een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Doodsoorzaken

Voor 2020 gingen mensen niet dood aan uitsluitend virale infecties. Ze stierven MET een virale infectie. Je mag stellen dat de virale infectie de genadeklap gaf. De echte doodsoorzaken staan in de bijgevoegde tabel weergegeven. Die doodsoorzaken zijn vooral kanker, hart- en vaatziektes, ziektes aan het ademhalingsstelsel, ziektes van het zenuwstelsel en ongevallen cq geweldpleging. Kijk zelf naar de lijst van het CBS – voor wat er feitelijk gebeurt- In 2020 verscheen een nieuwe doodsoorzaak in de lijst: Covid-19. Plotseling sterven er dus volgens het CBS mensen DOOR een virus en niet MET een virus. We weten beter, het is niet anders dan in voorgaande jaren. Vrijwel alle gestorvenen, toegeschreven aan Covid-19 hadden onderliggend lijden. Ik ben benieuwd of het CBS dit in de uiteindelijke weergave van 2020 corrigeert. Als ze het niet doen, dan vraag ik me af wat ze zien als ze zichzelf in de spiegel aankijken.

Voor de volledigheid staat hieronder het overzicht van het CBS over maart en april 2020 van de nieuwe doodsoorzaak: covid-19