14 mei 2012 Nederland worstelt met zijn begroting. Het halen van de 3% norm is daarbij bepalend. En aan dat streven is volkomen ondergeschikt hoe de overheid kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze samenleving in een richting, die socialer en rechtvaardiger is  en waarin gezondheid, welbevinden en de bevrijding van voortdurende vergiftiging van  land, water, lucht en voeding  centraal staan. Nederland heeft zich overgeleverd aan de financiële markten. Heel veel moet worden opgeofferd aan het in stand houden van het huidige financiële stelsel. Dat dit stelsel zijn tijd heeft gehad en de uiterste houdbaarheidsdatum al lang is overschreden lijkt niet tot onze bestuurders door te dringen. 

Deze van de euro afhankelijke houding is vergelijkbaar met die in Japan met betrekking tot kernenergie, voordat dit land door de kernramp in Fukushima werd getroffen.  Japan is grondstoffenarm. Kernenergie was een 'schoon' en goedkoop alternatief voor de import van fossiele brandstoffen. Althans, zo werd en wordt dat ook nog na de ramp door de Japanse overheid voorgehouden aan de bevolking. Maar Fukushima heeft bij veel Japanners de ogen geopend. En ondanks de dreiging door de kernenergie lobby van een economische ramp van ongekende proporties als kernenergie zou worden losgelaten, is het de bevolking in samenwerking met de lokale bestuurders in zeer korte tijd gelukt om alle 54 kerncentrales uit te schakelen. Een meerderheid van de Japanners is fel gekant tegen kernenergie, zo blijkt uit een artikel in het FD van Greenpeace campagne leider Jorien de Lege. Hij schrijft, dat Japan zich uitermate vindingrijk toont in het oplossen van de dreigende tekorten aan energie.  Die creativiteit uit zich in besparingen op energieverbruik en verhoging van de efficiëntie, maar vooral in de razendsnelle ontwikkeling van schone energiebronnen,  vooral zon, wind en aardwarmte. De kans is groot dat al in 2014 honderd keer de totale zonenergie capaciteit van Nederland kan worden geproduceerd.  En dat in twee jaar tijd… Vanzelfsprekend is het proces waar Japan nu doorheen gaat niet eenvoudig, zeker niet omdat de nasleep van de Fukushima ramp nog diepe sporen nalaat. Het verheugende van deze ontwikkeling is wel, dat de Japanners aantonen, dat als het volk iets echt wil of in dit geval nadrukkelijk niet meer wil, er ook een weg is naar verandering.

Od12 02 14'De Eurozone zal binnen enkele maanden uit elkaar vallen.'

Paul Krugman, econoomIn Europa heeft Polen verklaard nog zeker tot 2020 te wachten met toetreding tot de euro. Vanzelfsprekend speelt het afschrikwekkende voorbeeld van wat er zich in Griekenland heeft afgespeeld een rol. Maar ook de ervaring dat dit land, dat evenals Nederland in belangrijke mate afhankelijk is van export, economisch beter bestuurd kan worden door een munt te hebben die niet vast zit aan die van zeventien andere landen is van groot belang. Polen heeft de zloty kunnen devalueren toen dat nodig was om daardoor de exportpositie te versterken.  En dat is een heel ander verhaal dan dat hoe de euro aan ons werd verkocht, over het GROTE voordeel van geen handelsbelemmeringen en vrij verkeer van kapitaal, goederen en arbeid binnen de eurozone, waarvan alle deelnemende landen profiteren. Ja, aan de voorkant is er voordeel voor Nederlandse bedrijven die naar Griekenland, Spanje, Portugal etc. exporteren, op basis van een sterkere concurrentiepositie. Aan de achterkant zijn in deze landen door hoge import in verhouding tot lage export de problemen met de betalingsbalans ontstaan, die doorwerken in een hoge overheidsschuld.  De  financiële steun die Nederland  via de EU verleent aan de probleemlanden, is vanuit deze invalshoek in feite een nagekomen exportsubsidie, om de gevolgen van de onevenredige kracht van de economieën te compenseren.  Voeg hieraan de desastreuze speculatie van de financiële markten ten koste van de probleemlanden toe en het beeld is compleet.

Onze afhankelijkheid van de euro is vergelijkbaar met die van kernenergie in Japan. Ook met betrekking tot de euro worden wij gedreigd met hel en verdoemenis als Nederland uit de eurozone zou stappen. En evenals in Japan moeten onze bestuurders doen wat de bevolking wil als het inzicht doorbreekt, dat de euro ons meer problemen dan voordelen bezorgt. Zonder de euro zal het, vergelijkbaar met Japan zonder kernenergie, geen eenvoudige opgave zijn om de economie in de gewenste richting te stuwen. Maar als wij de euro verlamming achter ons laten en er in ons land evenals in Japan een explosie van creativiteit en vastbeslotenheid gaat ontstaan, dan is er in korte tijd heel veel mogelijk.

 

© Ad Broere

Hoezo reddeloos verloren zonder euro?

19 mei 2012 IJsland, dat in 2009 niet goed genoeg was voor deelname aan de euro -wat zullen ze daar nu blij over zijn-, heeft het afgelopen jaar 2011 een economische groei gerealiseerd van 3,1%. Voor het lopende jaar 2012 wordt een groei van 2,6% verwacht. De drijvende krachten achter de groei van de IJslandse economie zijn investeringen en consumptie. 6% van de beroepsbevolking is werkloos -in Spanje 25%-, een daling ten opzichte van 2010 met 1,5%.

  • Positief begin

    Zeer zeker een positief begin, alleen een opmerking: Japanners hebben een heel andere mentaliteit dan wij europeanen. Wel zijn ze net zoals wij opgevoed met hele oude dogma's (lees traditie), deze dogma's hebben een heel andere oorsprong als dan die van ons.

    16/05/2012 - P.R. de Kloe
  • Inspirerend

    Inspirerend artikel wat hoop geeft. Als bevolking zijn we denk ik tot veel meer in staat dan we zelf doorhebben.

    15/05/2012 - OomT

Reageer

Ad Broere
webdesign by vincken.eu