een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Bilderberg, waarom die geheimzinnigheid?

In het boek ‘Geld komt uit het Niets’ is een interview opgenomen dat op 30 mei 2011 heeft plaatsgevonden tussen een ex-bankier -Zwitser- en Peter Odintsov, journalist en redacteur van het inmiddels op het internet onvindbare Noviden. De ex bankier maakt duidelijk hoe groot de invloed van achter de schermen door de ‘inner circle’ op wereldpolitiek, – economie en – financiën is. Het wissen van direct verifieerbare informatie over dit interview, wekt de indruk dat het een gefingeerd gesprek is geweest. De lezer mag voor zichzelf uitmaken of dat het geval is.

Op maandag 30 mei 2011 interviewde de Russische journalist Peter Odintsov een Zwitserse bankier in Moskou. De bankier verklaarde in het interview dat hij betrokken is geweest bij een directe betaling in contanten aan een professionele huurmoordenaar, die was ingehuurd om de president van een derde wereldland te vermoorden. De Zwitserse bank in kwestie ontving een gecodeerde en handgeschreven betalingsinstructie van de inlichtingendienst van een buitenlandse mogendheid. De procedure was en is nog steeds standaard praktijk bij de geheime missies, die in opdracht van de Bilderberg groep worden uitgevoerd. Zwitserse banken krijgen regelmatig dergelijke betalingsopdrachten die verband houden met executie opdrachten.
Vergelijkbare Zwitserse bankbetalingsopdrachten werden gebruikt om ondermijnende activiteiten – uitgevoerd in opdracht van de Bilderberg groep – te financieren, zoals het aanjagen van kunstmatige revoluties, stakingen, het aanzetten tot politieke onrust en politie acties.

Er passeren enorme bedragen voor transacties met een illegaal, ongecontroleerd en voor de belastingdiensten onzichtbaar karakter door het Zwitserse banksysteem. De transacties worden buiten de boeken om uitgevoerd door Engelssprekend en niet op de loonlijst voorkomend ‘veiligheidspersoneel’. Deze mensen voeren de dagelijkse zaken van het geheime Bilderberg netwerk uit. De Zwitserse overheid weet van deze transacties uitgevoerd door de grote banken, maar staat er machteloos tegenover.

Gandhi

In zijn interview met Peter Odintsov haalde de Zwitserse bankier de namen aan van Josef Ackermann (Duitsland) en Christine Lagarde (Frankrijk) als hoofdrolspelers binnen de Bilderberg connectie. Hij heeft het ook over het satanisme en de pedofilie die op een verborgen wijze stevig zijn verankerd binnen de Bilderberg groep.

Vraag: Kunt u ons meer vertellen over uw betrokkenheid bij het Zwitserse bankbedrijf?

Antwoord: Ik ben een groot aantal jaren bij Zwitserse banken werkzaam geweest en stond op de nominatie om opgenomen te worden in de Raad van Bestuur van een van de grootste Zwitserse banken. Door mijn werk was ik betrokken bij de uitbetaling in contant geld aan een persoon, die een president van een buitenlandse mogendheid had vermoord. Ik was deelnemer aan de vergadering waarin tot uitbetaling aan de moordenaar werd besloten. Het bezorgde me hevige hoofdpijn en knaagde aan mijn geweten. Het was niet het enige geval waarin sprake was van groot kwaad, maar het was wel het ergste wat ik heb meegemaakt.

Het betrof een handgeschreven betalingsopdracht, die moest worden uitgevoerd in opdracht van een buitenlandse inlichtingendienst. De betaling was bestemd voor de moordenaar van een leider van een vreemde mogendheid, dit wist iedereen die deelnam aan de bewuste vergadering. En deze zaak stond niet op zichzelf. Wij ontvingen vaker dergelijke handgeschreven opdrachten van buitenlandse inlichtingendiensten om van geheime rekeningen personen uit te betalen, die ‘revoluties’ in beweging hadden gezet of mensen hadden omgebracht. Ik kan uit eigen ervaring bevestigen, dat het klopt wat John Perkins beschrijft in zijn boek ‘Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar’. Het systeem waar hij het over heeft, bestaat echt en Zwitserse banken zijn hierbij betrokken.

Vraag: Perkins’ boek is vertaald in veel talen, waaronder Russisch. Kunt u ons zeggen welke bank het betreft en wie de verantwoordelijke(n) zijn?

