een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Vrijheid of leven onder een juk?

Dit artikel verscheen in de Gezond Verstandkrant van 8 maart 2021. Het heeft niet ingeboet aan actuele waarde. Daarom plaats ik het op mijn blog.

‘Er wordt door de overheid grote nadruk gelegd op vaccineren. Voor 1 juli zou iedereen die dat wil gevaccineerd moeten zijn. Waarom deze druk om het programma zo snel mogelijk uit te voeren? Tegelijkertijd wordt erbij gezegd dat de maatregelen na vaccinatie niet worden opgeheven, want het RIVM verwacht een volgende golf. De drang die wordt uitgeoefend is niet erop gericht om ons onze vrijheid terug te geven. Misschien kortstondig als een soort van adempauze, om dan vervolgens die vrijheid weer af te nemen vanwege de nieuwe uitbraak. Waarvoor dan ook weer geprikt moet worden. Degenen die meer vertrouwen op hun eigen immuunsysteem dan op de vaccins die in steeds grotere getale op de markt komen, worden gezien als lastposten en dwarsliggers en het is een kwestie van tijd dat er vanuit het volk zal worden gevraagd om maatregelen om de vaccinweigeraars uit te sluiten van deelname aan de samenleving. Dan wordt het moeilijk voor degenen die de vaccinatie hebben geweigerd. Bent u  dan bereid om uw min of meer comfortabele leven op te geven in ruil voor vrijheid? Of hebt u geen trek in moeilijkheden en kiest u toch voor de maatschappij die de Technocraten (Mr. Global) gaan inrichten? Een maatschappij waaraan u mag deelnemen als u zich netjes gedraagt? Waar uw ecologische voetafdruk wordt gecontroleerd en waar uw gedrag en standpunten worden geregistreerd? Waar u wordt beloond of gestraft op basis van uw conduitestaat?

Misschien twijfelt u nog en vraagt u zich af, of er toch conspiracydenken aan ten grondslag ligt. Misschien denkt u dat we na een vervelende periode terug gaan keren naar het leven zoals we het hadden. U moet voor uzelf bepalen wat het is. U kiest of u wordt gekozen, niet omdat u daartoe gedwongen wordt, maar omdat de omstandigheden zich zo gaan ontwikkelen dat als u wordt meegevoerd met de stroom als u ze niet kiest.

Om nogmaals het karakter van de ‘pandemie’ die de wereld al meer dan een jaar gevangen houdt te schetsen, het volgende voorbeeld: Een man van wie de naam bekend is bij de redactie schreef het volgende: ‘Ik werd roestbruin over mijn hele lichaam de aderen werden dik en voor de deur van het ziekenhuis stopte alles ermee. Nieren en longen stopten ermee. 3.5 week intensive care met alle gekkigheid die je je maar voor de geest kan halen.’ Het lijkt op een ervaring met Covid-19. Hij had deze ervaring echter in 2018: “Ik had in 2018 een bizarre combi van influenza A sub en influenza B, als je echt ziek wilt voelen is dat de bom.” Het herstel heeft twee jaar geduurd. Verder schrijft hij nog:  “Het rare is dat ik nu schijnbaar anti lichamen aanmaak tegen Covid.” Ook de weekrapportages van het Nivel zijn belangwekkend. Het Nivel rapporteert over het vóórkomen van gezondheidsproblemen en aandoeningen in huisartsenpraktijken in Nederland, op basis van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Met weekcijfers geeft dit instituut een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. Uit deze weekrapportages blijkt dat Influenza A en Influenza B, inclusief de subsoorten hiervan niet meer voorkomen in de weekrapportages vanaf week 12 van 2020. Influenza verdween, toen Sars-CoV-2 (Covid-19) verscheen, abrupt van de ene week op de andere. Er zijn meer voorbeelden dan deze op te noemen, maar daar gaat dit artikel niet over. Het gaat erom dat u inziet dat alles wat er in het afgelopen jaar en in dit jaar tot dusver is voorgevallen, onderdeel uitmaakt van een plan, waardoor heel veel mensen zijn geloven dat Covid-19 geen griep is, maar iets waarvoor nog geen naam was om het ernstige karakter ervan aan te duiden. Griep kan ernstig zijn, zoals in de hierboven beschreven casus, maar het roept bij ons geen angst op omdat we griep kennen en weten dat het meestal niet dodelijk is. Covid-19 is eveneens meestal niet dodelijk, maar heeft een ander imago gekregen dan de voorgaande influenzasoorten, waardoor het een status aparte heeft gekregen. Met een bedoeling. Niet voor niets schrijft het World Economic Forum dat Covid-19 het pad heeft geëffend voor de Great Reset.

