een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

IJsland revisited

IJsland heeft vanaf april 2020 veel getest met in dit land ontwikkelde methodes: NUHI en DeCode Genetics. Of deze methodes beter zijn dan de PCR methode kan ik niet beoordelen. Door het veel testen heeft IJsland snel een inzicht gekregen in de omvang en de aard van Covid-19 in dat land. Als iemand ziek bleek te zijn ging hij in isolatie. De omgeving van de positief geteste persoon ging in quarantaine. De IJslanders hebben een goed volgsysteem opgezet om mensen in isolatie te kunnen begeleiden. Daardoor werd voorkomen dat er onnodige druk werd gelegd op ziekenhuizen en ic’s.

Begin juni leek IJsland Covid-19 onder controle te hebben. De maatregelen werden versoepeld, meer dan in bijvoorbeeld Nederland en het normale leven leek zijn loop weer te kunnen nemen. Er waren sinds begin mei geen mensen meer opgenomen in het ziekenhuis en evenmin op de ic’s. Het aantal sterfgevallen groeide niet verder dan tien. Een aantal dat begin april al was bereikt.

Door het zomerseizoen kwamen er relatief veel toeristen naar IJsland. Het bleek al snel dat enkelen besmet waren en besmettelijk, want het aantal binnenlandse besmettingen nam weer toe. IJsland heeft deze ontwikkeling proberen te remmen door tests af te nemen aan ‘de grens’. Toeristen die besmet bleken te zijn werden in quarantaine gezet. Door deze aanpak leek het aantal besmettingen bij IJslanders weer terug te lopen. De verwachting dat het einde van het toeristenseizoen voor verbetering van de situatie zou zorgen lijkt echter niet bewaarheid te worden. Vanaf 12 september is er een onmiskenbare stijging van het aantal IJslanders die in isolatie moeten gaan. Op dit moment zijn het er 492. Verder zijn er vier IJslanders in het ziekenhuis opgenomen en er ligt een op de IC. Er zijn geen sterfgevallen gemeld, dus dit aantal staat nog steeds op tien.

Deze gegevens roepen vragen op. De stijging van het aantal besmettingen komt niet door meer testen, want IJsland heeft vanaf het begin veel getest. Blijkbaar verloopt de ziekte voor verreweg de meesten zonder complicaties en is er sprake van een mild verloop. Ook de duur van de isolatie is gemiddeld niet lang, zoals blijkt uit onderstaande grafiek:

Er is sprake van een ontwikkeling van (een) virale infectie(s) op IJsland. Maar is het Covid-19 of een andere minder gevaarlijke influenza soort, verwant aan Covid-19? Is IJsland evenals Zweden onderweg naar groepsimmuniteit?

En Nederland? Dit bericht van de NOS wijst in dezelfde richting:

Een echt antwoord op deze vragen krijgen we niet zolang de informatie zo eenzijdig blijft als die momenteel is en ‘andersdenkenden’ de mond worden gesnoerd. Er zou een groot online congres moeten komen waarop alle kennis en inzichten van wetenschappers van over de hele wereld bij elkaar worden gebracht om een breder en duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is, dan momenteel het geval is. En de politiek moet zich daar dan niet mee bemoeien.

(c) Ad Broere