een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Geen lockdown, geen problemen

Herhaaldelijk heb ik op de situatie in Zweden met betrekking tot covid-19 gewezen. Er is daar geen lockdown en er worden als de ontwikkeling blijft zoals deze nu is, ook geen maatregelen genomen. Dit zeer tot ongenoegen van hen die nog steeds van mening zijn dat Zweden de verkeerde keuzes heeft gemaakt.

De positieve tests met de PCR methode nemen in Zweden toe. De dagelijkse cijfers overtreffen die van maart en april zelfs:

Bron: FOHM

Als de Zweedse gezondheidsautoriteit in dezelfde mate zou zijn gefixeerd op de ‘gevallen’ dan zou men meegaan met landen zoals Spanje, Frankrijk, Belgie en Nederland. Dit doet men niet, omdat de wetenschap wat de PCR test in feite meet daar niet ontkend wordt. Zweden wordt niet nerveus van dit relatief grote aantal positieve tests, dat overigens ook al voorkwam in juni.

Bij deze aantallen zou er een aanmerkelijke toename moeten zijn van de IC opnames. Tenminste dat is wat we in Nederland zien. In Zweden is het anders:

Bron: FOHM

Het aantal IC opnames per dag fluctueert tussen 1 en 5 opnames. In vergelijking met de periode maart -mei 2020 is dat een laag aantal en het leidt zeker niet tot overbelasting van de IC’s.

“De regering heeft opzettelijk de angst voor het coronavirus aangewakkerd, terwijl ze zich gedraagt ​​als een autoritair regime dat vertrouwt op tactieken van de politiestaat”, aldus de voormalige rechter van het Britse Hooggerechtshof Jonathan Sumption in The Guardian.

De sterfgevallen van mensen die overlijden met covid blijven stabiel laag en zonder uitzondering zijn het ouderen met onderliggend lijden. Mensen die wellicht een half jaar langer hadden geleefd als ze geen covid hadden gekregen.

Bron: FOHM

Bovendien past deze sterfte van mensen met covid in het seizoenspatroon van sterfte, want in Zweden is er al maanden geen sprake meer van oversterfte. De afgelopen weken is er eerder ondersterfte.

Bron: Euromomo

Eigenlijk is het verbijsterend dat er geen enkele bereidheid is om te erkennen dat Zweden de juiste aanpak heeft gevolgd en dat nog steeds doet. Hoewel ik me wel zorgen maak over de mogelijkheid dat ‘men’ er alles aan zal doen om Zweden ook te dwingen om maatregelen te nemen. We zullen zien. In elk geval zijn deze gegevens vastgelegd.

(c) Ad Broere