een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Hoeveel mensen sterven er wekelijks?

en hoe betrouwbaar is het CBS?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert wekelijks met een vertraging van twee weken de sterftecijfers op basis van aangiftes bij het bevolkingsregister van alle gemeentes in Nederland.

Vandaag publiceerde het CBS de sterftecijfers voor week 13 (de week van 22 – 29 maart) en in afwijking van wat tot dusver te doen gebruikelijk, ook die van week 14 (de week van 29 maart- 5 april). Hieronder staat een tabel van de eerste 14 weken van 2018, 2019 en 2020, zoals opgegeven door het CBS:

Uit deze cijfers komt naar voren dat er in de weken 13 en 14 sprake is van een relatief hoog sterftecijfer. Dit hoge cijfer is het gevolg van de Sars-CoV-2 virusepidemie. De oversterfte ten opzichte van het gemiddelde van 3.000 sterfgevallen zou dan 3.523 bedragen, in twee weken tijd. Het merkwaardige is echter dat het RIVM tot en met 9 april 2.396 personen aangeeft die zijn gestorven als gevolg van Sars-CoV-2 en dan over de hele periode vanaf 8 maart toen het RIVM begon met de dagelijkse rapportage. Waaruit is de extreem hoge oversterfte voor de weken 13 en 14 te verklaren? Niet uitsluitend vanwege Sars-CoV-2 als de rapportage van het RIVM klopt.

Ook zeer merkwaardig is de abrupte wijziging in het weekbulletin voor week 14 van het European monitoring of excess mortality for public health (MOMO) dat de oversterfte in 24 Europese landen registreert. Op 9 april werd deze versie gepubliceerd:

en op 10 april deze:

Op 9 april was er in Nederland volgens MOMO geen oversterfte in week 14 en op 10 april in diezelfde week een extreme oversterfte. Het bulletin is speciaal gewijzigd vanwege Nederland. Wat is er aan de hand? Was MOMO verkeerd geinformeerd? Een vraag waarop ik graag een antwoord zou willen hebben. Dit is de reden waarom ik het CBS deze twee mails stuurde:

Het zou mooi zijn als het CBS meer dan een nietszeggende reactie geeft. Hoewel ik daar weinig vertrouwen in heb, gelet op mijn eerdere ervaringen met dit instituut.

(c) Ad Broere