een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Meer over bijwerkingen

Naar aanleiding van het artikel Bijwerkingen van AstraZeneca, Pfizer en Moderna op mijn blog, ontving ik deze mail:

Beste Ad,

Ik ben bezig om een kort stuk over jouw pagina te plaatsen, met o.m

”Deze getallen zijn niet gecorrigeerd voor het aandeel ‘uit Europa’ (EEA). Bij  het AstraZeneca vaccin is dat 2/5 , bij Pfizer-BioNTech komt 4/5 uit de EEA, bij Moderna 57%. ”

Zie ik dat goed ?

Nog iets. Het aantal levensbedreigende situaties die zijn ontstaan na AstraZeneca injecties zijn alarmerend.> Ja maar moet je daarvoor de aantallen injecties kennen voor de drie ?

Waarop ik het volgende antwoord heb gestuurd, dat tevens een mooie aanvulling is op het artikel:

Deze site geeft informatie tot 18 april over de verdeling van vaccinaties met Pfizer, Moderna respectievelijk Astrazeneca: https://www.statista.com/statistics/1219343/covid19-vaccine-doses-distributed-in-europe-by-manufacturer/  Helaas geen verdeling voor alle EEA countries gezamenlijk.

Op basis van de grote landen ongeveer in de verhouding van 2/3 Pfizer, 1/4 AstraZeneca, 7% Moderna. Tot 17 april zijn er ongeveer 136 miljoen doses gevaccineerd, 90 miljoen Pfizer, 34 miljoen AstraZeneca en 12 miljoen Moderna. De gemelde bijwerkingen tot 17 april  staan in de volgende verhouding: Pfizer 43,8%, AstraZeneca 51,3%, Moderna 4,8%.  Tot 17 april zijn er 15.979 gevallen van bijwerkingen door Moderna, 144.607 door Pfizer en 169.386 door AstraZeneca gemeld.  In verhouding tot het aantal vaccinaties zijn de bijwerkingen: 0,13% Moderna, 0,16% Pfizer en 0,5% AstraZeneca. AstraZeneca heeft niet alleen absoluut  maar ook in verhouding tot het aantal vaccinaties het grootste aandeel in de gemelde bijwerkingen.

Van deze bijwerkingen worden voor AstraZeneca en Moderna de meeste gemeld uit Nederland en voor Pfizer de meeste uit Italië. 

Het alarmerend aantal levensbedreigende bijwerkingen bij Astra Zeneca heeft betrekking op aandoeningen aan het zenuwstelsel, maar ook bij de general disorders is het aantal levensbedreigende bijwerkingen door AstraZeneca relatief hoog. 

In de week van 10 tot 17 april zijn 104.181 bijwerkingen gemeld: 6,514 door het Moderna vaccin, 40.863 door het Pfizer vaccin en 56.804 door het Astrazeneca vaccin. 

Met vriendelijke groet,
Ad Broere