een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Doen de feiten er nog toe?

De huidige ontwikkelingen rond Sars-CoV-2 maken het noodzakelijk om de feiten op een rij te zetten. De kloof tussen ongevaccineerden en gevaccineerden wordt steeds groter en de standpunten onbeweeglijker. Daardoor is de bereidheid om nog naar elkaar te luisteren gedaald tot nabij het nulpunt. Deze analyse is er niet op gericht om een van de beide partijen gelijk te geven, maar om op zoek te gaan naar wat er werkelijk aan de hand is. Dat onderzoek begint met de feiten. Ik hoop met deze analyse een bijdrage te hebben geleverd.

Sars-CoV-2, Nederland, leeftijdgroepen, positieve tests, ziekenhuisopnames, sterfgevallen en vaccinatiegraad. Bron: RIVM, GGD

Onderzoek

Bovenstaande tabel geeft van Sars-CoV-2 een overzicht van de positieve PCR tests, ziekenhuisopnames, sterfgevallen en vaccinatiegraad, per leeftijdsgroep, vanaf 20 februari 2020 tot 23 november 2021. Bron: RIVM/GGD

Totaal zijn er in deze periode 2.488.189 positieve tests geregistreerd. Hiervan werd 82 procent genoteerd in de leeftijdsklasse beneden 60 jaar.

In de leeftijdsklasse beneden 60 jaar leidde 1,2 procent van de positieve tests in deze klasse tot ziekenhuisopname en 0,003 procent hiervan tot sterfgevallen.

Boven 60 jaar werden 18 procent van alle positieve tests genoteerd en 12% van de positieve tests in deze leeftijdsklasse leidde tot ziekenhuisopname. 4,1% van de positieve tests leidde tot sterfgevallen, verhoudingsgewijs veruit de meeste bij ouder dan 80 jarigen.

Van de 90 plussers overlijden er verhoudingsgewijs meer Sars-CoV-2 patiënten dan er in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook ligt de vaccinatiegraad bij hen lager dan bij de leeftijdsgroep tussen 60 en 90 jarigen.

Omdat de gegevens betrekking hebben op het begin van de Sars-CoV-2 epidemie tot heden, kunnen we vaststellen dat de kans dat positief getesten, jonger dan 60 in het ziekenhuis worden opgenomen, klein is. In deze leeftijdsklasse is tegelijkertijd verreweg het grootste aantal positieve tests geregistreerd.

De meeste ongevaccineerden zitten in de leeftijdsklasse beneden 60 jaar. Ook dit leidt niet tot meer druk op de zorg. Over hoe lang de ligduur in ziekenhuis en IC is van Sars-CoV-2 patiënten momenteel is, wordt op internet geen informatie gegeven. Het laatste hierover dateert uit eind september 2020, toen bekend werd gemaakt dat de ligduur in zowel ziekenhuis als IC aanzienlijk korter was dan in het begin van de epidemie. Er werd in die berichtgeving gesproken over een milder verloop dan in het begin.

In de afgelopen vier weken is er een verschuiving geweest van ziekenhuisopnames van ouder dan 60 jarigen. Over de hele periode vanaf 20 februari 2020 tot 23 november 2021 droeg deze leeftijdsklasse voor 69 procent bij aan de ziekenhuisopnames, in de afgelopen vier weken steeg dit aandeel naar 81 procent. De vaccinatiegraad van deze leeftijdsklasse ligt aanzienlijk hoger dan die van de leeftijdsklasse beneden 60 jarigen.

Conclusies

Conclusie 1: De druk op de zorg wordt niet veroorzaakt door de leeftijdsklasse jonger dan 60.

Conclusie 2: Vaccineren (van alle mensen) in de leeftijdsklasse beneden 60 jaar is niet nodig.

Conclusie 3: De opnames in het ziekenhuis nemen in de leeftijdsklasse vanaf 60 jaar relatief toe. De vaccinatiegraad in deze categorie ligt hoog. Daarom zal er tevens een verdere toename zijn van volledig gevaccineerden.

Conclusie 4: Het aantal sterfgevallen zal eveneens toenemen, omdat de sterftekans van mensen ouder dan 60 met Sars-CoV-2 hoger ligt.

Conclusie 5: Onderzocht moet worden waarom een groeiend aantal volledig gevaccineerde ouderen ernstig ziek worden.

(c) Ad Broere

Deze tabel ontving ik na het publiceren van dit artikel. Het is een steekproef, gehouden in Engeland onder ziekenhuisopnames vanwege Sars-CoV-2 in Engeland. Het blijkt dat in deze steekproef het aandeel dubbel gevaccineerden 83,6 procent – vooral ouderen dan 60 – bedraagt. Deze uitkomst stemt overeen met mijn analyse.