een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Een door goud gedekte Chinese yuan?

De dollar heeft vanaf 1944 de positie van wereldreservemunt ingenomen. De wereldhandel was en is daardoor vooralsnog gedomineerd door de dollar. Dit tot groeiend ongenoegen en irritatie bij veel landen, waaronder China en Rusland.

Hoewel de Verenigde Staten als mogendheid kampt met tekorten op de overheidsbegroting en met een snel groeiende staatsschuld, herbergt het land een flink aantal sterke multinationale ondernemingen. Van de top-500 multinationale ondernemingen zijn er 174 gevestigd in de VS. Op de tweede plaats, op eerbiedige afstand, komt China met 47 multinationals en daarna Japan met 43. Rusland heeft slechts 5 multinationale ondernemingen in de top 500. De Verenigde Staten is dus een land met grote schulden en met een groot aantal machtige ondernemingen. John Perkins, auteur van ‘Bekentenissen van een economische huurmoordenaar’ noemt deze multinationale ondernemingen de corpocratie en een wereldmacht. Hun invloed op de Amerikaanse politiek is enorm. Zij bepalen wie de volgende president wordt, omdat ze de media controleren en uitgekiende massapsychologie toepassen om ‘ de meute’ te laten doen wat zij willen. In 2011 concludeerden Zwitserse onderzoekers dat de wereldeconomie wordt gecontroleerd door 147 ondernemingen. Als het onderzoek zou worden uitgebreid tot wie de grootste aandeelhouders zijn van deze ondernemingen, dan zou de conclusie ongetwijfeld zijn dat een relatief klein aantal individuen die 147 ondernemingen op hun beurt controleren. Omdat de VS hofleverancier is van multinationale ondernemingen is het logisch om daaraan de conclusie te verbinden dat de Amerikaanse corpocratie niet alleen in de VS maar ook daarbuiten –wereldwijd- een grote invloed hebben op economie en politiek. De corpocratie gebruikt voor het realiseren van zijn doelstellingen de geheime dienst en het leger van Amerika, zoals ze dat bijvoorbeeld in Irak hebben gedaan.

Zijn die machtige individuen die uiteindelijk aan de touwtjes trekken Amerikanen? Al in de 19e eeuw sprak Napoleon over hen als ‘ze kennen geen patriottisme, ze hebben geen vaderland’. De VS biedt de beste mogelijkheden als uitvalsbasis om de wereld te beheersen. Als er zich een andere en betere optie voordoet, dan worden de kaarten op een ander land gezet, bijvoorbeeld op China. Al decennia lang is China als productieland in opbouw en wordt de productie in de westerse landen afgebouwd. Dat is prima zeggen de specialisten, want zolang je de kennis hebt en het beste kunt innoveren en de wereldhandel controleert, dan heb je de macht. De vliegtuigindustrie en de ICT industrie zijn hiervan goede voorbeelden. De tijd zal het leren.

China heeft jarenlang geaccepteerd dat de handel met de grootste afnemer, de VS, in dollars werd afgerekend en de koers van de Chinese munt, de yuan werd laag gehouden om de export naar de VS aantrekkelijk te houden. China heeft daardoor een enorme voorraad aan dollars opgebouwd, waar ze mee in de maag zitten. Als ze de dollars zouden dumpen, dan gaat de koers van de dollar onderuit, maar dan snijden de Chinezen zichzelf in de vingers, want hun eigen munt wordt dan duur ten opzichte van de dollar en dat tast hun exportpositie aan. Je zou kunnen zeggen dat het een monsterverbond is tussen China en de VS en dat vooral China ervan af wil. Maar hoe…?