Antwoord: Het gaat om één van de toentertijd top drie Zwitserse banken en het ging om de executie van de president van een derde wereld land. Maar ik wil hierover niet teveel op details ingaan, want ik kan zeer eenvoudig door hen getraceerd worden als ik te specifiek word. Mijn leven zou daardoor in gevaar komen.

Vraag: Kunt u wel de naam van een persoon noemen die voor deze bank werkzaam was?

Antwoord: Nee, maar ik kan u verzekeren dat het werkelijk gebeurd is. Er waren meerdere mensen in de vergaderkamer. De voor de uitbetaling verantwoordelijke medewerker vroeg ons of het akkoord was om zo’n enorm bedrag aan de betreffende persoon uit te betalen, waarop een van de directeuren het akkoord bevestigde.

Vraag: Kwamen dit soort zaken vaker voor? Ging het via geheime rekeningen?

Antwoord: Ja, dit was een speciale rekening, die werd beheerd door een bijzondere afdeling. Alle gecodeerde brieven vanuit het buitenland kwamen daar terecht. De belangrijkste brieven waren met de hand geschreven. We moesten deze eerst decoderen en het ging zonder uitzondering om betalingsopdrachten voor het ombrengen van mensen, financieren van ‘revoluties’, stakingen en meer activiteiten van diverse aard. Ik weet zeker, dat mensen die bij de Bilderberg groep behoorden, betrokken waren bij deze opdrachten. Ik bedoel, dat zij daadwerkelijk opdracht gaven om personen te executeren.

Oproer in Spanje

Vraag: Kunt u ons zeggen om welk jaar of decennium het ging?

Antwoord: Ik kan niet zeggen in welk jaar, maar het speelde in de tweede helft van de vorige eeuw.

Vraag: Had u gewetensproblemen over het werk dat u deed?

Antwoord: Ja, ik had er grote problemen mee. Ik kon er tijden niet van slapen en het leidde tot mijn vertrek bij de bank. Nogmaals, als ik u te veel details geef, dan word ik opgespoord.

Meerdere geheime diensten, meest van Engelssprekende landen hebben opdracht gegeven om onwettelijke activiteiten te financieren, zelfs voor het vermoorden van mensen die bij Zwitserse banken werkzaam waren.

We moesten op instructie van buitenlandse mogendheden betalingen verrichten voor de moord op mensen, die bijvoorbeeld niet deden wat de Bilderberg groep, het IMF of de Wereldbank van hen eiste.

Vraag: Dit is wel heel schokkend, wat u nu zegt. Waarom voelt u zich gedrongen om hierover nu mededelingen te doen?

Antwoord: Omdat de Bilderberg groep op dit moment bijeen is in Zwitserland. Verder omdat de toestand in de wereld er met de dag slechter op wordt. En omdat de grootste Zwitserse banken betrokken zijn bij onethische activiteiten. De meeste van deze activiteiten blijven buiten de boeken. Het gaat om een veelvoud van wat zichtbaar wordt gemaakt. Er vindt geen controle op deze transacties plaats en van belastingheffing is geen sprake. Het gaat om enorme bedragen met heel veel nullen.

Vraag: Het gaat dus om miljarden?

Antwoord: Nee, om veel meer! Het gaat om biljoenen, niet gecontroleerd, illegaal en onzichtbaar voor welke belastingdienst dan ook. In feite is dit een grootschalige diefstal van de mensheid. Ik bedoel, gewone mensen betalen belastingen en houden zich aan de wet. Wat hier gebeurt druist compleet in tegen onze Zwitserse waarden, zoals objectiviteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid. De discussies die zich afspeelden tijdens de vergaderingen waaraan ik deelnam gingen compleet in tegen onze democratische principes. Voor de duidelijkheid de meeste topmensen van Zwitserse banken zijn Anglo-Saksisch; Amerikaans of Brits. Zij hebben geen respect voor onze neutraliteit en onze waarden. Zij zijn tegen onze opvattingen over democratie. Ze gebruiken ons Zwitserse banksysteem slechts voor hun illegale doeleinden.

