een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De Komende Transhumane Mens

Begin februari 2020, niet toevallig vlak voor het uitbreken van de plandemie, werd Yuval Harari geinterviewd door Adriaan van Dis voor de Nederlandse televisie. Naar aanleiding van dit interview schreef ik een artikel in mijn maandelijkse nieuwsbrief. Twee-en-half jaar later, in augustus 2022, werd door Harari onomwonden in een interview gezegd dat een groot deel van de huidige mensheid als ‘onnuttig’ wordt beschouwd door wat hij aanduidt als ‘we’.

Wie is ‘we’? Het zijn hen die zich als doel hebben gesteld om de transhumane mens tot ontwikkeling te laten komen. In februari 2020 was Harari hier al heel duidelijk over. Het is echter zo vergaand, dat verreweg de meeste mensen toen niet begrepen wat de strekking van zijn woorden was. Misschien dat er na alles wat we in de afgelopen twee-en-half jaar hebben doorgemaakt meer openheid is voor wat de ‘we’ van Harari willen. Voor het juiste begrip, Harari is spindokter van het World Economic Forum en heeft met veel wereldleiders gesproken. Dus niet zomaar een vage professor met Frankenstein-achtige ideeën. Transhumanisme is een realiteit aan het worden en de voorstanders hiervan hebben veel macht en invloed.

Wat is ons Menselijke antwoord op deze griezelige ontwikkeling? Lees hierover in mijn nieuwsbrief van augustus 2022. Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief via mijn website. Het is zo van uiterst belang dat we alert en bewust zijn in deze tijd.

Hieronder volgt mijn nieuwsbrief van februari 2020:
DE KOMENDE TRANSHUMANE MENS
Yuval Noah Harari werd geboren in Kiryat Ata, Israël, in 1976 en groeide op in een seculiere Joodse familie met Libanese en Oost-Europese wortels in Haifa, Israël. Hij studeerde geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem van 1993 tot 1998 en aan het Jesus College in Oxford van 1998 tot 2002.

Zijn promotiestudie had als thema ‘oorlog en de relaties tussen geschiedenis en persoonlijke identiteit in renaissance militaire memoires, c.1450-1600.’ Tot 2014 was hij een weinig bekende wetenschapper, die zich vooral richtte op de militaire geschiedenisonderwerpen, waaronder kruistochten. Na de publicatie van drie boeken ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ en ‘Lessons for the 21st Century’, die in miljoenenoplage werden verkocht, werd hij snel wereldberoemd. Harari wordt overal in de wereld uitgenodigd voor lezingen, interviews en gesprekken. Tot zijn bewonderaars rekent hij onder meer Angela Merkel, Bill Gates, Mark Zuckerberg en Barack Obama. Gates noemt hem ‘de favoriete historicus van Silicon Valley’.
Harari was op 4 februari in gesprek voor de Nederlandse televisie met Adriaan van Dis. Van Dis interviewde Harari naar aanleiding van de drie boeken waarmee hij wereldbekendheid verwierf. Hij kondigt het einde van de Homo Sapiens aan. Door biotechniek, gekoppeld aan artificiële intelligentie gaat er zich een nieuw type manifesteren: de Transhumane Mens. Deze mens is in hoge mate intelligent, volledig in balans en verlost van menselijke tekortkomingen, die leiden tot verkeerde keuzes, ziekte en dood. Het zal volgens Harari niet lang meer duren voordat de nieuwe mens zich gaat manifesteren. Hij maakt de vergelijking met de aarde 50.000 jaar geleden, toen de Cro-magnon Mens, de Homo Sapiens, de wereld veroverde vanuit Oost Afrika en de andere menssoorten, waaronder de Neanderthalers het onderspit moesten delven.