U moet het besef hebben dat een parallelle samenleving geen hobby is, maar een pure noodzaak als u wilt ontkomen aan de greep van de Technocratie. Er is geen tussenoplossing, de kool en de geit kunnen niet worden gespaard. Als u dit uitgangspunt weet vast te houden, dan is er een kans dat een – hopelijk – groot aantal mensen zich gaat losmaken van het systeem en de instituten van Mr. Global. U krijgt het niet op een bordje geserveerd. Het is nodig dat u uit uw comfortzone treedt door in principe te breken met alles dat met de Technocratie is verbonden. In principe, want het moment gaat vanzelf komen waarop het u duidelijk is wat de consequentie van uw keuze is. U hoeft daar niet op vooruit te lopen door u bijvoorbeeld met geestverwanten af te zonderen in een community. Het meest belangrijk is draagvlak. Een initiatief in de richting van een parallelle samenleving kan alleen succesvol zijn als er voldoende draagvlak is van mensen die de doelstelling van het initiatief bewust ondersteunen. Enthousiasme is eveneens belangrijk. Dit wordt teweeggebracht door succes. En succes is het gevolg van het behalen van haalbare doelen. Zoals bijvoorbeeld het opzetten van een inkoopcombinatie waarin wordt voorzien in primaire levensbehoeftes. Ook op andere gebieden, zijn dit soort initiatieven mogelijk, bijvoorbeeld met onderwijs, energievoorziening en gezondheidszorg. Steeds gaat het erom dat het uitgangspunt: loskoppeling van het systeem en de instituten van Mr. Global wordt vastgehouden. De initiatieven moeten op een intelligente manier worden ontwikkeld. Niet hoogdravend, niet gebaseerd op een ver verwijderd ideaal en beslist niet door de voorwaarden voor terugkeer naar het oude patroon in te bouwen. Waarbij vooral moet worden gelet op het voorkomen van machtsposities, ongelijkheid en dwang. Daarom, hou het simpel, zoek de oplossingen in eerste instantie in de mazen van de huidige maatschappij. Zoals Gandhi draagvlak creëerde onder de Indiase bevolking door het Indiase volk te leren zelf hun kledingstoffen te maken, omdat het Engelse bewind de import van stoffen uit Engeland decreteerde. Dit was een uiting van burgerlijke ongehoorzaamheid, dat resulteerde in een grote bewustwording. Ook de tocht die door miljoenen werd gemaakt naar de Indische oceaan om zelf zout te produceren is een legendarisch initiatief van Gandhi geweest. Eveneens gebaseerd op burgerlijke ongehoorzaamheid, want Engeland had de eigen zoutproductie verboden. Door het succes van deze acties kreeg de vrijheidsbeweging de voeding die nodig was om een einde te maken aan de Britse overheersing.

Burgerlijke ongehoorzaamheid, vasthouden aan het uitgangspunt en draagvlak creëren zijn dus de ingrediënten om zonder strijd een einde te maken aan een bewind dat slecht is voor het volk. Deze inspiratie hebben we nodig om in beweging te komen.’

© Ad Broere