De enorme hoeveelheden geld die door deze lieden wordt getransfereerd, werd uit het niets gecreëerd. Ze gebruiken het om over de hele wereld de mens en menselijkheid te vernietigen, louter vanwege ongelimiteerde hebzucht. Ze zijn uit op macht en verwoesten het financiële systeem en de economie van hele landen, zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. Zwitserland komt als laatste aan de beurt. De Chinezen worden door hen als werkslaven gebruikt.

Een persoon zoals Josef Ackermann, een Zwitsers staatsburger en topman bij de Duitse bank, gebruikt zijn macht louter om zijn hebzucht te bevredigen, zonder het geringste respect voor zijn medemens. Er lopen verscheidene rechtszaken tegen hem in Duitsland en ook in de Verenigde Staten. Ackermann is een Bilderberger. Hij heeft minachting voor welke nationale overheid dan ook, inclusief die van zijn geboorteland.

Vraag: Zegt u hiermee, dat de personen die u aanduidt aanwezig zijn op de Bilderberg conferentie in juni in St. Moritz, Zwitserland?

Antwoord: Ja

Vraag: Dus de personen over wie u spreekt hebben op dit moment een machtspositie?

Antwoord: Ja. Ze hebben een gigantische hoeveelheid geld tot hun beschikking en wenden het volgens plan aan om de economie van landen te vernietigen om deze elders op te bouwen. Bijvoorbeeld de afbraak van de industrie in Europa en Noord Amerika en de opbouw hiervan in China. Tegelijkertijd worden Europa en de V.S. opengesteld voor de import van Chinese producten. De beroepsbevolking in Europa en Noord Amerika zal het steeds moeilijker krijgen om nog (passend) werk te vinden. Alleen het slecht betaalde (en niet bij het opleidingsniveau passende) werk blijft over. Hun werkelijke doel is de vernietiging van de economieën van Europa en Noord Amerika. (Griekenland zou dus het voorland zijn van wat ons allemaal te wachten staat)

Vraag: Denkt u dat het feit dat de vergadering, die nu in St.Moritz wordt gehouden een symbolische waarde heeft? Ik bedoel, in 2009 was de conferentie in Griekenland, in 2010 in Spanje en kijk wat er met die landen is gebeurd. Is dit een slecht teken voor Zwitserland?

Antwoord: Ja. Zwitserland is een van de belangrijkste landen voor hen, vooral vanwege de enorme concentratie van geld. Men komt daar bijeen, omdat men los van alle andere doelstellingen die worden nagestreefd er vooral op uit is om de waarden te vernietigen waar Zwitserland voor staat. Voor hen is het land een obstakel, omdat het geen deel uitmaakt van de Europese Unie, niet de euro heeft geadopteerd, niet gecontroleerd kan worden vanuit Brussel, enzovoort. Als ik spreek over waarden, dan heb ik het niet over de grote Zwitserse banken, omdat die niet meer Zwitsers kunnen worden genoemd, want ze worden vrijwel geheel geleid door Britten en Amerikanen. Ik heb het over de echte Zwitserse geest, die gekoesterd en gedeeld wordt door de gewone Zwitserse mensen.

De plaats waarop de vergadering plaatsvindt heeft absoluut een diepere betekenis, zoals u opperde. Hun uiteindelijke doel is een elite te vormen in een wereld waarin zij de absolute macht hebben en de mensheid door armoede tot totale slavernij te brengen.

Vraag: Denkt u echt dat het doel van de Bilderberg groep het scheppen is van een wereldheerschappij, waarin multinationals de controle over de mensheid gaan uitvoeren en waarin geen sprake meer is van soevereine (democratische) landen?

Antwoord: Ja en Zwitserland is het enige land waarin nu nog sprake is van een werkelijke directe democratie. Daarom wordt de integriteit van de Zwitsers als een sta-in-de-weg beschouwd, die moet worden opgeruimd. Ze gebruiken daarbij chantage tactieken als ‘too big to fail’ en bailouts bij bijvoorbeeld de UBS Bank en brengen hiermee het land diep in de schulden. Hetzelfde hebben de Bilderbergers overigens ook gedaan met veel andere landen. Maar omdat Zwitserland een sterke financiële sector heeft, evenals IJsland dat had, is dit land extra kwetsbaar voor hun financiële manipulaties. IJsland ging, zoals u weet failliet en de financiële sector stortte compleet in.

Vraag: Gaat dit ook met de EU gebeuren?

