een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De onbruikbaarheid van de PCR test

21 juli 2020, bron Directory of Health Iceland: “Vanaf gisteren heeft de hoofd epidemioloog in IJsland een wijziging aangebracht in de rapportage van COVID-19 gevallen. Het resultaat van de wijziging is dat er op 21 juli in totaal 1 839 gevallen zijn geïdentificeerd sinds het eerste besmettingsgeval op 28 februari.

Sinds 15 juni heeft IJsland alle in 2004 en eerder geboren reizigers die het land zijn binnengekomen vanuit een hoog risicogebied (dat betrof tot afgelopen donderdag alle landen behalve Groenland en de Faeröer) getest. Er zijn in totaal 47.357 tests uitgevoerd aan de grens en alle tests met een positieve reactie op het SARS-COV-2-virus zijn gemeld; in totaal 110. Tot nu toe werden deze positieve resultaten gemeld als nieuwe gevallen van COVID-19 in IJsland.

Alle personen die positief werden getest, zijn echter verder geanalyseerd en getest op de aanwezigheid van antilichamen met behulp van een serologische test. Personen met antigenen worden niet langer als besmet beschouwd, ondanks het feit dat er sporen van het virus in hun monsters zijn aangetroffen. Daarom worden deze personen op het moment van de test niet geacht COVID-19 te hebben.

Deze verdere analyse heeft ertoe geleid dat bij de screening aan de grens in de periode 15 juni tot 21 juli 18 actieve besmettingen zijn aangetroffen en dat 92 van de 110 positieve monsters niet relevant zijn voor in de telling van het werkelijke aantal COVID-19-gevallen in IJsland.”

Kijk, dit slaat tenminste ergens op. Alleen de personen die een actieve besmetting blijken te hebben worden meegeteld als Covid-19 gevallen. 92 van de 110 positief geteste personen blijkt in aanraking te zijn geweest met Covid-19, maar heeft het virus eruit gewerkt c.q. geneutraliseerd. Er blijft maar een heel klein percentage werkelijke besmettingen over uit deze IJslandse ‘teststraat: 18 op 47.357 tests.

Ik treed in herhaling, een klein percentage van de positief geteste personen is ook daadwerkelijk ziek en besmettelijk (in dit geval 18 op 110 mensen), dus als het RIVM ‘een grote stijging van besmettingen meldt – 987 mensen – dan zijn er waarschijnlijk daarvan niet meer dan 100 echt ziek en voor zover dat het geval is, heeft de ziekte ook nog vrijwel steeds een mild verloop. Kortom, geen korrel maar een grote pot zout erbij. Op IJsland zijn de ziekenhuizen en ic’s al maanden vrij van covid-19 patienten.

De conclusie uit de informatie van het IJslandse Health Directory werd onlangs bevestigd in de New York Times van 29 augustus 2020.

“De PCR-test versterkt genetisch materiaal van het virus in cycli; hoe minder cycli er nodig zijn, hoe groter de hoeveelheid virus of virale lading in het monster. Hoe groter de virale lading, hoe groter de kans dat de patiënt besmettelijk is. Dit aantal amplificatiecycli dat nodig is om het virus te vinden, de zogenaamde cyclusdrempel, wordt nooit meegenomen in de resultaten die naar artsen en coronaviruspatiënten worden gestuurd, hoewel het hen zou kunnen vertellen hoe besmettelijk de patiënten zijn.

In drie sets testgegevens dat inclusief cyclusdrempels, samengesteld door onderzoekers in Massachusetts, New York en Nevada, droeg tot 90 procent van de mensen die positief testten nauwelijks een virus, zo bleek uit een recensie van The Times. Donderdag registreerden de Verenigde Staten 45.604 nieuwe gevallen van coronavirus, volgens de database die wordt onderhouden door The Times. Als de besmettingspercentages in Massachusetts en New York landelijk zouden gelden, dan zouden misschien slechts 4.500 van die mensen daadwerkelijk moeten isoleren en zich moeten onderwerpen aan contactopsporing.

Een oplossing zou zijn om de cyclusdrempel aan te passen die nu wordt gebruikt om vast te stellen  dat een patiënt besmet is. De meeste tests stellen de limiet op 40, een paar op 37. Dit betekent dat u positief wordt getest op het coronavirus als het testproces tot 40 cycli of 37 cycli nodig heeft om het virus te detecteren. Tests met dermate hoge drempels zullen niet alleen levende virussen detecteren, maar ook genetische fragmenten, overblijfselen van infecties die geen specifiek risico vormen – vergelijkbaar met het vinden van een haar in een kamer lang nadat de persoon is vertrokken, zei dr. Mina.”

Een grote korrel zout dus bij de ‘zorgelijke toename van het aantal besmettingen’. In werkelijkheid is niet meer dan 4 op de 10.000 geteste personen echt ziek. Bovendien heeft de ziekte vrijwel zonder uitzondering een mild verloop, want de ziekenhuizen en de ic’s zijn (vrijwel) leeg en de sterfte toegeschreven aan covid-19 is vrijwel nul.  Aanpassen van de cyclusdrempel zoals beschreven in het NY Times artikel zou deze werkelijkheid beter weergeven. Maar dat is niet in het belang van de plandemisten.

Ad Broere