een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Weer verloren?

Het lijkt erop dat de mens het vandaag – 6 september 2016- opnieuw aflegt tegen het systeem. Over een half uur – het is nu 8.55 – komt de deurwaarder om Dirk Kurzweg, de man met het groene dak, uit zijn huis te zetten.

 

Het beroep op de burgemeester van Oss Wobine Buijs-Glaudemans om in te grijpen en daarmee de fouten die de gemeenteambtenaren hebben gemaakt, goed te maken heeft niet geholpen. Burgemeester Buijs is niet bereid om enige verantwoordelijkheid te nemen voor de nachtmerrie waarin Dirk Kurzweg nu al jaren zit:  /web/downloads/brief-gemeente-oss/20160902-brief-3.pdf

Het beroep op de koper Antoine Jolie, die de woning twee dagen voor de veiling als beleggingspand in een inderhaast door de SNS georganiseerde openbare onderhandse bieding met een afgetekend hoogste bod via A.J. Holding BV kocht, om een huurcontract met Dirk Kurzweg te sluiten, was eveneens tevergeefs. De advocaat van Jolie adviseerde hem geen enkele concessie te doen. We leven in een door en door ziek systeem, waarin de een rijker wordt ten koste van het leed van de ander. Dit moeten we toch met elkaar niet meer willen?!

De bank heeft zijn handen van de zaak afgetrokken nadat de woning onderhands is verkocht en hult zich in stilzwijgen achter de beschermende muur van het door henzelf geredigeerde juridische bouwwerk. Op 5 september 2016, een dag voor de uitzetting van Dirk Kurzweg, ontving ik alsnog een antwoord op mijn brief aan de SNS directie /web/nl/columns/kat-en-muisspel-van-de-sns-bank.php:

 

Geachte heer Broere,

Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen en ook gelezen op uw site.

Helaas is het voor ons op dit moment niet mogelijk om inhoudelijk te reageren, omdat er momenteel nog diverse procedures lopen en dus nog “onder” de rechter zijn.

In het algemeen kunnen wij wel reageren. SNS vindt het belangrijk dat onze klanten zo plezierig mogelijk in hun huis kunnen wonen. Daarom proberen wij onze klanten zoveel mogelijk tegemoet te komen als het even tegenzit. Door met ze mee te denken en te zoeken naar oplossingen om woningbehoud te realiseren. In de situatie waarbij een woning verkocht moet worden, of dat nou met een restschuld is of niet, zijn namelijk alleen maar verliezers. Helaas bleek er in dit geval geen mogelijkheid om woningbehoud te realiseren. We vinden het vervelend dat we met Dhr Kurzweg er niet uit zijn gekomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet,

Bastiaan de Ruiter

Mijn reactie op deze mail – op 5 september 2016- is als volgt:

 

Geachte heer De Ruiter,

‘Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.’ Wat denkt u zelf? Voor wie houdt u mij eigenlijk? Een brief, gericht aan de directie, die zo is gesteld dat een antwoord op directieniveau volstrekt logisch is, wordt door u -medewerker bijzonder beheer- beantwoord.
Ik schrijf dat banken zich verschuilen achter het door henzelf geredigeerde juridische kader en u bewijst met uw reactie mijn gelijk door te stellen dat het: “Helaas voor u op dit moment niet mogelijk is om inhoudelijk te reageren, omdat er momenteel nog diverse procedures lopen en dus nog “onder” de rechter zijn.”
Uw volzinnen ten spijt ben ik verre van overtuigd van de bank die: “probeert hun klanten zoveel mogelijk tegemoet te komen als het even tegenzit.” Ik heb meerdere bewijzen van het tegendeel.
Nee, de SNS directie is mij nog steeds een antwoord verschuldigd.

Hoogachtend,

A.Broere

 

Dit neemt niet weg dat Dirk Kurzweg straks dakloos is en dat het huisraad dat vanmiddag na 15:00 zich nog in en om de woning bevindt zal worden verwijderd en vernietigd. Dirk Kurzweg is ten einde raad. Een nederlaag van mens tegen machine.

Ad Broere

verdere mailcorrespondentie met de SNS Bank, 6 september op een later tijdstip:

Geachte heer Broere,

 Om mogelijke onduidelijkheid te voorkomen: uw brief is in goede orde ontvangen en op directieniveau besproken. Vandaar dat ik u ook persoonlijk, vanuit mijn hoedanigheid als Directeur Bijzonder Beheer, bericht.

 Groet,

Bastiaan de Ruiter

antwoord van Ad Broere:

Geachte heer De Ruiter,

 
Ook als uw reactie door u namens de SNS directie is verstuurd – waarom heeft u dit niet vermeld?- blijft overeind dat de SNS Bank niet inhoudelijk ingaat op mijn brief. De essentie van wat ik schrijf, gaat over het door banken geredigeerde juridische kader waarachter ook de SNS Bank zich verschuilt. De bank kan het zich permitteren om niet alleen op het menselijke vlak, maar ook in de procedure pijnlijk tekort te schieten en er toch mee weg te komen omdat banken een kader hebt gecreëerd waarbinnen ze zich onaantastbaar achten. 
 
Banken – ook SNS Bank- werden gered door de overheid met belastinggeld van de burger. Het logische wetmatige gevolg voor een falende onderneming is het faillissement. Het faillissement van banken is voorkomen door de burgers/belastingbetalers. Hierdoor hebben banken een schuld naar de samenleving die ze alleen kunnen inlossen door hun klanten te behandelen zoals zij ook zijn behandeld. 
 
Ik verwacht uw inhoudelijke reactie namens de directie van de SNS Bank.
 
Hoogachtend,
 
A.Broere