een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Oversterfte en tweede golf

In eerdere artikelen werd door mij al aandacht besteed aan de weekrapportage van het Deense onderzoeksinstituut Euromomo. Euromomo geeft wekelijks de afwijking weer van de gemiddelde sterfte in het betreffende land voor de gerapporteerde periode. Deze statistiek maakt onderlinge vergelijking tussen landen beter mogelijk, omdat het los staat van bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, verschillen in cultuur en samenstelling van de bevolking.

De onderstaande grafieken zijn voor de periode week 11 in 2020, toen de gevolgen van de covid epidemie zichtbaar werden, tot en met week 38, de week van 21 tot 27 september:

De bovenste grafiek is Oostenrijk. In Oostenrijk, Denemarken en Estland was geen oversterfte, in Belgie een lichte mate van oversterfte. Het gemiddelde wordt weegegeven met de blauwe stippellijn.

In Finland, Frankrijk, Berlijn en Hessen (Duitsland) was er sprake van ondersterfte, dus minder dan gemiddeld.

Ook in Griekenland, Hongarije en Ierland is er geen sprake van oversterfte.

In Italie, Luxemburg , Malta en Nederland is er geen sprake van oversterfte. De kleine piek in week 33 is merkwaardig. Mogelijk te verklaren uit het buitengewoon warme weer in die periode.

In Noorwegen is er geen oversterfte, Portugal had in week 29 een piek die hoger was dan tijdens de ‘corona periode’ Spanje worstelt nog steeds met een – lichte mate van – oversterfte en heeft in de corona periode samen met UK Engeland – zie hieronder – een extreme oversterfte gekend.

Zweden heeft geen oversterfte en de piek in de corona periode is aanzienlijk minder hoog dan in bijvoorbeeld Spanje en Engeland.

Zwitserland, Engeland, Noord Ierland en Schotland hebben geen oversterfte tot een lichte ondersterfte. Engeland heeft evenals Spanje een extreme oversterfte geleden met de piek in week 15.

Met uitzondering van Belgie en Spanje bevestigt het patroon van oversterfte/ondersterfte in geen van de rapporterende landen het ontstaan van een tweede golf in september.

(c) Ad Broere