een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De macht achter de macht in beeld

Het komt er in de documentaire ‘de ijzeren eeuw’ http://www.npo.nl/de-ijzeren-eeuw/10-04-2015/VPWON_1226671 op neer dat de rijke elite een staatshoofd (een koning) wil. De koning richt voor en namens die elite een nationale bank op. In ruil daarvoor mag de overheid geld lenen en uitgeven (De elite investeert in de bank en de overheid leent van de bank). De elite verdient er dik aan. Toen de overheid tot twee keer toe failliet dreigde te gaan, hebben ze in de afgelopen 200 jaar van het bestaan van De Nederlandse Bank beide keren de overheid gered. De prijs hiervoor was een ijzeren greep van de elite op de overheid.

De Bank of England werd in 1694 opgericht door de Engelse en Hollandse elite met goedvinden van William of Orange, die door deze elite in het zadel was geholpen.
De Nederlandse Bank werd in 1814 opgericht door koning Willem I met medewerking van de elite en was vanaf de oprichting eveneens een elite-bank.

De centrale banken zijn vanaf hun ontstaan in handen geweest van vorsten en elite, die door de gelduitgifte en de controle daarop te centraliseren de macht over het geld naar zich toe hebben getrokken en die macht tot nu toe stevig in handen houden.

Nathan Mayer Rothschild

Het feodale geldstelsel dat vanaf de 17e eeuw tot ontwikkeling kwam, is er nooit geweest voor alle burgers en stapelt daarom per definitie en systeemmatig het vermogen op bij de kleine minderheid, toen de adel, nu de geldelite.

Zo was het toen, en zo is het nu nog steeds. Maar dan in deze tijd nog verstrekkender! Draaide het volk destijds op voor de geldverslindende uitspattingen en de oorlogen van de adel, in deze tijd kan het volk niet meer zonder de banken. Niet alleen bedrijven en overheden zijn door de banken gefinancierd, elke burger is afhankelijk geworden van ‘geld als schuld.’ We lenen dat van de banken, vooral voor de aankoop van onze -veel- te dure woningen, die mede door onze bereidheid om tot het uiterste te gaan om onze ‘schulden’ af te lossen op een wel heel eenvoudige manier dik verdienen aan die hypotheken.

De machtsverhoudingen zijn dusdanig scheef gegroeid, dat tegenwoordig zowel overheid als de banken zelf gered moeten worden met het belastinggeld van de burgers (de letterlijk eeuwenoude melkkoe). De winsten worden weggesluisd en de verliezen zijn voor het volk. De feitelijke macht blijft bij die 0,01% elite. Zolang we banken in hun huidige vorm blijven accepteren, blijft de feodale structuur in stand. Banken leveren een drol verpakt in goudpapier en vragen er de hoofdprijs voor.

“Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws” — Mayer Amschel Bauer Rothschild, is een uitspraak met een diepe betekenis.

 

Ramon van Jaarsveld/Ad Broere