In de alternatieve media verschijnen berichten dat China vandaag – 19 april 2016- de goudgedekte Yuan gaat uitgeven. Een munt die niet met dollars kan worden gekocht, want daar hebben de Chinezen al genoeg van in voorraad. Wat er op 19 april gaat gebeuren volgens welingelichte kringen is, dat 18 initiatiefnemers bestaande uit Chinese banken, twee buitenlandse banken, goudmijnen en ‘s werelds grootste sieradenhandelaar starten met een in yuan genoteerde goudhandel. De bedoeling is dat door de goudhandel in yuan te organiseren, China een grotere invloed krijgt op de goudprijs. China is de grootste producent, importeur en consument van goud in de wereld. Daarom wil het land af van de afhankelijkheid van de goudhandel in dollars. In de toekomst kan de Chinese yuan gedekt worden door goud, maar zo ver zijn de Chinezen nog niet. De Chinese centrale bank heeft op dit moment een geschat bezit aan goud van 4.000 ton. Ter vergelijking , de VS heeft 8.133 ton goud en de landen in de eurozone gezamenlijk 10.788 ton. Rusland heeft slechts 1.447 ton goud. Het huidige bezit aan goud is doodeenvoudig nog onvoldoende om een goudgedekte yuan te kunnen lanceren die voldoende concurrentiekracht heeft tegen de ongedekte dollar en euro. Immers als de munt wordt gekoppeld aan goud dan moet je er een grote hoeveelheid van hebben om de yuans te kunnen uitgeven, die het land in staat stellen om een financiële grootmacht te worden. De Chinese Centrale Bank heeft zich ten doel gesteld om door te groeien tot een bezit van 8.500 ton goud. Dat is dan meer dan de VS nu heeft, maar of het voldoende is om de dollar te kunnen aftroeven is zeer de vraag.

In ‘Geld komt uit het niets’ staat dat de BIS Bank via het IMF de SDR uitgeeft. Deze SDR is een voorloper van de wereldmunt die zal gaan komen, zoals voordat de euro in circulatie werd gebracht de ecu bestond. De SDR is een ‘mandje’ van munten van de sterkste economieën . Per 1 oktober 2016 zal de SDR zijn samengesteld uit de US dollar met een aandeel van 41,7%, de euro 30,9%, Chinese yuan 10.9%, Japanse yen 8,3% en Engelse pond 8,1%. Dus, de waarde van de SDR zal per 1 oktober worden bepaald door die munten in de vermelde procentuele verhoudingen. Anders dan wat wordt gezegd over de goudgedekte yuan denk ik dat binnen afzienbare tijd de nieuwe wereldmunt gaat worden gelanceerd. Deze munt is niet meer gekoppeld aan een enkel land, maar aan de vijf grootste economieën en de nieuwe wereldmunt zal door goud worden gedekt. Daarom heeft China er belang bij dat de hoeveelheid goud in de pas loopt met die van de partners in de wereldmunt . Daarom ook zijn de centrale banken bezig met het aankopen van goud na jaren goud te hebben gedumpt. Daarbij wordt de prijs van het goud door manipulatie van de goudmarkt laag gehouden.

Wanneer zal deze nieuwe wereldmunt worden gelanceerd? Het voordehand liggende antwoord op deze vraag is als het huidige ongedekte fiatgeldstelsel het loodje heeft gelegd. Dat dit gaat gebeuren is wel zeker, de vraag is alleen wanneer. Er zijn voortdurend signalen en geruchten. De beurzen storten in, de crash wordt veroorzaakt door de ICT, de derivaten bewijzen dat ze zijn zoals Warren Buffet ze noemde: ‘weapons of mass destruction’, de consumptie van vooral duurzame producten blijft zover achter dat bedrijven in de verliezen komen, natuurrampen, oorlogen enz.. De ‘final blow’ komt ergens vandaan en dan komt de ‘big reset’ van Willem Middelkoop, tenminste als er dan nog iets te resetten valt. De konsekwentie is dat de macht nog verder wordt gecentraliseerd. In het voetspoor van het geld komt de economie, de soevereiniteit van landen en daarna die van de burgers. We will follow the money.

© Ad Broere