een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Over de aanloop naar deze tijd

Hoe komt het dat we vasthouden aan instituten die bewezen hebben een grote belemmering te vormen voor de ontwikkeling van de mensheid? Deze instituten kenmerken zich zonder uitzondering door hiërarchie en gebrek aan transparantie. Het zijn broedplaatsen voor het vormen van machtsposities, misbruik maken van die macht, onderdrukking van de medemens, oorlogszucht en – economische – slavernij. Het antwoord op deze vraag ligt in het verleden. Gebrek aan kennis over de werkelijke geschiedenis belemmert ons om tot inzicht te komen. Daarom haal ik in dit artikel twee historische gebeurtenissen aan die van grote invloed zijn op wat er zich in de huidige tijd afspeelt.

de culturele revolutie

Op 24 februari 2024 interviewde Tucker Carlson de Chinees Amerikaanse Xi VanFleet, een vrouw die de culturele revolutie in China heeft meegemaakt. Zij waarschuwt ervoor dat hetzelfde wat in 1966 in China begon door Mao Tse Tung en wat miljoenen mensenlevens eiste, zich nu in het westen afspeelt. Mao zag zijn invloed tanen en startte de culturele revolutie, die erop was gericht om jongeren hun leiders te bekritiseren. De Rode Garde was hiervan het gevolg. Een wrede en moorddadige beweging, waarvan Mao de onaantastbare goddelijke inspirator werd. De bedoeling van Mao was de vernietiging van zijn tegenstanders en daardoor alleenheerser over China te worden. Uiteindelijk leidde dit tot zijn val (de bende van vier), maar nog steeds blijft de mythe rond Mao gehandhaafd en worden zijn misdaden verzwegen door de huidige leiders. Xi VanFleet vermeldt de afkomst van Mao. Hij komt uit rijke elitaire kring!

Xi Van Fleet herkent dezelfde Marxistisch – communistische patronen in de VS als destijds in China. Universiteiten en media zijn de aanjagers zegt zij en mensen hebben het niet in de gaten omdat ze voorgelogen worden en omdat er geen historische kennis is. De universiteiten hebben marxistisch georiënteerde leiders voortgebracht, die uit zijn op macht en controle over mensen door eerst de samenleving te ontregelen en in chaos te brengen (problem-reaction-solution strategie). De cancelcultuur, het opgedrongen schuldbesef over misdaden uit het verleden, de seksualisering van de samenleving die al op scholen met jonge kinderen begint. Het kan worden samengevat met ‘culturele revolutie’, gericht op de vernietiging van de samenleving en op ontmenselijking.

Als het gaat om seksuele vorming/voorlichting dan vertelt de overheid ons niet de waarheid want zij verkopen ons een ideologie. De passende waarheid fabriceren ze erbij. In de zogenaamde maakbare samenleving kan men alles maken of is alles te fabriceren.  De westerse ideologie is doorgeschoten als het gaat om “in vrijheid leven”.  Kijk eens hoe vrij wij zijn!

*Als je de geslachtsdelen van een  jongen afsnijdt dan is het een meisje.

*als twee jongens anale seks bedrijven dan is dat “normaal”

*meisjes worden een jongen na borstamputatie enzv.

*mannen die zich kleden als vrouwen zijn echte vrouwen

*achtjarige kinderen worden aangemoedigd om te masturberen

*ouders die zich tegen deze heropvoeding verzetten, worden weggezet en belachelijk gemaakt

*kinderen wordt verteld om thuis niet te praten over wat op school wordt besproken

Je kan en mag de gender ideologie niet aan jonge kinderen opdringen! Het eerlijke biologische verhaal wordt er op deze manier uitgepraat. Dit is ronduit compassie-loos omgaan met kinderen en het zijn ook nog eens keiharde leugens!

Susanne Snijder

De man die Messias dacht te zijn

De Canadees rabbi W.Gunther Plaut (1912-2012) schreef in romanvorm een doorwrochte biografie over het leven van Jakob Frank, grondlegger van de Frankistenbeweging. De titel van het boek is ‘The Man who would be Messiah‘ (1988). Frank leefde in de 18e eeuw en was geadopteerd door Joodse pleegouders die in het Ottomaanse Rijk woonden. Zelf was Jakob Frank waarschijnlijk niet joods, zijn biologische ouders zouden uit Russische adellijke kringen komen.