Antwoord: Vanzelfsprekend! De EU zit al in de ijzeren greep van de Bilderberg groep.

Vraag: Wat zou er volgens u kunnen worden gedaan om hen tegen te houden?

Antwoord: Dit is precies de reden waarom ik dit interview met u ben aangegaan. Het gaat om de waarheid. Dat is de enige manier! Stel het aan de kaak, confronteer ze!  Ze houden er niet van om in de schijnwerper te worden gezet. Er moet tot in de details duidelijkheid komen over de gang van zaken in de bankensector en alle andere sectoren in de samenleving.

Vraag: U zegt dat het grootste deel van de Zwitserse bankensector niet gecorrumpeerd is en dat er een paar grote banken zijn, die het financiële systeem misbruiken voor hun onwettelijke activiteiten?

Antwoord: Ja. De grote banken leiden hun kader op volgens ‘Anglo-Saksische’ waarden. Ze worden opgeleid om hebzuchtig en niets ontziend te handelen. Hebzucht vernietigt mensen in Zwitserland en over elders in de wereld. Wij hebben het grootste aantal banken per 1000 inwoners opererend binnen onze grenzen. De kleinere en middelgrote banken leven de regels van fatsoen en ethiek zonder uitzondering na. De multinationale banken vormen het probleem. Ze zijn niet Zwitsers en beschouwen zichzelf ook niet als zodanig.

Vraag: Denkt u dat het goed zou zijn, dat de Bilderbergers aan de kaak worden gesteld en dat wordt getoond wie ze in werkelijkheid zijn?

Antwoord: Ik denk dat de zaak Strauss-Kahn ons goede kansen biedt, omdat het onder de aandacht brengt dat mensen in dergelijke posities vaak geestesziek zijn en vol psychische afwijkingen zitten. Daardoor kan men ook onder druk worden gehouden om te doen wat hen opgedragen wordt. Er zijn onder hen lieden, die vrouwen verkrachten, anderen hebben een sadomasochistische voorkeur of zijn satanist of pedofiel. (meer hierover in ‘operatie doofpot’). In sommige bankgebouwen, zoals in de Rothschild Bank in Zurich ziet u bijvoorbeeld duidelijk satanische symbolen.

Mensen in topposities kunnen worden gechanteerd vanwege hun psychische afwijkingen. Ze volgen de opdrachten die ze krijgen op en als ze dat niet doen dan vallen ze door de mand. Hun reputatie wordt vernietigd, of ze worden vermoord als ze niet doen wat van hun geëist wordt.

Vraag: Denkt u dat Ackermann een bepalende invloed heeft, omdat hij deel uitmaakt van het sturend comité van de Bilderberg groep?

Antwoord: Ja, maar er zijn naast hem veel anderen, zoals Lagarde, die waarschijnlijk de volgende IMF baas zal worden. Lagarde is Bilderberger, evenals Sarkozy en Obama. Ze zijn van plan om het internet te controleren, omdat het internet nog steeds een platform is voor vrije meningsuiting. Ze willen het onder controle krijgen en gebruiken daarvoor terrorisme, de bestrijding van pedofilie en andere schokkende zaken als excuus om de vrijheid op internet in te perken.

Lagarde, directeur IMF

Vraag: Dus daar bent u bang voor?

Antwoord: Ik ben er niet alleen bang voor, ik ben er zeker van dat het gaat gebeuren. Zoals ik zei geven ze opdracht om mensen te executeren, dus ze zijn in staat tot vreselijke dingen. Als ze denken dat ze de controle zouden kunnen kwijtraken, zoals het geval is met de  volksopstanden in Griekenland, Spanje en wie weet straks in Italië, dan zouden ze de Gladio netwerken en methodes weer kunnen gaan gebruiken. Ik kende het Gladio Netwerk van nabij. Zoals u weet hebben ze ‘terroristische’ bewegingen gesteund, betaald met Amerikaans geld en bedoeld om het politieke systeem in Italië en andere Europese landen onder controle te krijgen. Voor de moord op Aldo Moro is hetzelfde betalingssysteem gebruikt als waarover ik u verteld heb.

Vraag: Was Ackermann betrokken bij dit betalingssysteem?

Antwoord: (Glimlach) …U bent de journalist. Kijk naar zijn carrière, hoe snel hij de weg af heeft gelegd naar de hoogste top…

Vraag: Wat zou er volgens u gedaan kunnen worden om hen af te stoppen?