In deze tijd zullen het volgens Harari vooral de rijken en machtigen zijn, die zich de stap naar Transhumanisme kunnen veroorloven. Zonder dat hij de vergelijking met de situatie van 50.000 jaar geleden volledig doortrekt, maakt Harari impliciet duidelijk dat de nieuwe Transhumane Mens de achterblijvers zal opruimen zoals dat ook toen gebeurde.
Zo vallen er een aantal puzzelstukken op hun plek. Ik heb in mijn boeken, artikelen en interviews gewezen op de wereldwijd toenemende kloof tussen rijk en arm. Die kloof wordt snel groter, omdat de rijkdom van de een ten koste gaat van de ander. Overal neemt het tekort aan koopkracht toe (koopkracht is in hoeverre je in staat bent om een menswaardig materieel bestaan te leven) en neemt ook de armoede toe. Er zijn volgens officiële cijfers in Nederland anderhalf miljoen mensen die in armoede verkeren. De werkelijkheid zal schrijnender zijn. En dan is armoede ook nog een relatief begrip, want niet in staat zijn om goede kleding, schoenen, woninginrichting et cetera te kopen en je de tandarts niet te kunnen permitteren is ook armoede. Het verhaal dat mensen door hun eigen fouten in de problemen komen, is onzin. Voor de meeste van hen geldt dat er onverwachte gebeurtenissen zijn, die tot de financiële problemen hebben geleid. De werkelijke oorzaak is dat de lasten stijgen en de inkomens in verhouding daarmee niet of nauwelijks toenemen. Dat de inkomens niet of nauwelijks toenemen heeft vooral te maken met de vrije marktwerking. Daardoor is er een enorme overwaardering ontstaan van ‘aandeelhouderswaarde’. Anders gezegd, de inkomensbron van de rijken is daardoor wijd open gezet. Aan hen die willen weten hoe dit mechanisme werkt, raad ik aan ‘Geld in de Bijrol’ te lezen.

Volgens de visie van Harari zal de wereldbevolking drastisch worden teruggebracht. Waarschijnlijk als gevolg van honger, gebrek, ziektes en -waarschijnlijk- oorlogen. Dan wordt waargemaakt wat in graniet staat gebeiteld in de ‘Georgia Guidestones’. De overblijvende mensheid van het Homo Sapiens type zullen waarschijnlijk slaven worden van de Transhumane Mens. Of Harari zich versprak of dat hij het opzettelijk heeft gezegd weet ik niet, maar ik hoorde hem spreken over ‘nuttelozen die gaan verdwijnen’. Geselecteerd op het gehalte aan kunstmatige intelligentie en biotechnologie, dus bruikbaarheid in de Nieuwe Wereldorde.
Harari heeft het over religies en ideologieën als ‘het verhaal’ dat de mensheid nodig heeft om in beweging te komen. Hij maakt de vergelijking tussen mensen en chimpansees. Als de chimpansee zou worden beloofd dat hij na dit leven op een plek gaat komen waar hij onbeperkt bananen kan eten als hij zou meehelpen aan de bouw van een kathedraal dan zou de chimpansee dat niet doen. De mens echter wel. Omdat de mens een verhaal nodig heeft waarin hij gelooft, aldus Harari. Een nieuw verhaal is dan eveneens dat van ‘Climate Change’. Door ons collectieve schuldgevoel over het vernietigen van aarde, milieu en natuur moeten wij bereid zijn om massaal boete te doen.

