een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Britse oncoloog spreekt zich uit

De auteur van ‘mRNA ‘vaccines’ must be banned once and for all‘ , Angus George Dalgleish FRCP FRCPath FMedSci is hoogleraar oncologie aan St George’s, University of London. Hij is vooral bekend geworden door zijn bijdrage aan HIV/AIDS onderzoek. Hieronder de vertaling van het artikel. Dalgleish levert met dit artikel een belangrijke bijdrage aan beter inzicht in – de effecten van – mRNA ‘vaccins’. De MSM laten vooralsnog hun verantwoordelijkheid in deze liggen.

Degenen onder ons die vanaf het begin wisten dat de sequentie van CoV-SARS-2 toevoegingen bevatte die onmogelijk natuurlijk konden zijn ontstaan en vergelijkbaar waren met toevoegingen die al waren gepubliceerd vanuit het Wuhan laboratorium, hebben nu al bijna drie jaar lang ongelooflijke hoon, wetenschappelijke uitsluiting en de schande van het ‘geschrapt’ worden door de MSM en door professionele collega’s moeten verdragen.

In de zomer van 2020 werd een paper van mijn hand, waarin de bevindingen werden beschreven van een Brits-Noors team van wetenschappers die unieke ‘vingerafdrukken’ hadden aangetoond van laboratoriummanipulatie in het Covid-virus, zowel in de VS als in het VK onderdrukt. Dit was op het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie, vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en anderen enorme moeite deden om ons ervan te overtuigen dat Covid een natuurlijk verschijnsel was en dat we veel meer geld moesten uitgeven om dergelijke toekomstige bedreigingen te bestrijden.

Pas nu meldt de Telegraph (kritiekloos) dat de Amerikaanse regering het onderzoek dat ze bijna drie jaar lang ontkende te doen en dat de MSM verzweeg, niet langer gaat financieren. Toch is het een publiek geheim voor iedereen die de primaire informatiebronnen volgt (de bronnen die worden genegeerd door de MSM en de BBC in het bijzonder, die als desinformatie worden gerapporteerd door Ofcom en die het doelwit zijn van de Orwelliaanse Counter-Disinformation Cell van de Britse regering) dat mRNA-vaccins niet deden wat er als het ware op het flesje stond.

Ten eerste bleef het ‘vaccin’ niet op de plaats van injectie, zoals beloofd, maar verspreidde het zich door het hele lichaam en bleek bij autopsie overal aanwezig te zijn.

Beschuldigingen van dramatische variaties in de variabiliteit tussen batches – een absolute ‘no no’ in protocollen voor de productie van vaccins – die zouden kunnen verklaren waarom bijwerkingen vaker voorkwamen in sommige batches dan in andere, werden ontkend, maar werden bevestigd door definitief Deens onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd. https://www.conservativewoman.co.uk/vaccine-dangers-is-this-the-strongest-evidence-yet/ Deze alarmerende zorgen lijken te zijn weggewuifd door de regelgevende instanties, terwijl ze onmiddellijk hadden moeten beginnen met een diepgaand onderzoek.

Al die tijd hebben de regelgevende instanties en politici, die hun ‘hoogste normen’ verzekering napraten, herhaaldelijk verklaard dat de toenemende verontrustende UK Yellow Card en US VAERS rapporten over ongewenste voorvallen niets waren om je zorgen over te maken.

Afgelopen juni brachten klokkenluiders onder leiding van de wetenschappers Sucharit Bhakdi en Kevin McKernan een geheel nieuw punt van zorg naar voren – dat van ernstige niveaus van DNA-besmetting. Ook dit werd weer genegeerd door de MSM. Hoewel ze maar al te graag de vreemde bijwerkingen van de vaccins melden als excuus om erop te wijzen dat ze uiterst zeldzaam zijn, hebben ze nooit de steeds problematischer wordende officiële ‘veilig en effectief’ mantra aan de orde gesteld.

Eindelijk was er een kleine doorbraak. Een geïsoleerde maar dappere tak van de MSM in de vorm van de Spectator Australië heeft eindelijk het deksel op de neus geblazen over de ernstige mate van besmetting van zowel Pfizer als Moderna mRNA Covid vaccins. Het artikel beschrijft hoe de genomica wetenschapper Kevin McKernan uit Boston Pfizer en Moderna flesjes gebruikte als controle in een onderzoek om er vervolgens achter te komen dat deze zeer significante DNA plasmide besmetting bevatten. Het artikel meldt dat McKernan gealarmeerd was toen hij de aanwezigheid van een SV40-promotor in de Pfizer-vaccinflacons ontdekte, een sequentie die ‘gebruikt wordt om DNA de kern in te sturen, vooral bij gentherapieën’ en dat dit ‘iets is waarvan regelgevende instanties over de hele wereld specifiek hebben gezegd dat het niet mogelijk is met de mRNA-vaccins’. Van deze SV40-promotors wordt ook algemeen erkend dat ze oncogeen of kanker inducerend zijn.

Anderen hebben deze bevindingen bevestigd. Een Duitse klokkenluider bioloog heeft besmettingspercentages gevonden tot 354 keer de aanbevolen limiet. Dit alles is gerapporteerd aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Dit is zeer veelzeggend.

