een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De slager die zijn eigen vlees keurt

Het RIVM heeft met betrekking tot Covid een monopolie op de bepaling van welke data basis zijn voor de adviezen die aan de overheid worden gegeven. Omdat hetzelfde RIVM ook de effecten van de door de overheid gemeten maatregelen meet, blijft alles met betrekking tot het beleid rond covid gecentreerd rond dit instituut.

Maurice de Hond schreef hierover onlangs op zijn blog:

Kritische geluiden dringen niet door naar het RIVM en daardoor ook niet naar de overheid, die zich geheel aan dit instituut heeft gecommitteerd. Die kritische geluiden zijn er wel, maar de strategie om deze de mond te snoeren is onveranderlijk die van ‘spelen op de persoon’ met behulp van de vox populi. Degene die kritiek durft te leveren wordt zwart gemaakt op een onvervalst populistische manier, ongeacht wat de wetenschappelijke status van de persoon is.

Daardoor zwijgen wetenschappers die dat tegengeluid zouden kunnen geven. Bang voor hun positie en bang voor verlies van hun inkomen. De Nederlander Pieter Boonstra heeft een groot aantal prominenten op het virologisch vakgebied aangeschreven. Er was een in het vakgebied bekende hoogleraar, die reageerde op de vragen van Boonstra. De antwoorden van de hoogleraar zijn onthutsend voor iedereen die nog in de geloofwaaardigheid van het RIVM vertrouwt en bevestigend voor hen die daar afscheid van hebben genomen. Op de vraag van Boonstra of hij de naam van de hoogleraar mocht vermelden, kreeg hij geen antwoord. Dit is buitengewoon spijtig en het getuigt ook van gebrek aan moed. De antwoorden van de hoogleraar betekenen immers maar één ding: de adviezen van het RIVM zijn op drijfzand gebaseerd en de maatregelen van de overheid daardoor eveneens.

Het is echt nodig dat wetenschappers gaan opstaan en voorbij hun beperkte eigen belang gaan kijken. Hieronder de vragen van Boonstra en de antwoorden van de hoogleraar:

Boonstra: Wat is de juiste definitie van besmettelijkheid van virussen?

Hoogleraar: Besmettelijkheid is wetenschappelijk: het aantal partikels dat gemiddeld nodig is om een  bevattelijk individu te infecteren. Dat meet je idealiter door vrijwilligers verschillende hoeveelheden toe te dienen. Als dat niet kan of wenselijk is dan worden proefdieren ingezet. Soms worden ook wel celkweken ingezet, maar het voorspellend vermogen voor de in vivo situatie is dan slecht.

Maar besmettelijkheid zoals het door politici gebruikt wordt is de verspreiding van het virus in een populatie en die is afhankelijk van een groot aantal factoren en  niet alleen van de besmettelijkheid, zoals hoe lang en hoeveel virus een besmet iemand verspreidt, de besmettingsweg, overleving van het virus in het milieu, aantal gevoelige individuen in een populatie, etc. Een manier om dat te meten is het bepalen van de R factor: hoeveel anderen

een besmet individu gemiddeld besmet. Die R factor moet groter dan één zijn om een epidemie te veroorzaken.

De enige juiste manier om die R te bepalen in regelmatig de hele populatie( eventueel via een steekproef) te testen bijvoorbeeld wekelijks. En elk virusisolaat te karakteriseren. Een R baseren op een mathematisch model met als input enkel positieve testen van een in principe at random populatie zoals nu gebeurt, is veel te wankel om beleid op te voeren.

B: van de PCR test is inmiddels bekend dat deze geen virussen kan diagnosticeren (zie opmerking Gommers), onbetrouwbaar en manipuleerbaar is.

H: De gouden standaard is het virus kweken uit het wattenstaafje in een weefselkweek. En nadat het virus is gaan groeien, het typeren en vaststellen om welk virus het gaat.

Maar virusisolatie eist veel ervaring , goed beschermde en goed uitgeruste laboratoria, duurt dagen tot weken en  is zeer bewerkelijk.

Dat is niet echt te doen bij een epidemie als corona en dan moet je uitwijken naar alternatieven als PCR, antigeen testen, serologie etc. waarvan je er duizenden per dag kunt doen in een laboratorium.

Welk alternatief of beter nog combinatie van alternatieven je doet hangt af van waarvoor de test gebuikt wordt. Voor de diagnose bij patiënten heb je een andere test nodig dan om epidemiologie te doen of al je contactopsporing doet.

Wat NL doet door de PCR positieve uitslagen als basis te nemen voor de verspreiding van het virus, is niet echt wetenschappelijk gefundeerd en geeft de feitelijke situatie niet goed weer.

B: John P A Ioannidis rapport 1ste editie Mei 2020, gepubliceerd in oktober 2020 (beschikbaar). IFR 0,23% onder 70 jaar 0,05%. Top wetenschapper van het WHO.

  • Is er bijvoorbeeld een schaal van 1-10 waarop je kan zien hoe besmettelijk covid-19 is?

H: Wat het RIVM doet is het vergelijken van de R-factor, maar zoals uitgelegd zijn dat wankele schattingen

B: Is covid-19 meer of minder besmettelijk dan influenza en hoeveel?

H: Er bestaan nogal wat verschillende influenza typen. Bovendien is de R geen absolute factor, maar wisselt naar de omstandigheden. Dat maakt een vergelijk niet zo zinvol.

B: Van de Britse variant covid-19 werd meteen gezegd door Boris Johnson dat het 70% meer besmettelijk is dan de huidige covid-19. Hoe is dat gemeten, hoe bepaal je dat?  Dat vroeg ik me meteen af en ben op zoek gegaan.

H: Gebaseerd op relatieve R, dus gebaseerd op aannames en een verkeerde definitie van besmettelijkheid.

B: Betekenen de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten nu dat we andere virussen hebben?

H: Nee, ze worden beschouwd als varianten omdat ze nog steeds voor 99% hetzelfde zijn.

B: Moeten we die dan niet anders benoemen als bijvoorbeeld covid-20 en covid-21?

H: Covid is de ziekte en niet het virus. De 19 slaat op het jaar de ziekte is ontdekt.

B: Diederik Gommers zegt: Het is algemeen bekend dat je met een PCR test een stukje genetisch materiaal aantoont van het Covid virus. Een positieve PCR test alleen zegt niks. Het is ESSENTIEEL dat je de test doet bij mensen met symptomen, zoals neusverkouden, en/of hoesten, en/of koorts etc. Het is ook belangrijk dat de klachten anders zijn dan gewoonlijk, omdat sommige mensen ook dit soort klachten kunnen hebben bij hooikoorts.” 

H: Vele internationale experts, artsen en juristen duiden de basis voor het politiek en medisch corona beleid als ondoorzichtig en ongefundeerd en de huidige maatregelen en medische protocollen contraproductief, destructief en resoluut onacceptabel.

Bron is bekend, een hoogleraar uit het vakgebied.

Wanneer gaat u opstaan wetenschappers die door hun studie en ervaring zijn gekwalificeerd om de kritiek op het RIVM kracht bij te zetten? U draagt een grote verantwoordelijkheid.

Ad Broere, auteur en econoom