een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Van sterfte naar besmettingen

In een uiterste poging om het momentum van angst onder de bevolking vast te houden en daarmee de vaccinatiebereidheid, is het RIVM ertoe over gegaan om de sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 niet langer te vermelden, maar het aantal besmettingen. Besmettingen betekent niet dat degene die positief getest wordt ook daadwerkelijk ziek is. Ook ligt het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 al weken laag. Voor zover mensen ziek worden, is er in de meeste gevallen sprake van een mild verloop.

“Vanaf gisteren heeft de hoofd epidemioloog in IJsland een wijziging aangebracht in de rapportage van COVID-19 gevallen. Het resultaat van de wijziging is dat er op 21 juli in totaal 1 839 gevallen zijn geïdentificeerd sinds het eerste besmettingsgeval op 28 februari.

Sinds 15 juni heeft IJsland alle in 2004 en eerder geboren reizigers die het land zijn binnengekomen vanuit een hoog risicogebied (dat betrof tot afgelopen donderdag alle landen behalve Groenland en de Faeröer) getest. Er zijn in totaal 47.357 tests uitgevoerd aan de grens en alle tests met een positieve reactie op het SARS-COV-2-virus zijn gemeld; in totaal 110. Tot nu toe werden deze positieve resultaten gemeld als nieuwe gevallen van COVID-19 in IJsland.

Alle personen die positief werden getest, zijn echter verder geanalyseerd en getest op de aanwezigheid van antilichamen met behulp van een serologische test. Personen met antigenen worden niet langer als besmet beschouwd, ondanks het feit dat er sporen van het virus in hun monsters zijn aangetroffen. Daarom worden deze personen op het moment van de test niet geacht COVID-19 te hebben.

Deze verdere analyse heeft ertoe geleid dat bij de screening aan de grens in de periode 15 juni tot 21 juli 18 actieve besmettingen zijn aangetroffen en dat 92 van de 110 positieve monsters niet relevant zijn voor in de telling van het werkelijke aantal COVID-19-gevallen in IJsland.”

Kijk, dit slaat tenminste ergens op. Alleen de personen die een actieve besmetting blijken te hebben worden meegeteld als Covid-19 gevallen. 92 van de 110 positief geteste personen blijkt in aanraking te zijn geweest met Covid-19, maar heeft het virus eruit gewerkt c.q. geneutraliseerd. Er blijft maar een heel klein percentage werkelijke besmettingen over uit deze IJslandse ‘teststraat: 18 op 47.357 tests. Alle besmette gevallen met een mild verloop van de ziekte.

Ik treed in herhaling, een klein percentage van de aanvankelijk positief getesten is ook daadwerkelijk ziek en besmettelijk (in dit geval 18 op 110 mensen), dus als het RIVM ‘een grote stijging van besmettingen meldt – 987 mensen – dan zijn er waarschijnlijk daarvan niet meer dan 100 echt ziek en voor zover dat het geval is, heeft de ziekte ook nog vrijwel steeds een mild verloop. Kortom, geen korrel maar een grote pot zout erbij. Op IJsland zijn de ziekenhuizen en ic’s al maanden vrij van covid-19 patienten.

Bron: RIVM

We hebben het dus over: wk 25/26: gemiddeld 9/2.900 = 0,3% van de NL sterfte wk 27/28/29 gemiddeld 2/2.900 = 0,07% van de NL sterfte Kunnen oprechte burgervaders en -moeders als Aboutaleb en Halsema, en (hopelijk) oprechte politici als Pieter Omtzigt en Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers en Thierry Baudet deze realiteit bestuderen, hun paniek terzijde leggen, zich verdiepen in de internationale wetenschap rondom nut en noodzaak (en de dodelijke gevolgen) van De Maatregelen voor het gevecht tegen een gevaar dat uiterst vergelijkbaar is met het ‘gevaar’ van jaarlijkse Influenza. (aldus Stefan Noordhoek)

Uit de monsters komt covid-19 al weken niet meer naar voren als de veroorzaker van de klachten.

Polemiek versus retoriek. De huidige getallen vragen niet om verzwaren van maatregelen maar om het heroverwegen ervan. De infectie radar laat enkel
goede getallen zien, tenzij je opeens een ander doel introduceert. De overbelasting van de IC en zorg voorkomen was het doel; dat is inmiddels ruimschoots gehaald.
Mochten we andere doelen willen formuleren, wilt u dan ook bijbehorende disproportionele maatregelen en kosten accepteren ? Willen we niet werkzame maatregelen accepteren? Willen we langdurige schending van (grond) rechten accepteren?

Voor een kwalitatief goed levensjaar betalen we normaal max 50.000 euro.. dat klinkt redelijk. Bij de schuivende Corona doelen accepteren we opeens het tien tot honderd voudige?

Corona zal deel van onze virus load zijn op lange termijn, enkel vergaten we te vermelden: de mens is sterfelijk, met name bij 70 plus.. maar mag dat ten koste gaan van een hele generatie 0-50?

De iets opgelopen sterftekans (geen zekerheid, het is geen killer virus) versus 40 jaar verknalde toekomst door het missen van de acceptatie van sterfelijkheid?

Martin Voerknecht, huisarts te Bussum en artsenopleider aan het VUMC

Er is al weken geen sprake meer van oversterfte in NL, zoals blijkt uit deze grafiek:

over- en ondersterfte ten opzichte van een gemiddelde sterfte van 2900 mannen en vrouwen per week

De relatief hoge oversterfte in week 14 tot week 19 kan overigens slechts gedeeltelijk worden verklaard uit sterfte, toegeschreven aan Covid-19 in die weken. In mijn artikel ‘Lockdown leidt niet tot een lagere oversterfte’ in de Andere Krant van juli 2020 staat hierover een uitgebreide analyse.

(c) Ad Broere

update 24 juli 2020

De Zweedse arts Soo Aleman zegt in dit interview dat de toename van het aantal geregistreerde besmettingen parallel loopt met de toename van het aantal tests. Zij zegt ook dat de ziekenhuizen en ic’s steeds minder covid-19 patienten opnemen en dat het aantal sterfgevallen sterk afneemt. De toename van het aantal geregistreerde besmettingen duidt volgens haar niet op een tweede golf. Ten opzichte van 13 juni waren er op 23 juli 27.847 meer geregistreerde besmettingen, 54% meer. Geregistreerde besmettingen betekent niet dat deze mensen ook ziek zijn. Ze zijn met Covid-19 in aanraking geweest. Op 23 juli waren er 797 meer sterfgevallen dan veertig dagen daarvoor op 13 juni. De meeste sterfgevallen waren in de periode tussen 13 en 30 juni. Aleman zegt dat dit de uitloop is van de epidemie, die in Zweden weinig tot geen sterfgevallen heeft veroorzaakt bij mensen jonger dan 70 en relatief meer bij mensen ouder dan 80. Hetzelfde patroon als in Nederland. De toename van het aantal geregistreerde besmettingen is meest bij Zweden jonger dan 70 jaar en relatief weinig bij ouder dan 70 geconstateerd. Aleman zegt dat de combinatie van antigenen tegen covid-19 en T-cellen hebben bijgedragen aan een toenemende groepsimmuniteit. Deze informatie onderbouwt dat er niet paniekerig hoeft te worden gedaan over ‘de herleving van het virus’ en dat groepsimmuniteit wel degelijk een realiteit is.