Om het bot te zeggen betekent dit dat het helemaal geen vaccins zijn, maar Genetisch Gemodificeerde Organismen die aan heel andere regelgevende voorwaarden hadden moeten voldoen en zeker niet als vaccins geclassificeerd hadden moeten worden. Dit is erkend door de Australische versie van de FDA, de TGA, die het beeld zo heeft veranderd dat de premier van Victoria, Dan Andrews, die de grootste voorstander was van het vaccin en van het verplichte gebruik ervan, ontslag heeft genomen – hoewel op het moment van schrijven het vaccin niet is genoemd als reden voor zijn ontslag. (Paula Jardine berichtte in december 2021 op deze pagina’s over deze truc van de regelgevende instanties bij het verlenen van noodvergunningen voor het gebruik van vaccins voor wat gentherapieën waren).

Al deze gegevens, die langzaam doorbreken in het publieke domein, komen hard aan op de hielen van de laatste bevindingen dat boostervaccins eigenlijk de kans om besmet te raken met 3,6 keer verhogen. Dit blijkt uit een diepgaand onderzoek dat is gepubliceerd door de Cleveland Clinic, een van de grootste gezondheidszorgorganisaties ter wereld, die zowel hun personeel als patiënten controleerden.

Het wordt nog erger. Voorstanders van deze technologie hebben beweerd dat het kan worden aangepast om op nieuwe varianten te jagen. Maar dat kan niet. De resultaten van bivalente vaccins (met componenten tegen ten minste twee varianten) laten hetzelfde resultaat zien. De auteurs van het Cleveland-onderzoek zeggen dat ‘er geen enkel onderzoek is dat heeft aangetoond dat het bivalente Covid-19-vaccin beschermt tegen ernstige ziekte of sterfte veroorzaakt door de XBB-lijnen van de Omicron-variant. Ten minste één eerdere studie heeft geen beschermend effect gevonden van het bivalente vaccin tegen de XBB-lijnen van SARS-CoV-2.’

In één studie werden alle bivalent gevaccineerde muizen die werden uitgedaagd met Covid ziek.

Dit was door velen van ons voorspeld omdat de SARS-virussen onderhevig zijn aan immunologische inprenting: dat wil zeggen, als ze eenmaal een vaccin hebben gezien zullen ze dezelfde reactie geven op elke variant die in de buurt komt (dit staat ook bekend als ‘antigene zonde’) waardoor verdere vaccins niet alleen nutteloos zijn, maar zelfs gevaarlijker omdat ze antilichamen induceren die de infectie versterken (ADE-antilichamen), geen kruisreactiviteit zoals wordt beweerd door de fabrikanten.

Dit is niet het einde van de problemen met de mRNA-‘vaccins’. Verschillende immunologische onderzoeken hebben aangetoond dat de boosters een antilichaamwissel teweegbrengen van neutraliserende subtypes naar tolererende subtypes en ook een aanzienlijke T-celsuppressie teweegbrengen, wat allemaal nieuwe infecties bevordert en de immuunrespons tegen kanker onderdrukt.

Eind vorig jaar meldde ik dat ik melanoompatiënten die al jaren stabiel waren, zag terugvallen na hun eerste booster (hun derde injectie). Ik kreeg te horen dat het slechts toeval was en dat ik er het zwijgen toe moest doen, maar dat werd onmogelijk. Het aantal getroffen patiënten is sindsdien blijven stijgen. Vorige week zag ik nog twee gevallen van terugval van kanker na een boostervaccinatie bij mijn patiënten.

Andere oncologen hebben contact met me opgenomen vanuit de hele wereld, waaronder Australië en de VS. De consensus is dat het niet langer beperkt is tot melanoom, maar dat er een verhoogde incidentie van lymfomen, leukemieën en nierkanker wordt gezien na boostervaccins. Daarnaast melden mijn collega’s van colorectale kanker een epidemie van explosieve kankers (kankers die zich presenteren met meervoudige uitzaaiingen in de lever en elders). Al deze kankers komen voor (op een paar uitzonderingen na) bij patiënten die gedwongen werden om een Covid-booster te nemen, of ze dat nu wilden of niet.

Waarom komen deze kankers dan voor? T-celsuppressie was mijn eerste waarschijnlijke verklaring, aangezien immuuntherapie zo effectief is bij deze kankers. Maar we moeten nu ook rekening houden met DNA-plasmide en SV40-integratie bij het bevorderen van de ontwikkeling van kanker, een eigenschap die nog zorgwekkender wordt door berichten dat mRNA spike-eiwit bindt aan p53 en andere kankersuppressorgenen. Het is heel duidelijk en heel beangstigend dat deze vaccins verschillende elementen hebben om een perfecte storm te veroorzaken in de ontwikkeling van kanker bij die patiënten die het geluk hebben dat ze hartaanvallen, bloedstolsels, beroertes, auto-immuunziekten en andere veel voorkomende bijwerkingen van de Covid-vaccins hebben voorkomen.

Het adviseren van boostervaccins, zoals nu het geval is, is niet meer en niet minder dan medische onbekwaamheid; dit blijven doen met de bovenstaande informatie is medische nalatigheid waar een gevangenisstraf op kan staan.

Geen mitsen en maren meer. Alle mRNA-vaccins moeten nu worden gestopt en verboden.