een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Gedachten bij de mondkapjes op straat

Mijzelf op de fiets in Amsterdam een weg banend tussen de op straat weggegooide mondkappen, bedacht ik een aantal dingen die misschien niet nieuw zijn, maar wel opmerkelijk blijven.

De PCR testmethode waarmee wordt getest op covid-19 is niet betrouwbaar. Zelfs de ontwikkelaar van de methode, Kary Mullis heeft verklaard dat het niet geschikt is voor medische tests. Desondanks wordt de PCR test wereldwijd toegepast en worden er vergaande conclusies uit getrokken.

Een positieve PCR test betekent immers niet dat de geteste persoon ook besmet is, laat staan dat hij ziek is. Hoor kamerlid Van Haga hierover in de Tweede Kamer:

Van Haga ving bot bij de Tweede Kamer. Zijn motie om het niet langer over ‘besmettingen’ te hebben, maar over positieve PCR tests werd weggestemd.

We weten het, sinds juli is er een verschuiving van sterfgevallen, toegeschreven aan covid-19 naar ‘besmettingen’. De kranten en de publieke omroep gaan onverdroten door met ons dagelijks te verontrusten over het hoge aantal ‘besmettingen’. Ook de Minister van Volksgezondheid geeft de Nederlanders een onvoldoende, omdat het aantal ‘besmettingen’ onvoldoende daalt.

Behalve dat de ‘besmettingen’ discutabel zijn, is het aantal manipuleerbaar. Het aantal hangt samen met de testactiviteit en ook met de plekken waarop getest wordt en de leeftijdsgroepen die worden getest. Tachtig procent van de positief PCR getesten is jonger dan 60 jaar. Het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan covid-19 is juist laag: drie procent van de sterfgevallen toegeschreven aan covid-19 zijn bij mensen beneden 60 jaar. (bron: RIVM) Om dan ‘besmettingen’ als uitgangspunt te nemen is niet alleen onjuist, maar vooral manipulatief. Immers de maatregelen die worden genomen treffen vooral de jongeren in hun vrije beweging. Sporten, cafe, restaurant, theater, worden allemaal ten onrechte beperkt, gelet op de statistische gegevens.

Over het aantal echt zieken met covid-19 krijgen we geen informatie. Er wordt vanuit gegaan dat positief PCR getest ook geinfecteerd betekent. Evenmin zijn er betrouwbare gegevens over het aantal ziekenhuis- en IC opnames vanwege covid-19. Beide cijfers zijn manipuleerbaar. De informatie is beperkt tot wat als covid-19 wordt benoemd en andere redenen voor opname in het ziekenhuis of op de IC’s worden niet genoemd, waardoor het niet mogelijk is een betrouwbare vergelijking te maken met de opnames en de reden waarvoor in voorgaande jaren.

Ook het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan covid-19 is manipuleerbaar, zolang andere doodsoorzaken met aantallen niet worden gemeld. Daardoor is het niet mogelijk om ook wat dit betreft een betrouwbare vergelijking te maken met voorgaande jaren. Het aantal sterfgevallen per week in vergelijking met voorgaande jaren, geeft wel een indicatie. Echter niet meer dan dat er wel of niet een afwijking is in het aantal sterfgevallen ten opzichte van dezelfde weken in voorgaande jaren. Want dat groter aantal sterfgevallen kan hele andere oorzaken hebben dan toe te schrijven aan covid-19.

Nederland, afwijking van het normale sterftepatroon per week, 2020 (bron EuroMomo)

De verhalen dat niet covid-19 zieken in 2020 (veel) te laat medisch worden behandeld zijn legio. Het is de vraag hoe lang we nog accepteren dat we selectief worden geinformeerd. Als alle feiten op tafel komen, dan kunnen we conclusies trekken. Het zou onverstandig zijn van dit kabinet om daar nog te lang mee te wachten.

(c) Ad Broere