een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Een mooi kado

Ik ontving van Anna Zeven en Mordechai Krispijn – Army of Love– een buitengewoon kerstkado. Dit is waar Army of Love voor staat:

‘Army of Love is geboren vanuit het verlangen om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast vraagt deze tijd om krachtige, moedige  mensen, die in waarheid gaan en blijven staan. Een hele uitdaging. Het is een tijd van verbinden en van het ontdekken van versluierde talenten. Onze trainingen en activiteiten helpen je daarbij. Ze stimuleren een blijvende verandering van binnenuit.’

Ik sprak op een dag die door Anna en Mordechai was georganiseerd in Schipluiden (Op Hodenpijl). Naar aanleiding hiervan kreeg ik in hun december nieuwsbrief deze warme en bemoedigende woorden naar mij toe:


Voor mij betekent het veel om op deze manier gezien te worden. De afgelopen vijftien jaar heb ik steun ondervonden en vooral ook veel tegenstand. Ik merk dat ik door deze woorden eraan wordt herinnerd dat de kracht in mijzelf ligt en dat wat van buitenaf komt vooral het mentale eigendom is van degene die met zijn mening mij wil raken. Vanuit een eigen beschadiging. Deze woorden komen uit zuiverheid voort en hebben grote waarde voor mij. Ik kan me hierdoor beter losmaken van wat er in de afgelopen vijftien jaar is voorgevallen. Mijn hartelijke dank Anna en Mordechai!