een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

workshops ‘menswaardige economie’

Vanaf 21 februari organiseren Wanttoknow en Ad Broere maandelijks workshops rond het thema ‘naar een menswaardige economie’. Er zijn in Nederland al meerdere initiatieven die in de richting gaan van een economie waarin geld een dienende rol heeft en waarin de mens centraal staat. Ze hebben echter stuk voor stuk nog te weinig impact om een drijvende kracht te kunnen zijn in de zo noodzakelijke verandering. Hierin moet snel verandering komen want de tijd dringt. Meerdere signalen wijzen op een ineenstorting van het huidige financiële stelsel . Daarom is het nodig om praktisch en hands-on te gaan werken, waardoor de initiatieven die er al zijn meer impact krijgen en er nieuwe worden ontplooid.

Er worden in eerste instantie vier bijeenkomsten georganiseerd. In februari, maart, april en mei. De onderwerpen die worden behandeld zijn alle gerelateerd aan het thema ‘naar een menswaardige economie’.  De doelstelling van elke bijeenkomst is dat mensen worden geïnformeerd en gestimuleerd om hun schouders onder een of meer projecten te zetten en minstens bereid zijn om hierin actief te participeren.

Image1

De eerste bijeenkomst op 21 februari staat in het teken van ‘people empowerment’. De VPRO zond Power to the People uit en liet zien dat op het Deense eiland Samso de sociale cohesie en de bereidheid om samen te ondernemen enorm werd bevorderd door het succesvol collectief energieproject dat de eilanders uitvoerden. Ter inspiratie op het onderwerp vertonen we een deel van de documentaire power to the people. We hebben een documentairemaker uitgenodigd om een inleiding te verzorgen. Rob Brekel gaat ons informeren over zijn uitvindingen op het gebied van  milieuvriendelijke techniek die tot kleinschalige ‘off the grid’ energieopwekking kan gaan leiden. Er is volop ruimte voor gesprek, informatie over initiatieven die people empowerment versterken en het maken van afspraken over te nemen initiatieven.

De moderators bij deze en de volgende workshops zijn Guido Jonkers en Ad Broere

Op 20 maart staat publieke geldschepping centraal. Op 1 februari schreef minister Dijsselbloem een brief naar de Tweede Kamer naar aanleiding van het burgerinitiatief Ons Geld: kamerbrief-met-kabinetsreactie-ons-geld.pdf  Door de brief is de basis gelegd voor een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het geldstelsel. Een belangrijke vraag in dit debat zal zijn: Hoe (on)gewenst is het dat private, commerciële ondernemingen –banken- een sleutelpositie innemen bij het creëren van geld. Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht, kroonlid van de SER en betrokken bij het Sustainable Finance Lab gaat in zijn inleiding in op het onderwerp publieke geldschepping. Wat draagt het bij aan een menswaardige economie? Na deze inleiding gaan de deelnemers aan de workshop met elkaar en met de inleider in gesprek.

Klaas Van Egmond Corbino 150x150

Klaas van Egmond, inleider op 20 maart

Op 16 april is het onderwerp ‘community currencies’. Op Wanttoknow.nl wordt uitgelegd wat community currencies zijn aan de hand van de in 2012 gelanceerde Bristol Pound. Rob Vellekoop, recent te zien in de documentaireserie ‘armoede in Nederland’, auteur, sociaal activist en de man achter De Lange Mars. Rob houdt op deze bijeenkomst een inleiding, waarin hij het grote belang van community currencies voor een menswaardige samenleving en een betere spreiding van de welvaart zal toelichten. Bij het daarop volgende gesprek zijn specialisten aanwezig die door hun grote kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkeling van gemeenschapsgeld ongetwijfeld zullen bijdragen aan een succesvolle workshop.

De laatste bijeenkomst van de eerste serie is op 8 mei. De vraag staat dan centraal: ‘Draagt een door onszelf  op te richten coöperatie in de gezondheidszorg bij aan people empowerment?’ ‘Kunnen wij de zorgpiramide omkeren en de zeggenschap over gezondheidszorg leggen waar deze hoort; bij ons en niet bij de farma industrie?’ Robbert Geelen is van mening dat dit mogelijk is. Hij werkt aan het gezondheidscoöperatief, dat in 2017 van start zal gaan.  

Plaats voor de workshops op 16 april en 8 mei Quinta Essentia, Spieringweg 913, Zwaanshoek, voor 20 maart Bibliotheek Doelenzaal, Gasthuisstraat 32, Haarlem

Tijd: 13:30 – 17:00 uur

Organisatiebijdrage per workshop € 15. Per workshop verwelkomen we maximaal 75 deelnemers.

Aanmelden voor een of meer workshops hier. (bestelformulier onder het artikel)

Quinta Essentia is goed bereikbaar met openbaar vervoer als ongeveer 12 minuten lopen van de bushalte Cruquius naar Spieringweg 913 geen bezwaar is. Er is voldoende parkeergelegenheid voor degenen die met de auto komen.