verhoudingsgewijs zwaar getroffen.

Zweden is overigens niet het enige land, waarin dit zich afspeelde. In Nederland, Belgie, Spanje en Engeland bijvoorbeeld, was het niet anders. Zweden werd hierover echter bekritiseerd, omdat dit het gevolg was, werd er gezegd, van het niet nemen van afdoende maatregelen, dus geen lockdown.

Hoewel de oversterfte in Zweden vanaf week 20 voorbij is en tot dusver (tot en met week 41) ook niet terugkomt zwelt de kritiek op Zweden opnieuw aan. Zweden heeft in vergelijking met zijn buurlanden Noorwegen, Denemarken en Finland een te hoge prijs betaald voor hun eigenzinnig beleid. De gezondheidsautoriteit FOHM heeft erkend dat de bescherming van ouderen en kwetsbaren met name in verpleeg- en verzorgingstehuizen beter had moeten worden geregeld. De overige kritiek wordt van de hand gewezen, want van de gestorvenen met covid zijn er weinig onder 70 en vrijwel geen onder 50 jaar. Ook heeft de samenleving veel minder geleden in Zweden dan in landen zoals Nederland, Belgie, Spanje en Engeland, waar de angst een stempel zet.

Wat is er dan waar van de lockdown plannen van Zweden? De gezondheidsautoriteit FOHM heeft een draaiboek gemaakt, waarin striktere maatregelen worden beschreven, die regionaal kunnen worden genomen ALS er een nieuwe uitbraak zou komen. Dit om de ouderen en kwetsbaren in de samenleving beter te beschermen dan in het voorjaar het geval is geweest. Echter, zonder de samenleving en de economie plat te leggen. Dit is nu echter niet aan de orde, want er is geen sprake van een nieuwe uitbraak. Zolang het voor de tijd van het jaar normale sterftepatroon niet significant wordt verstoord, is er geen reden tot ongerustheid.

(c) Ad Broere