Is het waar, worden wij in beweging gehouden door verhalen? En als dat waar is, zou dat niet komen omdat de mensheid de herinnering in zich draagt aan een andere, hogere bewustzijnstoestand? Ik heb daar een mening over die ik tot dusver voor me heb gehouden. Vooral om mensen te kunnen bereiken met mijn inzicht over geld en het geldstelsel en om de drempel zo laag mogelijk te houden. Ik denk echter dat de kaarten zolangzamerhand geschud zijn. De meeste mensen hebben hun keuze gemaakt, of ze zich hiervan bewust zijn of niet. Nu Yuval Noah Harari zich zo onomwonden heeft uitgesproken voor de Nederlandse televisie, denk ik dat het tijd is om duidelijkheid te geven. Blijven we geloven in ‘het verhaal’, of gaan we staan voor dat wat volgens ons nodig is om met elkaar een menswaardige samenleving te creëren?
Auteur Peter Toonen beschrijft in zijn boek ‘Opgesloten in een Piramide’ hoe deze planeet in het verre verleden werd bezet. Ook in de Nag Hammadi Library zijn veel aanwijzingen te vinden van hoe de mensheid door een ‘vreemde mogendheid’ gevangen werd genomen. We worden gecontroleerd door wat Toonen het Menselijk Verstand Systeem noemt. Het werd gecreëerd als een onzichtbare gevangenis door de machten die deze planeet overnamen. Zij hebben de verhalen ontwikkeld die de mens doen open staan voor dat wat men ons wilde en wil laten geloven en dat ons in beweging brengt. Om het even of het om religie, ideologie, of new age gaat. Zolang we onszelf maar niet los maken van dat Menselijk Verstand Systeem. De eerste stap in de door hen geconstrueerde evolutie was die van de Cro-magnon mens, die al het resultaat is van genetische manipulatie. Het doel ervan was om een menssoort te kweken, die voldoende intelligentie had om voor de machthebbers – die als Goden werden aanbeden – te werken, zonder de eigenschappen te bezitten waarmee ze hen zouden kunnen overvleugelen. Deze menssoort is succesvol gebleken, want het heeft 50.000 jaar kunnen bestaan en heeft de concurrentie verslagen. Het lijkt er echter veel op dat aan de Cro-magnon mens een einde gaat komen en dat er een Nieuwe Mens in de maak is. Een mens die geperfectioneerd is ten opzichte van de huidige versie met behulp van biotechnologie en kunstmatige intelligentie. Deze nieuwe stap zal niet in enkele jaren voltooid zijn. Het kan korter of langer duren, als het aan de machthebbers ligt, dan gaat het er echt komen en verdwijnt de huidige mens uit beeld. Precies zoals Harari voorspelt.

Het is opvallend dat Liefde en Christus niet worden genoemd door Harari, behalve als ingrediënten van het verhaal en dus volgens hem uiteindelijk betekenisloos. Voor mij zijn dit echter de Krachten die ons in staat stellen om van binnenuit te scheppen, verbonden met het Eenheidsbewustzijn of God als je daaraan de voorkeur geeft. Voor mij is Christus de Kracht die ons bewustzijn verbindt met het Eenheidsbewustzijn, waardoor we tot grotere dingen in staat zijn dan in onze huidige toestand van zijn. Vooral omdat we ons hierdoor los kunnen maken uit de huidige mentale gevangenschap. Liefde is de energie die het Universum in beweging brengt. Liefde staat gelijk aan Leven. Met de Kracht van deze Liefde en in Christus kunnen wij onszelf bevrijden. De Macht weet het en ze weten ook dat er zich over de hele wereld een groeiende bewustwording aftekent. Daarom hebben ze haast om ons eronder te houden zolang het Transhumanisme project niet is voltooid, door angst te genereren. Angst voor de gezondheid, angst voor geweld, angst voor gebrek et cetera. Angst verlamt en weerhoudt ons ervan om in onze Menselijke kracht te gaan opstaan. Het zijn echter niet meer dan bewijzen dat de Macht onder druk staat.

Ik ben er innerlijk van overtuigd dat wij niet aan ons lot zullen worden overgelaten als wij ons echt los willen maken uit de greep van het Menselijk Verstand Systeem en uit de vele verhalen waarmee we telkens weer gevangen worden genomen.
Als je reactie zou zijn dat ik een ‘klap van de molen’ heb gehad, voel je dan vrij om je inschrijving op mijn nieuwsbrief te beëindigen. Als je blij bent met dit artikel, dan is dit voor mij verheugend en een bewijs dat ik jou er tenminste een plezier mee heb gedaan. Voor mij is het in elk geval een opluchting om me op deze manier te hebben uitgesproken. Want wat mij betreft raakt dit de kern van waar het bij ons om draait.

Ad Broere