Antwoord: Er zijn veel goede boeken op de markt, die achtergronden verklaren en verbanden leggen, zoals bijvoorbeeld het eerdergenoemde boek van Perkins. Hieruit wordt duidelijk, dat deze lieden echt huurmoordenaars inschakelen. En niet alleen dat, zij hebben een wereldwijd controlesysteem tot hun beschikking. Het is moeilijk om dergelijke figuren te ontmaskeren, omdat ze er alles, letterlijk alles, voor over hebben om hun macht te behouden en het geld om hun praktijken te camoufleren.

Vraag: Hoe kunnen we ze dan tegenhouden?

Antwoord: Zoals ik al gezegd heb, door de waarheid. We hebben hier te maken met werkelijk niets ontziende misdadigers. Het is erger dan genocide. Deze mensen zijn bereid tot en in staat om miljoenen mensen te vermoorden, uitsluitend om de macht en controle te behouden.

Vraag: Kunt u uitleggen waarom de massamedia in het westen volledig zwijgen over de Bilderberg groep?

Antwoord: Omdat er een afspraak is gemaakt tussen hen en de mediabazen. Er wordt niet over gesproken. De media worden gekocht. Een aantal van hen (de mediabazen) worden uitgenodigd voor de conferenties onder voorwaarde dat er niet mag worden gesproken of geschreven over wat men ziet en hoort.

Vraag: Is het waar dat er een binnenste kring is in de Bilderberg organisatie, die kennis heeft van de werkelijke agenda en dat het grootste aantal gewoon doet wat er van hen wordt gevraagd?

Antwoord: Ja, er is een binnenste kring, gevormd uit gewetenloze mensen, in de regel satanisten en in de buitencirkel de naïeve, soms idealistische en minder goed geïnformeerde mensen. Er zijn in de buitencirkel mensen, die in de waan verkeren goed te doen.

Vraag: Volgens gepubliceerde documenten en mondelinge verklaringen, besloten de Bilderbergers destijds in 1955 om de Europese Unie en de euro in het leven te roepen. Met andere woorden, er worden door Bilderbergers verstrekkende besluiten genomen en hun invloed is groot.

Antwoord: Ja en u weet dat de Bilderberg groep werd opgericht door de Nederlandse prins Bernhard en de directeur van Occidental Petroleum (Rothschild). Laatstgenoemde onderhield nauwe contacten met de communisten in de Sovjet-Unie. De Bilderbergers waren vanaf het begin actief aan beide kanten van het ijzeren gordijn, maar in werkelijkheid zijn het fascisten, die alles en iedereen onder controle wilden houden en mensen uit de weg ruimden die als obstakel worden gezien.

Vraag: Is het betalingssysteem dat zoals u heeft uitgelegd en dat buiten de normale activiteiten om wordt uitgevoerd, compleet afgescheiden en geheim?

Antwoord: Bij de banken waarin dergelijke transacties worden uitgevoerd, weten de gewone medewerkers niet wat er gaande is. Het is als een geheime dienst binnen de bank. Zoals gezegd, worden de transacties buiten de boeken gehouden, zonder enige controle van buitenaf. Sommige van deze activiteiten worden binnen het bankgebouw uitgevoerd, andere er buiten. Zij hebben hun eigen afdeling, alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.

Vraag: Hoe slagen zij erin om deze transacties buiten het internationale SWIFT betalingssysteem te houden?

Antwoord: In het begin stonden de transacties soms op de gewone transactielijsten (Clearstream listings). Door er valse namen tussen te zetten, wekten zij bij degenen die de lijsten controleerden de indruk dat de lijsten onjuist waren. Daardoor werden de vergissingen gecamoufleerd. Je ziet dat ook zij wel eens fouten maken. Uit die eerste lijsten kan veel informatie worden gehaald. Mensen, die hun bevindingen over het onderzoek van die lijsten rapporteerden, kregen een rechtszaak aan hun broek of werden gedwongen ontslag te nemen.

Desondanks blijft de enige en beste aanpak om de waarheid te vertellen en hun duistere praktijken aan het licht brengen. Als wij ze niet afstoppen, dan zijn we binnenkort hun slaven.

Allprepare Noodrantsoen