Plaut geeft hiervoor aanwijzingen in zijn boek. Frank werd gedreven door de gedachte dat alle religie: joods, moslim, christen moest worden vernietigd, want het houdt de mensheid gevangen in de ketenen van moraliteit. En, voegde hij daar aan toe, “Joden met hun koppige geloof moeten worden gedecimeerd en indien noodzakelijk worden vernietigd. Die vernietiging zou door de Christenen worden uitgevoerd, want daarvoor was dit hypocriete en schijnheilige geloof de geschikte actor. Vervolgens zouden Islam en Christendom elkaar vernietigen.

De nieuwe en betere wereld komt alleen door de vernietiging van alle oude waarden. Moraliteit was van geen enkele betekenis.” Hij zette orthodox gelovigen aan tot sexuele orgieën, waarbij incest, homosexualiteit en overspel werden aangemoedigd, in een tijd dat dit door alle religies als een doodzonde werd beschouwd. Alles om moraliteit en oude waarden en wetten af te breken.

Frank sprak over “de nieuwe orde, die moet verrijzen uit de as van de oude orde” en in dat streven was alles geoorloofd, want: “Hoe groter het kwaad, hoe meer de bevrijding van de nieuwe mens nabij zou komen.” Jakob Frank heeft een niet te onderschatten invloed gehad op zijn tijdgenoten, waaronder Adam Weishaupt, de Rothschilds, Goethe en De Robespierre (verfransing van Rubinstein) De Frankisten-Sabbatisten beweging (Sabbatisten genoemd naar het voorbeeld van Frank: Sabbatai Zevi) had in de 18e eeuw veel aanhang in Europa en zelfs daarbuiten en niet alleen onder joden. Frank liet zich uit pragmatische overwegingen ‘bekeren’ tot het katholicisme en had goede relaties met jezuïeten. Ook in het Ottomaanse rijk hadden de Frankisten-Sabbatisten voet aan de grond.

Marvin Antelman

De Amerikaan Marvin Antelman (1952-2016) schrijft in ‘To Eliminate the Opiate’ (1974) dat Jakob Frank in 1770 een pact sloot met Adam Weishaupt, grondlegger van de Illuminati beweging. Ten tijde van de Franse revolutie zijn documenten gevonden die het plan van de Illuminati bloot legden om de grondslagen van de Europese beschaving: familie, religie en moraliteit door revolutie te vernietigen. De ideologie van Frank en Zevi leeft door in die van de Illuminati. Er is hoe dan ook een grote overeenkomst tussen zowel visie als strategie van Weishaupt en Frank. Beiden hadden ze in eigentijdse termen ‘een dubbele agenda’. Beiden wilden zij zo nodig met geweld (revolutie) de oude orde opruimen, om plaats te maken voor een nieuwe, waarin de nieuwe mens als een verbeterde versie van de oude zou oprijzen.

Jacob Frank, de grondlegger van de Frankisten Sabbatisten beweging

Terug naar een menswaardige samenleving

Wij kunnen er niet omheen dat we zelf verantwoordelijkheid dragen voor de nodige verandering en het afwenden van het onheil dat over ons heen wordt gestort. Het niet – kunnen – nemen van verantwoordelijkheid en het uit handen geven van zelfautoriteit, heeft de instituten de ruimte gegeven om macht uit te oefenen. Wat eeuwenlang is gebeurd. NU is er echter de kans om het anders te doen. Omdat steeds meer mensen inzien dat oorlogen, armoede, lijden en verdriet niet het noodzakelijke gevolg zijn van het leven op aarde, maar van de vele overtuigingen die in ons DNA zijn gegrift.


Als dit begrepen wordt, dan houden we ons niet langer bezig met wat de instituten voor ons in petto hebben om de status quo te bestendigen. We gaan ook niet vechten tegen de instituten en tegen degenen die hen vertegenwoordigen. Alle mensen die zichzelf serieus nemen en weten dat zelfautonomie werkelijkheid kan worden, verklaren alle instituten en wat ze de wereld te bieden hebben tot overbodig en behorend tot het verleden.

Ad Broere