een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

5G levensbedreigend

Het was nogal overdonderend. Op donderdag 21 november hield Dr. Martin Pall in de Amstelkerk in Amsterdam een twee-en-half uur durend exposé over elektromagnetische velden (EMF’s). Dr. Pall is emiritus hoogleraar biochemie en basis medische wetenschappen aan de Universiteit van Washington. Hij reist over de hele wereld om zijn verhaal te doen aan wie het maar horen wil. Want de tijd is kort om er nog iets aan te kunnen doen.

Hij richt zich op wetenschappelijke feiten en houdt zich niet bezig met wat als conspiracy zou kunnen worden gekwalificeerd. Begrijpelijk, als het doel is om gehoord te worden door een zo breed mogelijk publiek. De feiten spreken voor zich. De aandachtige luisteraar kan de rest voor zichzelf invullen.

Dr. Pall sprak over een reeks van gevolgen van 3G/4G en over de overtreffende trap daarvan als 5G wordt uitgerold. Vooral omdat de puls van 5G twintig tot honderd keer krachtiger is dan die van 4G. De gevolgen waarover Pall het had zijn:

Verlaagde vruchtbaarheid

Neurologische en neuropsychische aandoeningen, zoals depressie, tinnitus, hoofdpijn, agressie et cetera.

Beschadiging aan het DNA.

Beschadiging aan de hersenen

Beschadiging door vrije radicalen

Endocriene (hormonale) effecten

Kanker

Aandoeningen van hart en bloedsomloop

Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs voor een reeks van aandoeningen als gevolg van EMF’s. Dr. Pall zegt dat de meeste effecten worden veroorzaakt door een overmaat van Calcium in de cellen. Op zijn uitleg ga ik hier niet in. Het is te vinden op deze youtube uitzending:

De grootste aanklacht van Dr. Pall aan het adres van de telecom providers en aan de autoriteiten die toestemming geven om 5G uit te rollen is dat de biologische effecten van 5G onvoldoende zijn onderzocht. Hij wijst in dit verband op de Nürnberg code: “dat geen experimenten op het menselijk lichaam mogen worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de mens op wie een dergelijk experiment wordt uitgevoerd.”

Speciaal kinderen zijn gevoelig voor EMF’s. Daarom mogen kinderen op scholen absoluut niet worden blootgesteld aan EMF’s zoals WIFI en smartphones. ADHD en autisme worden aantoonbaar in verband gebracht met EMF’s.

Het ernstige aan EMF’s is dat ze cumulatief zijn. Het lijkt op een emmer die wordt gevuld totdat deze overloopt en er zijn geen middelen om dit proces om te keren als het eenmaal voorbij een bepaald punt is.

In gebieden waarin proeven zijn genomen met 5G zijn ernstige effecten gesignaleerd zoals afname van de vruchtbaarheid van mannen, in Zwitserland met 62 procent in anderhalf jaar tijd. Duidelijk gezegd: bij het merendeel is het zaad steriel.

Proeven met ratten die werden blootgesteld aan EMF’s wijzen uit dat 100 procent van de proefdieren na korte tijd Alzheimer verschijnselen vertoont. Verdere dierproeven tonen aan dat er veranderingen in de hersenen plaatsvindt. Het is niet ondenkbaar dat als 5G over de wereld wordt uitgerold, het vermogen van mensen om te kunnen denken binnen een beperkt aantal jaren wordt uitgeschakeld en dat betekent het einde van de menselijke beschaving.

Het klinkt allemaal heftig, maar Dr. Pall is er zeer serieus over.

Wat kunnen we nog doen?

De telecomproviders NU aansprakelijk stellen voor nadelige gezondheidseffecten als gevolg van 5G. De actie loopt tot en met 25 november 2019.

https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html

https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2019/09/30/nationale-bond-tegen-overheidszaken-start-aansprakelijkheidsactie-telecomproviders/

Gemeenteraden, provinciale raden, gemeentebesturen, provinciale besturen aansprakelijk stellen voor nadelige gezondheidseffecten als gevolg van 5G. De Bond tegen overheidszaken start binnenkort ook hiervoor een actie, evenals https://www.dereunie.info/index.php/ondersteuning/stralingsarm-nl

Eisen dat WIFI, smartphones en de internet of things van het toneel verdwijnen en dat de glasvezelkabel in ere wordt hersteld. Internet – zoveel als technisch mogelijk- aan de kabel, dus. Het gaat niet om zomaar iets!

Toevoeging d.d. 25 november 2019:

Er is geen of nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van de hoogste frequenties van 5G. 5G is een combinatie van frequenties op 3G, 4G en een nieuwe hoogfrequente bandbreedte. Wat het nog erger maakt is dat er ook geen monitoring plaats zal vinden in Nederland. Dus er wordt nergens geregistreerd of er (nieuwe) klachten zijn die je in verband kunt brengen met deze uitrol.

De politiek wil ook geen geld meer beschikbaar stellen voor nieuw onderzoek. Op basis van de adviezen van het Kennisplatform vind staatssecretaris Mona Keizer van EZ dat straling met 3g en 4G voldoende veilig is gebleken om geen voorzorgen te hoeven nemen.