een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De bank van de EU

Behalve baanbrekend, zijn mijn boeken ‘Geld komt uit het Niets’ en ‘Geld in de Bijrol’ ook tijdsdocumenten, waarvan het belang niet kan worden overschat. In beide boeken is een hoofdstuk opgenomen over het zogenoemde Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Mijn conclusie in het hoofdstuk in Geld komt uit het Niets over het ESM luidt:

Kortom, het ESM gaat gewoon fungeren als de bankinstelling die de eurocraten voor ogen hadden,  zonder dat een banklicentie nodig is.  Daarom kan het instituut voor rekening en risico van de burgers in de eurozone tot een limiet van 4.000 miljard euro verplichtingen aangaan. De rekening wordt pas achteraf gepresenteerd als er verliezen worden geleden op de hulp die het ESM aan banken en landen gaat verlenen. Het zal daarom voor het Duitse parlement een grote uitdaging worden om de 190 miljard euro bijdragegrens te bewaken. Nederland heeft al helemaal geen zeggenschap over het overschrijden van de bijdrage van 40 miljard euro en kan hierin niet anders dan Duitsland te volgen.’

Het ESM heeft na 2012 de gordijnen gesloten. Op de website kom je niet verder dan algemene informatie. Als je meer wilt weten, dan stuit je op een disclaimer, die je moet tekenen. Door te tekenen verbind je je ertoe om geen informatie van de website te delen. Dat heb ik vanzelfsprekend niet gedaan, omdat het in het geheel niet klopt om dergelijke eisen te stellen. Daardoor weet ik niet wat het ESM praktisch doet.

Achter het masker

Wel is duidelijk dat het meer is dan ‘het helpen van EU landen in de problemen’. Dit was de doelstelling waarop in 2012 toestemming werd gegeven door de lidstaten van de EU om het ESM in werking te laten gaan. Daarna zijn de activiteiten van het ESM onduidelijk geworden voor buitenstaanders. Wat wel wordt vermeld op de  openbare pagina’s is, dat belangrijke thema’s voor het ESM: Environmental, Social en Governance goals  (ESG) – zoals de VN die heeft opgesteld –  en klimaatverandering zijn. Voor de projecten die het ESM financiert, zijn duizenden miljarden euro’s beschikbaar. Door wie wordt gefinancierd – Blackrock, Goldman Sachs, Vanguard et cetera – is voor een buitenstaander niet te achterhalen. In de overeenkomst is echter wel geregeld dat verliezen voor de Europese belastingbetaler zijn. De projecten zijn vooral winstgevend voor de multinationale ondernemingen en ze worden er – nog – steviger door in het zadel gebracht ten koste van kleine(re) bedrijven.

Dreigen met klimaatrampen, het dient vooral commerciële belangen van multinationals en beleggers *

oppervlakkigheid

In deze tijd worden we overspoeld met informatie, vooral dankzij de opkomst van de podcastmakers. Er zit natuurlijk een positieve kant aan podcasts, want het biedt de mogelijkheid om kennis te maken met een grote diversiteit aan onderwerpen waarover je in twee uur informatie krijgt. Het nadeel ervan is dat de aandacht steeds weer wordt verlegd en dat het een informatie ’shop’gedrag bevordert, dat kan leiden tot oppervlakkigheid. Om echt iets over een onderwerp te weten te komen, is het nodig om er dieper op in te gaan. Boeken zijn hiervoor nog steeds het meest geschikt. Mijn onderzoek naar het ESM, weergegeven in ‘Geld komt uit het Niets’ en ‘Geld in de Bijrol’, was bedoeld om te waarschuwen voor het gevaar dat uitgaat van dit instituut. De boeken zijn verkrijgbaar via mijn online winkel.

© Ad Broere

Fragment uit ‘Worst Bank Scenario

‘Op 27 januari en 8 februari 2021 ondertekenden de negentien ESM-lidstaten het akkoord tot wijziging van het ESM-verdrag. De overeenkomst biedt een grondslag voor een reeks nieuwe taken die aan het ESM zijn toegewezen. Dit hervormde verdrag treedt in werking op het moment dat deze door de parlementen van alle ESM-leden is geratificeerd.

De nieuwe taken van het ESM omvatten het bieden van ondersteuning aan het gemeenschappelijke afwikkelingsfonds en heeft een sterkere rol in toekomstige economische aanpassingsprogramma’s en in geval van crisispreventie. Bovendien is het de intentie het aanvraagproces voor ESM-voorzorgskredietlijnen eenvoudiger te maken en de instrumenten effectiever te laten zijn. Het ESM is dus bedoeld als een tijdelijke financiering door de Europese Unie voor lidstaten in de eurozone die in financiële problemen zijn, zoals in de coronacrisis.

Wij vragen ons echter af of dit niet de opmaat is voor een structurele Europese financierder, de ‘huisbank’ van de Europese Unie.’

Commentaar: Op 16 september 2021 werd het gewijzigde ESM verdrag zonder stemming dor het Nederlandse parlement goedgekeurd.

* Achter de beleggersconsortia en investeringsbanken gaat een duistere visie schuil op de aarde en alles wat erop leeft. Exploitatie en economische slavernij zijn daarbij leidend. Hun macht is gebaseerd op geld. Daarom kom ik er steeds weer op terug dat loskomen van HUN geld, vrijheid betekent.